Junnas

Kentalas

Huset byggdes av Eva och Eero Kentala, Eva Lärarinna på Kortjärvi småskola avled ung och lämnade efter sig maken och tre barn, Eero gifte om sig och flyttade till Vitsjö i Esse med familjen. Huset stod tomt långa tider.

Huset var tidvis uthyrt och bebott, Eeros och Evas dotter Kerstin gifte sig och flyttade med sin familj in i huset, makarna renoverade och förbättringar gjordes på huset och gårdsbyggnaderna. Djupsjöbacka vägen rätades ut över "Mosagrävä" och samtidigt ändrades gårdsplanen framför huset och infatren gjordes rakt ut mot vägsträckningen.

Makarna skilde sig och huset såldes till Britt Mari och Ove Högnabba som numera bor i huset med sina barn och hundar...Tilläggsinformation: