Till till hemsidan

Jesu återkomst

 Apg.1:10, Och medan de skådade mot himmelen under det att han for upp se, då stod hos dem två män i vita kläder. och dessa sade:" I galileiske män , varför står  I och sen mot himmelen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.

 Den troende skall vänta på denna återkomst. Man har försökt forska för att komma underfund med denna tidpunkt.
Likväl säger Jesus, att ingen skall få veta detta på förhand, inte änglarna i himmelen inte Sonen (Jesus). Det är endast Fadern som vet tiden. Därför är det oriktigt för den troende att spekulera i denna tidpunkt Likväl skall den troende vänta på Jesu återkomst.

 Men låt oss gå tillbaka i tiden till den första tiden. De kristna ansattes hårt av judarna, däribland Saulus (Paulus). Men när Paulus blev kristen blev han mycket aktiv. De kristna var även illa ansedda av romarna . De vägrade absolut att tillbedja  kejsaren som en gud. De skapade förvirring i det väl organiserade romerska statsskicket. Därför ville man likvidera dem. Ett sätt var att de skulle få strida mot vilda djur, lejon tex. Man föreställde sig att det skulle bli en  lek mellan mus och katt, där musen skulle gömma sig för katten. Så blev det inte. D e kristna förstod situationen. De hade hört ,att Jesus hade sagt:" Den som förlorar sitt liv för min skull och evangelium han skall finna det. De hade hört att när rövaren dog blev han omedelbart förd till paradiset. De tänkte därför om jag strider här mot lejonet två timmar är jag så trött att jag inte orkar längre. Då kommer lejonet att döda mig. Då kommer Jesus och för mig till paradiset. Jesus kom snart. Han kom inom loppet av två timmar. Sedan dess ända till vår tid har Jesus kommit när den troende dött och fört honom till paradiset. Så gör han idag. Så skall han göra i framtiden. Vi lever här en kort tid. Även den troende lever en kort tid. Därför  är uttrycket " Jesus kommer snart" precis detsamma som att livet är kort. Det har det varit förut, det är det idag. Så skall det även vara i framtiden. Vad har den troende att frukta?

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.