Tillbaka till hemsidan

Maria, högt benådad.
 Man har kallat Maria för Guds moder. Hur var det? Vi har ju alla en moder ,  som var till förrän vi var till.  Jag har en mor som var 40 år äldre än jag . Därför var det så, att när jag inte fanns då fanns min mor. Om nu Maria var Guds moder, så var hon till förrän Gud fanns. Detta strider emot bibelns  ord. Gud var till före all tid.  Av äldre biblar översättning får man den uppfattningen, att Jesus skulle ha titulerat Maria med moder. I nyare
översättningar ( folkbibeln,  gideoniternas)  titulerade Jesus med kvinna:" Kvinna min tid har ännu inte kommit, kvinna se din son." När Jesus befinner sig i Gallileen nära Nasaret och undervisar i en stuga kom Maria och sönerna dit. De gick inte in för att lyssna på Jesus. De ville, att Jesus skulle komma ut. Jesus gick inte ut. När man därför sade:" Din moder och dina bröder vill, att du skall komma ut så sade Jesus:" Vem är min moder och vilka är mina bröder?" Sedan pekade han på sina lärjungar och sade:" Där är min moder och mina bröder:"   Lärjungarna hade blivit födda på nytt och blivit delaktiga av den Heliga Anden. Det var även genom den Heliga Anden som Jesus-fostret blev till och därför var inte Maria Jesu biologiska moder och kan därför inte kallas Guds moder. Skall då inte Maria äras? Detta är alldeles klart, men det beror på en annan omständighet. Hon sade nämligen:" Se jag är Herrens tjänarinna; ske med mig som du har sagt." Hon ansåg, att Guds vilja med hennes liv var viktigare än hennes egna behov. Hon ville naturligtvis gifta sig med den hon var trolovad med, men förstod, att Josef skulle överge henne när han hörde att hon var gravid förrän de hade kommit samman. Hon föreföll att vara en sköka när hon hade varit med någon annan man. Då var hon inte egoist, eftersom hon ställde Guds vilja högre än sina egna behov och bör därigenom äras. Emellertid skulle Josef få ett bud i drömmen av en ängel, att hon hade blivit gravid genom den Heliga Anden. Josef skulle säkerligen få detta bekräftat, när Jesus föddes och såg att Maria var jungfru. Jag kan likväl inte anse, att Maria var Guds moder fastän hon födde Jesus.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande