Tillbaka till hemsidan

Heligas uppväckelse.

 I Matteus 27:52-53 läser jag: " Och gravarna öppnades och många avsomnade heligas kroppar stod upp. De gick ut ur sina gravar och kom efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för många.

 Detta är inte att förväxla med den uppståndelse, som skall ske på den yttersta dagen. Det är tydligt och klart uppväckelse, det som hände med Lazarus, som blev uppväckt från de döda. De återfick ju köttsliga kroppar, som de hade före sin död. Detta sker vid uppväckelse, som är en helt annan sak än uppståndelse. När Mose och Elia kallades till förklaringsberget blev de inte uppväckta. De uppstod inte heller. De blev endast kallade. De hade precis samma kroppar som alla har som blivit förda till paradiset. Där befinner sig rövaren på korset iförd andlig kropp.
 Vad beträffar de, som kom utur gravarna kunde de ju ha varit synliga av alla om de blev uppväckta. Uppväckelsen betyder ju att de återfår den köttsliga kroppen. Lazarus syntes även av alla människor. Det var ju därför som judarna ville döda honom. Likväl är min uppfattning att de inte uppstod vilket är en helt annan sak.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.