Tillbaka till hemsidan

Artikel.

 Jag vill här studera ett ord av Luther:" Jag tror, att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom utan den helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro, såsom han kallar , församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden.
 Här är jag alldeles överens med Luther från början av detta uttalande. När han säger den helige Ande kallar mig blir jag litet betänksam. Jag är ju död i mina synder på grund av arvsynden. Jag kan alltså inte komma till Gud av egen kraft även om jag blir kallad. Det står i min bibel, att ingen kan komma till Jesus utan att Fadern drager honom. Jag är alldeles passiv. Men genom ordet, som predikas och påverkar mig kommer min himmelske Fader genom den helige Ande att dra mig till Jesus. Om jag låter mig föras kommer jag att få ett sammanträffande med Frälsaren. Jag själv är inte aktiv. Gud är aktiv genom den helige Ande. När jag får detta sammanträffande och genom den tro och förtröstan( given av Gud som gåva ) på min Frälsare blir jag född på nytt.              

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.