Tillbaka till hemsidan

Jesus som syndare.

 Om Jesus skulle ha syndat ens för ett ögonblick, som man ibland hörs säga, så skulle han då ha blivit lik världens herre. Men Jesus sade:" Härefter talar jag icke mycket med er; ty denna världens furste kommer. I mig finns intet som hör honom till. >Joh.14:30 . När Jesus säger så, då betyder det att han inte ens för ett ögonblick skulle bli lik världens furste, det vill säga synda. Därför förblev han syndfri, ända till den fysiska döden på korset. I sin människogestalt skulle han förbli syndfri. Han skulle förbli den syndfria idolen, som jag syndare skulle se upp till och därigenom bli försonad med Gud.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.