Tillbaka till hemsidan

Kommer Jesus från öster?
 I apg.1:10,11 står det:" Och medan de skådade upp mot himmelen, under det att han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Dessa sade: I galeleiske män, varför står I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.
 Han skall komma igen från himmelen till vår jord. Var befinner sig då himmelen? En del vill påstå att han skall återkomma från öster. Det skulle i så fall betyda att himmelen befinner sig i öster. Jesus sade, att när han kommer igen skall en del befinna sig ute på åkern. Man hade inga traktorer på den tiden. Kanske hade man åsnor och redskap för att bruka jorden. När det blev mörkt gick man hem. Det förefaller tydligt att det var dag för dessa människor. För andra människor skulle det vara natt eftersom de låg i sina sängar. Om vi nu tänker, att det här i Europa skulle vara dag så är det ju i Amerika natt. Han skulle ses i Europa och Amerika samtidigt, vilket kan vara svårt att förstå. Men Gud är allestädes närvarande, vilket även gäller Guds Son. Han befinner  sig idag såväl i Europa som i Amerika fastän vi inte kan se honom. På den dagen skall han emellertid bli synlig för alla människor samtidigt. Han skall alltså inte förflytta sig från öster eftersom han samtidigt är överallt. Han skall göra sig synlig där han än befinner sig.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande