Grundfors kvarn

"Storkvärnä"

Vår vid GrundforskvarnStorkvarnen har sedan urminnestider funnits i Skytteforsen, kvarnen byggdes 1786 som "husbehofsmjöjqvarn" på Ahlsved hemman men som nu blivit förstörd. Kvarnen ombyggdes 1862 som tullmjölkvarn med två par stenar, Kvarnen fanns i Skytteforsen inom Grannabba hemmans område, mjölnare på kvarnen var bland annat Matts Mattsson Keurkarl eller mjölnarsmatt som samtidigt var torpare på Grannashemmanet. Skytteforskvarnen eller "Storkvärnä" ägdes av Skytte och Sandvik bönderna, verksamheten upphörde 1910 då Evijärvivägen byggdes och bolaget säljer kvarnväggarna, spiror, golv och stenfoten till ett nybildat Grundfors kvarnbolag, med de flesta av de gamla ägarna.

Nykvärnbolaget vid Grundfors

Några bönder beslöt att bygga en ny kvarn vid Djupsjöns utlopp vid Grundforsen, eller på sin nuvarande plats.Kvarnhemmanet Dalvik Nr 10 bildades ursprungligen vid storskiftet och antecknades i Jordboken 1905. Vasa läns guvernör beviljade 18.4.1913 ägaren till hemmanet Alfred Dahlvik rätt att anlägga ett vattenkraftverk i Grundforsen. 

Grundfors kvarn

Det gamla Storkvärnshuset flyttades till Grundfors och upptimrades bredvid Nykvärnen som stall till kvarnkuskarnas hästar. Stallbyggnaden finns ännu kvar på sin ursprungliga plats.
Joel Granvik berättar; Grunfors kvarn på den tiden en mycket bristfällig och rucklig liten bykvarn med ett stort vattenhjul, två par hemgjorda stenar och mycket råttor. Far, som ägde ganska stor del i kvarnen, brukade ofta vara där och mala, icke blott för eget behov utan även åt andra. Det var en smula kusligt men ändå intressant att ligga under långa höstnätter i den lilla kvarnkammaren. Hela kammaren med den lilla spiselen och halmbritsarna skakade och vatten från det stora kvarnhjulet plaskade mot golvet, ty kammaren var i övre våningen. Ungefär en halv km högre upp i ån fanns en annan kvarn, som kallades storkvarnen, men den var i sämre skick och vid en sämre fors. Storkvarnen revs när den nya landsvägen till Kaustby byggdes omkring 1910.

Elverket

En ny vattenturbin anskaffades och kvarnen moderniserades med två stenpar. Några år senare eller 1921 inköptes en el-generator och elledningar byggdes via Sandvik till Högnabba, Låtas och Emas, något år senare drogs en elledning till Djupsjöbacka och Kortjärvi. I samband med installationen av generatorn byggdes en tillbyggnad nedströms kvarnen. Grundfors kvarns elverk hade problem med vattenföringen vid Grundfors, sågen i Norra ändan av Djupsjön hade bättre förhållanden för vattendrift så generatorn samt annan behövlig utrustning nedmonterades och flyttades till sågen ca. 1933 och elproduktionen från sågen påbörjades.

Ahlbäcks kvarn och elektrisitetsverk

sommar vid Grundforskvarn Kvarnen såldes till Sandkulla Kvarn Andelslag & Elektrisitetsverk 1.8.1849 som fortsatte driften något årtionde. I samband med köpet bildades nuvarande kvarnlägenhet Grundfors R.no 10: 3 Bolaget utförde vissa reparationer och förbättringar. Kanalen nedanför kvarnen grävdes och fördjupades med en eldriven grävmaskin

Forséns köper Grundfors kvarn och forsrättigheter 31.3.1988. Numera är kvarnen iståndsatts av bysborna och miljödistriktet har med EU medel restaurerat och moderniserat dammen. 

Bilder från Kvarnen

Bilder inifrån kvarnen

Tilläggsinformation:

Bakom forsen Dammen öppen Vy över Djupsjöbacka från Dammen Kvarnen framsidan 

Fjalar Djupsjöbacka