"Bodäs"

Märta och Karl Byggningsbacka

Matts-Leander Ahlsved med familj flyttade tillbaka från Evijärvi till Djupsjöbacka. Familjen bodde en tid i i Carl Viktors Djupsjöbackas "framstu" på Junnas. Matts-Leander började med en handelsbod, för detta ändamål skaffade han sig en gammal ria från Sandvik "gambelgård" som inreddes till butik och bostad åt familjen, Matts-Leander Ahlsved avvecklade butikverksamheten och sålde rörelsen till Kortjärvi Andelshandel mbt. som fortsatte verksamheten.
1950 såldes rörelsen till Terjärv handelslag som upptog verksamheten . Märta Byggningsbacka var butikens sista föreståndare och bodde kvar ännuu efter att affären upphört året 1969. Efter att handelsrörelsen i huset avslutades köpte Märta och Karl Byggningsbacka huset och inredde huset till bostad åt familjen. Familjen bodde trångt och obekvämt och beslöt att bygga nytt, därefter såldes den gamla butiksbyggnaden och flyttades till Näselandet och är nu sommarbostad.

Märta och Karl Byggningsbacka uppförde ett nytt modern bodtadshus med lägenheter för Karls mamma och syster som flyttade från Byggningsbacka till Djupsjöbacka.
Märta och Karl Byggningsbackabor kvar i husetTilläggsinformation: