Tillbaka till hemsidan

Rättfärdiggörelse.
 Vad betydde det att Jesus blev rättfärdiggjord? Om vi läser hebreerbrevet, så finner vi de ord som dess författare hade någonstädes läst, men som han inte kom ihåg var. Dessa ord står i psalmerna, profeten Job. De är dessa:" Vad är då en människa , att du tänker på henne eller en människoson att du låter dig vårda om honom?" För en kort tid lät du honom vara ringare än änglar, men krönte honom med ära och härlighet. Det är just dessa sista ord som är rättfärdiggörelsen. Människan som hade varit övergiven av Gud och under denna korta tidsperiod (under en timme) hade varit lydig och trogen kröntes med ära och härlighet. Vad betydde det i praktiken? Han fick lägga av sig "arbetsdräkten" och övergå till att vara enbart Guds Son. Nu hade han möjlighet att kalla änglar, att vara Gud. Det var alltså människan Jesus som blev rättfärdiggjord inte Guds Son. Guds Son är alltid rättfärdig. Vi människor kan bli rättfärdiggjorda när vi lär känna Försonaren. Då ikäder  vi oss honom och blir på samma sätt rättfärdiggjorda.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande