Tillbaka till hemsidan

Skild från Gud.
Jag läste, att Jesus blev skild från Fadern. En underlig formulering. Så står det inte i min Bibel. Vår himmelske
Fader kan aldrig och under några omständigheter skilja sig ifrån Sonen. Fadern och Sonen är oskiljaktigt förenade. Vi märker även att Jesus inte säger:" Fader varför har du övergett mig, utan han säger däremot:" Min Gud, min Gud. Vi ser här att det är en människas rop till Gud. Det är även för att vi skall förstå, att han vid det här tillfället var enbart människa. Detta är en historisk tidsperiod, som även står omtalat i psalmerna. Hebreerbrevets författare har även någonstans läst detta, men han kommer inte ihåg var. Det är just dessa ord :" Vad är då en människa , att du tänker på henne  eller en människoson  att du låter dig vårda om honom. För en kort tid lät du honom  vara ringare än änglar , men krönte honom med ära och härlighet. Jesus visste i Getsemane, att Gud skulle överge honom. Guds  Son hade ständigt varit med honom, men vid det här tillfället skulle han överge honom eftersom försoningen skulle utföras av en människa. Han skulle vara tvungen att som enbart sårbar människa motstå djävulen. Men Jesus visste även att tiden skulle vara kort, inte en timme, men den skulle vara mycket tung därför att djävulen skulle sätta in allt vad han hade för att göra försoningsuppdraget om intet. För Gud var den likväl tillräckligt lång för att han skulle inse att det trots allt fanns åtminstone en människa, som hade förblivit honom trogen och lydig fastän han hade övergett människan. Jag kan mycket väl föreställa mig vad djävulen sade till människan Jesus:" Ser du inte hur orättvis Gud är. Nu har du varit lydig och snäll och så har han övergett dig. Mig kastade han ut ur himmelen. Han är en orättvis Gud som bör förlora sin maktställning. Han har alltid varit emot, att människorna skulle vara Guds barn, eftersom han behöver människorna när han skall ta upp kampen mot Gud för att ta makten av Gud. Detta är hans  projekt. Jesus lyssnade inte på djävulen, utan förstod att det var fråga om ett prov. Gud ville se om människan Jesus kunde motstå djävulen utan att falla i synd. Han föll inte på samma sätt som Adam. Genom att han förblev syndfri vann han över den tilltänkta andliga döden föranstaltat av djävulen. Det var alltså på korset som han vann över syndens, dödens (den andliga) och djävulens makt. Inte på påskmorgonen. Då han sade:" Det är fullbordat", då var segern vunnen. Människan Jesus hade övergivits av Guds Son för försoningsuppgiftens utförandes  skull som skulle utföras av en människa. I annat fall skulle det ha varit fusk När han sade:" Det är fullbordat, då återvände Guds Son. Det är därför han nu titulerar Gud med Fader. Fader tag emot min ande. Det var alltså inte människan Jesus som steg ned i dödsriket. Människokroppen hängde på korset. Det var Guds Son som nedsteg till dödsriket för att proklamera om segern som hade blivit vunnen över den andliga döden. I dödsriket befinner sig endast andliga döda.
 

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande