Tillbaka till hemsidan.

Undret.
 Jag läste:
Karakteristiskt för den radikala pietismen var, att man menade sig kunna få den Helige Ande utan Ordets förmedling. Detta gäller Rosenius lära. Hur det var med denna sak vet jag inte närmare. Men att Jesu lärjungar hade blivit delaktiga av den Helige Ande redan under den tid som de gick omkring i Israel tillsammans med Jesus är alldeles klart. De hade blivit delaktiga av den Helige Ande. Detta visade stugmötet  nära Nazaret, när Jesus pekar på lärjungarna och säger, att där är min moder och mina bröder. Guds Son kände släktskap med den Helige Ande. Att bli delaktig av den Helige Ande är detsamma som att bli född på nytt. Att lärjungarna på pingstdagen fick uppleva pingstundret är ju en annan händelse. Jesus hade sagt att de skulle bli i Jerusalem och be. Lärjungarna var modfällda ensamma men höll ut i bön. Livet föreföll inte att vara de som de hade föreställt sig att sitta till bords i Messias rike. De höll ut i bön och och då skedde undret, den Helige Andes dop. Lärjungarna sade till Kristus strax före himmelsfärden:" Herre skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?" Därför föreföll det som om deras planer hade grusats. De var missmodiga, men höll ut i bön. Då skedde undret.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.