Bomärken kopierade från dokument 

 

Johan Mattsson Djupsjöbackas köper sin hustrus halvsyster Mathilda Söderbackas hemmansdel, gift med Leander Söderbacka, undertecknaren Johan Johansson Kortjärvi är Johan Johansson Djupsjöbacka på Junnas och Matts Andersson Ahlsved på Alisvidja

 

Underteckning på köpekontrakt på Djupsjöbacka 1884
Bomärken kopierade från dokument 

Matts Leanders och Edvin Djupsjöbackas underteckning vid överlåtelsen av hemmanet 1927, fader Johan Mattsson är samma person som köper på föregående kopia

Underteckning på köpekontrakt på Djupsjöbacka
Bomärken kopierade från dokument 

Anders Granvik överlåter Kortjärvi torpet åt sin broder mågen och husbonden Johan Mattsson och grannen Anders Carlsson Karlström 1907, överlåtelsen ar värderadav Karl Storbacka och Matts Ahlsved 

Anders Granvik overlåter Kortjärvi torpet åt sin broder mågen och husbonden Johan Mattsson och grannen Anders Carlsson Karlström 1907

 

Bomärken kopierade från dokument