Finlands äldsta såg

Djupsjö Såg & Hyfleribolag

Sågbolaget grundades 1872, bolaget beslöt att gräva kanalen som skulle ge drivkraft åt ett vattenhjul som drev såginrättningen. 1907 modernerades sågen med en ny vattenturbin och sågen moderniseras i flera repriser. Djupsjö såg & hyfleribolag upphörde 1914 och ett nytt bolag med kommunalmannen Matts Leander Mattsson Forsén och någar andra personer från byn bildade nytt bolag och drev verksamheten vidare. Sågen drevs tidvis med lokomobil som kraft då vattentillgången var begränsad. Bolaget ombildas ånyo år 1920 så att bröderna Matt Leander och Alexander Forsén bildar ett nytt bolag Bröder Forséns såg och fortsätter driften. Sammarbetet mellan bröderna upphör 1929 och Matts Leander Forsén säljer bolaget till sina söner Felix och Martin

Sågbrand 18.10.1929

Sågen brann och förstördes totalt, en ny ram anskaffades och uppbyggnaden påbårjades, samtidigt förnyas turbinen och kanalen rensades och förstärktes. Brodern Martin avlider av de skador han erhöll vid en olycka i samband med uppbyggnaden och Felix Forsén med sina yngre bröder driver bolaget vidare. Grundfors kvarns elverk hade problem med vattenföringen vid Grundfors, generatorn samt annan behövlig utrustning nedmonterades och flyttades till sågen ca. 1933 och elproduktionen påbörjades. Sågägaren Felix Forsén bygger ett nytt hem åt sin familj och flyttar i på hösten 1934. Bröderna tillverkar också kol av överskottsvirket.

Brand den 4 april 1936

Sågbyggnaden förstörde i en brand den 4 april 1936, fastän förödelsen var stor uppbyggdes sågverket på nytt och ett år senare påbörjades åter sågningen. Företaget utvidgar och 1938 bygger man ett snickeri för att kunna tillgodose efterfrågan på fönsterbågar och dörrkarmar, men också köksskåp och möblemang enligt kundernas önskemål och beställning. Bröderna Forséns såg upphör och Felix Forsén blir ensamägare till verksamheten och ändrar firmanamnet till Djupsjöbacka Såg och Snickeri

Ny brand igen 13 juni 1958

Sågen totalförstörs, men också denna gång bygges sågbyggnaden upp på nytt, och rörelsen utvidgas med ett nytt hyvleri en bit från sågen. Gamla sågen utvidgas 1971 och förses med en begagnad sågram till samt vissa omändringar i virkeshanteringen förändras och utvidgas.

Forséns kommanditbolag 1973

Felix söner Nils-Johan och Kaj övertar rörelsen 1973 och driver bolaget vidare
1975 byggdes en ny modern torkanläggning
1979 torkanläggningen förstorades.
1980 en helt ny såganläggning bygges en bit från den gamla sågen
1983 bygges en ny lagerhall med försäljningsutrymme
1988 Forséns köper Grundfors kvarn och forsrättigheter
1990 ett helt modernt hyvleri med paketeringsutrymme bygges
1995 torkanläggningen utvidgas med en ny torklinje
2005 moderniseras och förstoras sågen samt en begagnad sorteringsanläggning tas i bruk          


© Forsen 130 år av träförädling, Bernhard Sjölind
Tilläggsinformation: