Tillbaka till hemsidan

Avlad.

 Jag vill här ännu skriva om det, som jag tidigare skrivit. Det gäller den formulering, som förekommer i den apostoliska trosbekännelsen, nämligen avlad. Om vi studerar hur Jesus-fostret blev till i Marias kropp i Luk.1:35 så förekommer inte ordet avlad, utan är ett människopåfund. Vad skulle det innebära om Gud genom Helig Ande skulle ha avlat. Vad betyder då avla. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder det, att ha könsumgänge i avsikt att skaffa barn. Men Gud är inte sexuell. Man kan ju ha olika föreställningar om den saken. Våra  förfäders gudar var starkt sexuella. De stred om gudinnor. De var på sätt och vis  övermänniskor. Sexualiteten, som Gud gav människorna var helt nödvändig för människosläktets förökning. Gud behöver inte föröka sig. Det Jesus säger till saduceerna , betyder att ingen vid uppståndelsen skall vara sexuell. Gud hade alltså inte könsumgänge med Maria.  Avla avser könsumgänge. Därför tycker jag, att en annan formulering vore av nöden. Den skulle då lyda, som står i Bibeln:" Helig Ande kom över jungfrun Maria. Då blev hon gravid och födde Guds Son när tiden var inne. Hon födde alltså Guds Son, icke egen son. Hon hade ju inte deltagit i avlandet och var därför inte Jesu biologiska moder. När Jesus talar om Människosonen syftar det på Gud, inte på Maria. Gud gav åt fostret mänsklig kropp. Jesu blev inte människa genom Maria utan genom Gud.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.