Tillbaka till hemsidan

Galaterbrevet.
 Gal.1:11-12. Dessa  ord av Paulus handlar om det evangelium, som Paulus fick uppleva på Damaskusvägen. Detta var en stor händelse i Paulus liv. Han ville nu lära känna den Jesus som han hade förföljt. Därefter predikade han om den Jesus som hade gett sitt liv för människornas frälsning. Jag har förstått det så, att han inte då när galaterbrevet skrevs, troligen år 46, hade tillgång till annan nytestamentlig skrift än möjligen Matteusevangeliet på arameiska. Men trots detta blev han snart inkommen i varför Jesus hade kommit i världen. Han var förtrogen med GT, eftersom han var farise' och skriftlärd. Därför användes benämningen rättfärdiggjord. Bilden är från Abraham, som trodde Gud och räknades som rättfärdig. Därför höll han den människan som satte sin tillit till Frälsaren rättfärdiggjord. Genom tron mottar denna människa försoningen genom Jesus. Uttrycket "född på nytt" eller nyfödelse kom att användas senare. Johannesevangeliet där det står skrevs troligen år 98. medan Paulus blev halshuggen år 64. Därför är min uppfattning, att rättfärdiggjord är detsamma som född på nytt.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.