Tillbaka till hemsidan

Segern på korset.

Jag läste:" Härtill skall endast sägas att han före sin uppståndelse inte haft någon fullständig seger att meddela.

Huru kan en kristen uttrycka sig på det sättet? Hade det då ingen betydelse att Jesus led och dog för våra synders skull? Frälsningsverket slutfördes  genom Jesu död på korset. När Jesus säger:" Det är fullbordat.", då hade Gud försonat sig med människorna. Jag kan se för min inre syn hur glad Jesus var när han fysiskt sett fick dö och överlämna sin levande ande åt sin Fader. Han var rädd för att andligen dö,  det vill säga falla i djävulens fallgropar. På månget kristet håll hoppar man över det dystra med Jesu lidande och död. Man har inte förstått den seger som blev vunnen när Jesus dog. Vi bör vara synnerligen glada över Jesu död. Den seger som han vann genom sin död kan jag inte glömma. Nu vill en kristen glömma detta som man tycker är dystert. I stället skyndar man sig till påskmorgonen lyfter sina händer och utropar:" Tack och lov för att han uppstod. Är det så vi skall predika? Finns det då tvivel på att Uppståndelsen  hade makt att uppstå? Jesus var ju som person Uppståndelsen. Påskmorgonen var inte endast en händelse för Uppståndelsen. Vi har inte rätt att pressa  ihop Uppståndelsen endast till den händelse som inträffade på påskmorgonen. Jesus var Uppståndelsen förrän han samtalade med Marta (Joh.11 ).Uppståndelsen förintades inte i något ögonblick fastän Jesus dog den fysiska döden. Därför var det även med stor glädje han delgav detta, nämligen att han vunnit över synden, döden och djävulens grepp. Djävulen hade inte fått hans ande att dö. Därför kan vi inte säga att han inte hade något att förtälja om före uppståndelsen.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.