Tillbaka till hemsidan

Ord av Jesus.
 Jesus sade:" Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna han  skall också bli förnekad inför Guds änglar.
 Att märka är, att Jesus här talar om människosonen, människan Kristus Jesus som skulle vara vår försonare, såsom Paulus säger i brevet till Timoteus. Denna människa skulle övergiven av Gud försona människorna med Gud. Jag tycker, att vi inte tillräckligt i kristendomen helt erkänner den här människans uppgift. Om vi inte inser den här människans lidande och död och utgjutande av sitt blod, då är vi inte kristna. Den egentliga försoningen skedde vid den nionde timmen, en historisk tidpunkt omtalad i gamla testamentet. Gud ville se om människan kunde motstå djävulen utan Guds medhjälp.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande