Tillbaka till hemsidan

Nyfödelse.
 Uttrycket född på nytt finner jag i Johannesevangeliet, som troligtvis skrevs i slutet av 90-talet. Paulus blev ju halshuggen i Rom på Neros befallning år 64. Han hade därför inte läst Johannesevangeliet. Likväl finner jag hans uttryck, en ny skapelse, rättfärdiggjord eller genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande lika relevanta. I Johannes brev, som skrevs före Johannesevangeliet, användes uttrycket född av Gud.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.