Tillbaka till hemsidan

Paulus.

 Paulus var en stor missionär, som stod i kontakt med Gud. Likväl var inte allt ord inspirerat av den Helige Ande. Paulus sade:" Detta säger jag inte som om det skulle vara från Herren, men det min egen bedömning. Detta betyder naturligtvis inte, att mycket av det Paulus sade inte skulle ha varit inspirerat av den Helige Ande.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.