Tillbaka till hemsidan

Guds moder.
 Kunde Maria vara Guds moder? Hon var i detta fall högre än Gud. Jag har uppfattat Maria som en självuppoffrande Herrens tjänarinna, som inte motsatte sig  Herrens planer med hennes liv. Därför sade hon:" Må Herrens vilja ske med mitt liv." Hon var sannerligen inte egoist och räknade Herren vilja viktigare för henne än hennes egna behov. Hon visste, eller trodde sig veta, att Josef hennes trolovade skulle överge henne om hon var gravid förrän de kommit samman. Hennes storhet ligger just här och hon bör därigenom bli ärad. Jag kan inte tänka mig henne som Guds moder. Om Gud heter det, att han var utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande