Tillbaka till hemsidan.

Jesu snara återkomst.
Någon har sagt, att Jesus hade misstagit sig när han påstod, att han snart skall återvända. Nu var det ju så, att det var Guds Son som med Jesu läppar sade så. Gud har aldrig i något skede misstagit sig. När Guds Son sade, att han snart skall återvända  så syftar detta på vad som sker när en människa dör den fysiska döden. Då kommer Guds Son att föra denna människa antingen till dödsriket eller paradiset. Någonstans står det, att änglar skall vara med när så sker. men jag föreställer mig likväl, att allt dirigeras av Guds Son. Hur många gånger har han då återkommit sedan han uppsteg till himlen? Ja lika många gånger som människor dött sedan den dagen. Detta är då fråga om en individuell återkomst. Men sedan skall han återkomma en gång så att hela världen ser honom. Detta skall ske vid den yttersta dagen. Detta är en helt annan händelse. Men vi kan inte säga, att han misstagit sig. Det gäller att rätt förstå Guds Ord.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.