Presentation av gårdarna på Djupsjöbacka

 

Presentation av husbyggnaderna på Djupsjöbacka med bilder, en utredning om när huset är uppfört och vem som byggt huset, när tillbyggnader gjorts eller huset har förstorats eller omändrats
Vem som bor för tillfälle i huset, samt vem är ägare till huset.


Tilläggsinformation: