Tillbaka till hemsidan

Jordfästning, gravsättning.

När en människa dött sätter man liket vanligtvis i en kista, som sedan sätts ned i en grav. Vid den ceremoni som föregår gravsättningen brukar vi tala om jordfästning. Denna benämning innebär att den döde fästes i jorden . Min uppfattning är att endast den dödes lik sättes i graven. Personen ifråga kommer omedelbart att bli förd till ett annat ställe.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.

.