Grannas

Ann Katrin Sågfors o Peter Karlström

Detta nybyggda hus med sin välskötta gårdsplan är bygd på Grannasgårdarnas vedplan. Huset bebos av Anncatrin, Peter, Hugo och Felix.Tilläggsinformation: