Tillbaka till hemsidan

Pånyttfödelse och evigt liv.

 När ordet predikas kommer en del människor i  syndanöd och uppfattar  det på det sättet, att hon icke som sådan kan bestå inför Gud. Då söker hon Gud till försoning och erkännande. Denna försoning får hon veta om genom ordet. Den vanns åt oss människor genom människan Kristus Jesus genom sitt lidande och död på korset, utan att falla i synd. När människan på detta sätt söker Gud kommer hon att bli förd till Jesus på Guds försorg. Ingen kan komma till Jesus såvida inte Gud drager honom. Hon inser betydelsen av det Kristus Jesus gjorde, och genom tron ( av Gud given som gåva) och förtröstan på honom kan hon vinna evigt liv. För varje dag bör vi be om syndernas förlåtelse och även tacka Gud för att han sände sin Son i världen. Även om vi blev döpta som barn eller som vuxna genom nedsänkningsdop bör vi komma inför Gud varje dag för att förbli kvar i tron ända tills den fysiska döden skiljer oss från denna världen. Om Jesus inte återvänt när vi dör den fysiska döden kommer vi av honom att bli förda till paradiset och stanna där tills han kallar oss till uppståndelse. På domens dag, som sedan följer kommer han att döma oss till evigt liv.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.