Tillbaka till hemsidan

Förnedrad.
Hade Jesus någonsin förnedringskropp? Jag har läst, att vi människor har förnedringskroppar. Dessa kroppar fick vi när synden kom in över människosläktet. Vi blev syndare. Men Jesus var syndfri under hela den tid han gick omkring på vår jord och kunde därför inte ha haft förnedringskropp. Detta att han tvättade lärjungarnas fötter betydde inte att han var förnedrad. Han gav oss en fingervisning om att vi skulle vara hjälpsamma och tjänande under vår tid här på jorden. Därför tror jag inte att han i Guds ögon var förnedrad. Gud skulle uppskatta att han förblev honom trogen fastän han hade blivit övergiven av Gud. Detta skulle krönas med ära och härlighet. Jesus visste om detta och skulle under denna knappa timme, den nionde timmen, förbli Gud trogen. Djävulens frestelser skulle inte röna framgång. Därför förblev han syndfri. Djävulen skulle inte få något grepp på honom.  När han ropade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig, så var det detsamma som om han skulle ha sagt:" Varför är inte Guds Son längre verksam genom mig?"  Det var  för att vi skulle förstå , att det var just här som det förverkligades det som står omtalat i psalmerna och som hebreerbrevets författare relaterar till, detta att Gud för en kort tid skulle göra honom ringare än änglar, bara en människa, som inte skulle få förlita sig på Guds medhjälp. Det var ju en människa, som skulle vara vår försonare som Paulus säger i brevet till Timoteus. Under denna svåra korta tidsperiod var han inte förnedrad. Om Gud krönte honom med ära och härlighet så bör även vi kristna se storheten här när han inte lät sig förledas utan blev Gud lydig.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande