Junnas

Olof Skog,

Huset byggdes av ??? och ??????
1896 flyttar Johan Johansson Djupsjöbacka till Långbacka och brodern Nils Johansson som varit torpare på Långbacka återvänder med sin familj till hemgården, och bor kvar till sin död. de ogifta syskonen Maria, Fride och Runar blir kvar i hemmet.
Efter att syskonen de två sista Runar och Maria dött tillföll hemmanet och huset systersonen Olof Skog. Olofs dotter Eija med sin familj använder huset som sin sommarbostad.Tilläggsinformation: