Grannas

Bengt o Boes Djupsjöbacka

Husets byggande påbörjades av Matts Lenader och hustrun Ester. Första tiden av sitt äktenskapet bodde makarna på Matts-Leanders hemgård, men 1925 började man bygga ett nytt hus i kanten av "Torpardjälo" eller i närheten av den plats där Matts-Leanders farfar torparen och mjölnaren Matts Mattsson Keurkal började sitt torpbygge
Johan Mattsson Djupsjöbacka överlåter hemmanet till bröderna Anders Edvin och Matts-Leander 1918 med ett gåvobrev och sytning men också ett köpebrev den 19 februari 1927 med utlösning av de övriga syskonen. Till sonen Edvin faller den gård som bebos av föräldrarna och enligt gåvobrevet skall den nya gården byggas gemensamt av bröderna.
Matts-Leander och hustrun Ester erhåller ett kolonasitionslån på 10 000 Finska mark för byggnadsändamål i december 1926, paret intecknar lånet i deras andel av hemmanet. Bland dessa handlingar finns det senare uppgjorda köpebrevet, med dessa handlingar erhåller bröderna fasta på sina andelar.
Stugan bygges som en för nejden vanlig vanlig bondstuga med storstuga och ändkamrar. Då brodern Roger gifter sig och bildar familj delas huset så att Rogers familj bor i den västra delen och de hemmavarande syskonen i den östra delen. Efter att Rainer gifter sig med Else från Furu delas huset i två delar så att Rogers familj använder den gammla ingången och tamburen och kammaren, Rainer får storstugan och ändkamrarna. Rainer bygger om ändkammaren mot skolan till kök samt bygger en ny ingång, i slutet av 60-talet bygger Rainers familj vindsrum ovanför ändkamrarna åt barnen som sovrum
Rogers familj bygger sovrum på vinden i slutet av 50-talet och några år senare bygges en tillbyggnad. Rogers del står för tillfället tom, Rainer bor tillsammans med Boes och Thordis i sin del av huset.Tilläggsinformation: