Tillbaka till hemsidan

Petrusbrev.

 I 2Petr2:9 står det, att Herren vet, att straffa  de orättfärdiga och hålla dem i förvar till domens dag. När det står så betyder det inte att alla som befinner sig i dödsriket skall senare efter domens dag komma till helvetet. Evangeliet är predikat i dödsriket och det finns en viss möjlighet för någon att låta sig luttras av dödsrikets luttringseldar. Någon på jorden kan inte påverka dessas val. Ingen här på jorden kan genom böner förändra deras situation. Det är alltså deras eget val om de låter sig luttras. Det  är fråga om en mycket svår procedur, om det överhuvudtaget lyckas. Djävulen är närvarande och förklarar att det likväl är han som skall ha den slutgiltiga
makten och därför är  enligt honom denna luttringsprocedur helt onödig. Men om någon låter sig luttras och blir ren kommer Jesus som har dödsrikets nycklar att låsa upp dödsrikets dörr, ta ut denna människa ,   låsa fast dödsrikets dörr och föra denna människa upp till paradiset. I Samuels bok står det, att Herren för ned i dödsriket och han tager upp därifrån. Jag läste:" Liksom Krist uppståndelse ur graven för väktarna, som inte fick höra evangelium , innebar  att de blev som döda, så gav Kristi nedstigande till helvetet utan evangeliets predikan inte liv utan fortsatt död och dom. Jag ifrågasätter denna formulering. De tre lärjungarna på förklaringsberget upplevde samma sak. De hade nog fått höra evangeliet, men var likväl som döda. När den här människokroppen som vi går omkring med möter "Guds strålglans" kan den inte uthärda detta utan går in i ett medvetslöst tillstånd. Vakterna hade aldrig sett  något så starkt ljussken. Det var många gånger starkare än ljungelden. Fariseerna uppfattade det, att de nog hade slumrat in, men försökte komma undan skammen på detta sätt. En vakt fick ju in slumra in. Likväl är det märkligt att hedningar vittnar på detta sätt för oss kristna och likväl förstår vi inte någonting.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande