Tillbaka till hemsidan

Påskmorgonen.

 I Matt.28 läser vi om vad, som hände på påskmorgonen. Det blev ett kraftigt jordskalv, ty en Herren  ängel steg ned från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Några ur vaktstyrkan kom in till staden. De hade säkert träffat människor på vägen och hade berättat för dem vad som hade hänt. Det var ju de, som hade sett denna för dem märkliga varelse och att de hade fallit och varit som döda. Matteus drar den slutsatsen, att det var en Herrens ängel. Jag har inte någonstans läst om att en ängel skulle ha denna makt. Det är ju fråga om Guds strålglans. Det är bara Gud som kan åstadkomma  detta. Likheten med vad, som hände på förklaringsberget är träffande. Jesus blev skinande vit och lärjungarna föll på sina ansikten och gick in ett som de beskriver som sömntillstånd. Därför tror jag att den, som kom till det yttre av Josefs grav  var den uppståndne Jesus i Guds gestalt. Herren ( Jesus  ) hade ju så många gestalter i Gamla Testamentet. Så hade även Jesus i Nya Testamentet. När lärjungarna ligger där avsomnade övergår Jesus i förnedringskroppen och går fram till dem och väcker dem och säger:" Var icke förskräckta." När lärjungarna ser, att det är den gamla vanliga Jesus är de inte längre rädda för honom.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.