Tillbaka till hemsidan

Lydnad.
Jesus-fostret blev inte till genom något avlande, utan genom Ordet. Ordet (Guds Son) kunde genom den
Högstes kraft frambringa Jesus-fostret. Ordet kom på så sätt att bo mitt ibland oss. När Jesus gick omkring i Israels land var det inte människan som gjorde vatten till vin och gjorde alla dessa under. Det var Guds Son som var verksam genom honom. Likväl lät Gud som hade sänt sin Son i världen för att bistå och vara verksam genom människan och på så sätt ge sig till känna inför människor träda ut ur gemenskapen. Det skedde under den allra sista tiden som denna  människa levde här på jorden, den nionde timmen. Gud ville se om denna människa Jesus skulle kunna motstå djävulen utan att falla i synd. Jesus förstod detta prov. Han kände till det genom skrifterna, 
där det heter att denna tidsperiod skulle krönas med ära och härlighet. Denna korta tidsperiod, historisk eftersom den står omtalad i psalmerna var kort ( inte en timme), men den var synnerligen viktig för försoningen. Jesus skulle som enbart sårbar människa möta djävulen. Detta sammanträffande kröntes även med framgång, eftersom han blev lydig även om han hade blivit övergiven. Han blev lydig ända till den fysiska döden och kunde säga:" Det är fullbordat."  Då återvände Guds Son och tillsammans med rövaren som kommit till tro och vars ande hade blivit överklädd med  den andliga kroppen, gick de omkring i paradiset där rövaren nu befinner sig till uppståndelsens dag. Då kommer han att bli dömd till himlen. Sedan nedsteg Guds Son till dödsriket för att proklamera, att Gud försonat sig med människan genom denna ända människas lydnad.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande