Tillbaka till min hemsida

Judas Iskariot      

 Sakarja profeterade om Judas Iskariot 700 år tidigare.  När Jesus valde honom till lärjunge visste han om, att det var den, som skulle förråda honom.                                                                                                      

Vid ett tillfälle sade han:" Ni är alla mina barn, men likväl skall en av eder förråda mig." Detta föll kanske i glömska bland lärjungarna, men när Jesus på nattvardsnatten upprepade detta:" En av eder skall förråda mig, började de fråga: "Inte är det väl jag?" När Johannes får veta vem det är, kunde han inte föreställa sig, att det var just förestående. Jesus säger till Judas:" Gör det du gör." Med detta menade han, att han skulle slutföra det, som han hade påbörjat. Men fastän han på detta sätt uppmanade honom gav han honom det brödstycke, som han hade doppat i vinet, som alltså var ett tecken på att han trots detta gav honom gemenskap med sig. Jag tror inte att Judas riktigt förstod innebörden av sin handling.

Judas hade sett många gånger att fariseerna hade blivit förnedrade i folkets ögon. Han tänkte därför ordna ett sammanträffande mellan dem och Jesus där folket inte var med. Han hade föreställt sig att fariseerna  ville ostörda tala med Jesus om den verksamhet, som han bedrev, att det skulle splittra Israels folk.
  Judas följde med när Jesus fördes till  fariseerna .
  När de så plötsligt hade fått Jesus, så var det många som inte visste vad de skulle göra .De samlades då till ett möte, där Judas inte var med. D et var de äldste, fariseerna och de skriftlärde som samlades. När man ännu här ställde sig frågande, stiger översteprästen upp och säger:" Är ni så från edra sinnen, förstår ni inte detta, att det är bättre att en dör för folket än att hela folket dör." Då beslöt de att Jesus bör dö.
  När de sedan kommer ut binder de Jesus. Det är då Judas vaknar upp. Varför binder ni honom? Ni tänker säkert döda honom. Jag har ju endast hämtat honom för att ni skulle få samtala med honom. Vad har jag gjort? Jag har förrått oskyldigt blod. Han ångrade djupt det han hade gjort. Han kunde likväl inte tänka sig en framtid i lärjungaskaran. Han kastade pengarna i offerkistan och gick bort och hängde sig. Kanske skulle han inte ha behövt göra detta, ty Gud är också en förlåtande Gud, när vi ångrar oss djupt. Vart hamnade Judas när han dog? Jag föreställer mig att han hamnade i dödsriket. När Jesus senare nedstiger till dödsriket och predikar livets evangelium tror jag att Judas, som djupt hade ångrat sig här på¨jorden låter sig renas, tar emot frälsning och blir av Jesus förd till paradiset. Därför tycker jag att vi inte som kristna skall fördöma Judas, ty vilka rättigheter har vi därtill, vi som även är syndiga människor.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.