Tillbaka till hemsidan

Trons gåva.

 Genom ordet, som predikas kan det så påverka människan, att hon inser, att hon inte som sådan kan godkännas av Gud. Därigenom söker hon Gud till frälsning. Då kommer vår himmelske Fader att genom sin Ande dra henne till Jesus. Samtidigt ger han henne trons gåva. Vad innebär detta? Om hon tar emot denna gåva kommer hon att tro på Jesus. Vad innebär detta? Det är då hon blir född på nytt. Men hon kan även falla av ifrån tron. Ingen kan komma till Jesus såvida inte Fadern drager honom och å andra sidan kan ingen komma till Fadern såvida det inte skulle ske genom Jesus. Jesus sade:" Var och en som lever (andligen) och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Han sade alltså:" Och tror på mig - vilket innebär att han stannar kvar i den nådens gåva, som har blivit honom given ända tills den fysiska döden skiljer honom från denna världen. Då kommer han inte längre att falla av ifrån tron och är därför evigt räddad.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.