Tillbaka till hemsidan

Jesus - Uppståndelsen.

 Jesus sade när han gick omkring på jorden:" Jag är Uppståndelsen." Ofta när vi hör detta förflyttar sig våra tankar till den tidpunkt när Jesus uppstod ifrån de döda. Men Jesus var redan när han gick omkring här på jorden Uppståndelsen. När Jesus nedsteg till dödsriket var det därför Uppståndelsen, som nedsteg. Jag vill här ta ett exempel från vårt vardagsliv. Vi tänker oss att vi har en bräda, som flyter på vattnet. Om man nu placerar en tyngd, kanske en sten stadigt därpå kommer den att sjunka ned mot botten. Men om av någon anledning stenen faller av brädan, kommer den att stiga upp till ytan. Så var det med Jesus och Uppståndelsen. Han hade en uppgift att fylla som på samma gång var som en tyngd som förde honom ned till dödsrikets bottenskikt. Han skulle predika livets evangelium i dödsriket. När denna uppgift hade blivit utförd så föll också tyngden av Uppståndelsen. Han åkte upp. Dödsriket kunde inte hålla honom kvar. Därför är Uppståndelsen inte något under. Brädan kom ju också upp till ytan och vi tycker inte att det var något under.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.