Junnas

Sanna och Mikko Savolainen

Huset byggdes av Matts-Leander Ahlsved i medlet av 1930 talet, Matts Leander byggde först handelsboden på Djupsjöbacka och drev handel i ett nyuppfört hus, rörelsen avvecklades 1924 och såldes. Familjen flyttade till bolagsstugan vi såganläggningen och tjänstgjorde som "allt i allo eller en händig karl" på sågverket och bodde där med familjen tills det nya huset blev färdigt som makarna byggde nära brodern Artur.

Matts Leander Ahlsveds familj bode kvar i huset och sonen Henry med sin familj övertog huset. Efter att makarna avlidit stod huset en längre tid obebott, för att sedan köpas av Sanna och Mikko Savolainen som upprustat och förbättrat huset och gårdsbyggnadernaTilläggsinformation: