Grannas

Marika o Risto Lehtikangas

Huset byggdes troligen av nybyggaren Lars Andersson Kortjärvi som flyttade till Djupsjöbacka 1791, huset har förstorats och förbättrats i flera repriser. I andra våningen finns inristat årtalet 1835 så troligen har andra våningen samt ändkamrarna mot sjön färdigställt ungefär den tiden. Inne i huset syns ännu tydligt att huset har skarvats och förlängts mot sjön, med de så kallade ändkamrarna. På en bild från 1914 har nedre våningen fönster med fyra rutor och övre våningen med sex rutor, numera är neder våningen försedd med tre rutor två bredvid varann och en överst och troligen är nedrevåningens fönster flyttade till övervåningen för där finns numera fyrarutors fönster. Bilden från 1914 förtäljer att huset har brädtak och brädfodring med vita knutar.
Under senare år har den gamla stenfoten fyllts på med betong, som resultatet av ett markbyte med sågägaren Felix Forsén, också byte av fönstren har förekommit. Efter nyskiftet 1963 försågs byggnaden med en ny ingång från västra sidan av huset med en liten utbyggd farstukvist.
Marika o Risto Lehtikangas som har övetagit huset efter att syskonen Edvin och Henny kommit bort har gjort en större renovering av huset med bättre isoleringen i golv ytterväggarna och mellantaken.Tilläggsinformation:

Bilder av huset från olika sidor så som det ser ut i dag