Tillbaka till hemsidan

Försoning.

 Gud förändrades inte när Jesus dog på korset,  vilket betyder, att Gud inte försonades ändrades. Det var så, att människan kan genom Jesu död på korset och genom människans tro och förtröstan på Jesus bli förändrad till en sådan ställning, att Gud kan godkänna henne. Men Gud förblev densamme även efter Jesu död på korset. Det var alltså förhållandet till Gud , som för människan förändrades så, att hon nu är godkänd av Gud, nämligen den människa som tror på Gud och den han har sänt. Gud förändrades inte. Det var alltså så, att människan blev försonad med Gud på grund av att människan förändrades. Gud öppnade en väg till frälsning för den passiva och oförmögna människan. Jesus sade:" Vägen känner ni." Jesus gick bort och dit han gick dit kunde de inte komma. Detta sade han om den köttsliga kroppen. Men likväl hade han gett dem vägen till evigt liv. Människan fick möjlighet att bli förändrad, försonad med Gud genom Jesus. Gud förblev likväl densamme.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande