Tillbaka till hemsidan.

Sonens vittnesbörd.
 I Joh.5:31,32 säger han:" Om jag själv vittnar om mig, så gäller icke mitt vittnesbörd. Men det är en annan som vittnar om mig (Fadern) och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant.
 Joh. 8:12-18.
 Åter talade Jesus till dem och sade:" Jag är världens ljus; den som följer mig han skall förvisso inte vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus. Då sade fariseerna till honom: "Du vittnar om dig själv; ditt vittnesbörd gäller icke."
 Jesus svarade och sade:" Om jag än vittnar om mig själv, så gäller dock mitt vittnesbörd, ty jag vet varifrån jag kommit och vart jag går; men I veten icke varifrån jag kommer och vart jag går. I dömen efter köttet; jag dömer ingen. Och om jag än dömer så är min dom en rätt dom, ty jag är därvid icke ensam, utan med mig är den som sänt mig. I eder lag är ju skrivet vad två människor vittna, det gäller som sant. Här är ju nu jag som vittnar om mig; om mig vittnar även Fadern som har sänt mig.
 Det är visserligen sant det som fariseerna sade, att om han vittnade om sig själv så gäller inte detta vittnesbörd. När han vittnade hade han fått detta vittnesbörd av sin Fader och därför gällde vittnesbördet. Fariseerna ansåg, att han var en människa och förstod inte, att det var Guds Son , som talade med Jesu läppar. Därför var allt vad han sade kommet från Fadern och vittnesbördet var därför sant.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande