Tillbaka till hemsidan.

Athanasiansk trosbekännelse.
Denna trosbekännelse, som troligtvis är avfattad av enda person, säger att vi skall dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i enda gudom. Den som inte omfattar detta går evigt förlorad. Det står beträffande Jesus följande:" Gud är han såsom född av Faderns väsen före all tid och människa är han som född av moderns väsen i tiden. Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Det står även i psalmerna, att han gjorde honom nästan till ett gudaväsen. Det var nog Gud som frambringade Jesus-fostret, inte Maria. Maria bör bli ärad på helt andra grunder. Hon var en synnerligen oegoistisk ung flicka, som räknade med, att Guds vilja med hennes liv var för henne av mycket högre betydelse än hennes egna behov. Hon hade behov, att gifta sig med den man hon var trolovad med. Hon kunde avstå från äktenskapet om Gud ville något annat. Josef skulle inte förstå, att hon hade blivit gravid genom den Helige Ande. Likväl ville hon följa Guds vilja. Hon sade:" Se jag är Herrens tjänarinna ske mig som Herren vill. Den athanasianska trosbekännelsen skulle jag ersätta med följande trosbekännelse:" Jag tror på en Gud, en enda , en person med tre eniga organ Fader, Son och Helig Ande. Organen har enskilda uppgifter omhand, men är samverkande inom den enda sanna gudomen, som är en person. Organen kan ej åtskiljas ej heller sammanblandas. Vi människor har organ, ögon att se med, öron att höra med. Tungan talar vi med. Om vi skulle bli fullständigt blinda, så kan inte öronen överta synförmågan. Så är det även med Gud. Organen har enskilda uppgifter, men tillsammans utgör de en fungerande Gud. Jesus som människa var syndfri, obefläckad eftersom denna människa var en produkt av Gud allena. Marias arvsynd kunde inte nå honom, eftersom hon inte var upphovet till fostret. Det var viktigt,  att Gud frambringade denna människa, som skulle vara med om, att försona oss människor med Gud. Det var Gud, som försonade människan med sig, men det var människan Jesus som fick Gud att försona människan med sig. Detta på grund av sitt förhållningssätt till Gud vid den nionde timmen. Fastän Gud hade tagit bort sin Son från honom förblev han Gud lydig och trogen. Därigenom föll han inte i synd eller dog andligen. Han var såsom människa aldrig i något skede skild från Gud. Kristendomen är för mig just denna människa. Andra religioner säger att det inte behövdes någon Frälsare. Gud sköter om detta på egen hand. Har vi riktigt förstått varför  det var så viktigt, att Gud frambringade denna människa?

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.