Tillbaka till hemsidan

Hebr.2:16.

 I denna vers läser jag:" Ty det är inte änglar, som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an."
Han kom alltså inte för att bli en frälsare för änglarna, eftersom dessa är ständigt andligen levande, behövde han inte andligen dö. Han kom för att bli en frälsare för människorna. Det var människan Jesus, som skulle lida och dö för våra synders skull. Han hade under sitt jordelivs dagar en sann mänsklig kropp. Samtidigt var han även en sann Gud med gudomlig kropp. Han skulle alltså lida och dö den fysiska döden för att bringa frälsning. Gud krävde inte att han skulle ge sin gudomliga kropp. Då skulle han ha gett denna gudomliga kropp för att frälsa änglarna, vilka är andligen levande och Guds redskap.
 I Hebr.5:7-8 står det:" Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Så lärde han fastän han var "Son" lydnad genom sitt lidande.
 När det står att han kunde frälsa honom från döden, så avses därmed den andliga döden. Gud frälste honom inte ifrån den fysiska döden, men väl ifrån den andliga döden. Gud lät honom inte falla i djävulens fallgropar och bli en djävul. Det var även detta som Jesus upplevde när det hördes en röst ifrån himmelen:" Jag har förhärligat mitt namn genom dig och kommer att fortsätta att förhärliga det.
Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.