Hemmanen på Djupsjöbacka

Kortjärvi Hemman No 2 Grannas

Nybyggaren Lars Andersson Kortjärvi ( f.1749 - 1808 ) kom med sin hustru Magdalena Andersdotter Widjeskog ( f.1748 - 1790 ) från Kortjärvi och påbörjade nybygget på Djupsjöbacka Grannas.
"I Oktober 1791 förrättades syn på en ny gårdstomt å marken öster om Djupsjön samt åker där nedanför så väl som på västra sidan av bemelte sjö. Och även till äng utanför deras gamla äng vi Stornäselandet."
Magdalena Andersdotter dog tidigt och Lars Andersson gifter om sig 1792 med Anna Eriksdotter Rauma (f. 1767- 1823) från Kaustby.
Lars Andersson och Anna Eriksdotter överlåter hemmanet med att gåvobrev den 29.5.1793 till bröderna Anders Larsson och Matts Larsson med förbehåll om utlösen till syskonen, Anders blir bonde och Matts torpare på hemmanet. Bröderna söker lagfart för hemmanet.

Björklund hemman 

Lönnlöv hösten 2008Jacob Mattson Björklund flyttar med sin familj kommer från Bodbacka i Kortjärvi och börja uppbyggnaden av hemmanet. Vistelsen på Junnas blir kort Jacob Mattson med familj och samt hans föräldrar flyttar till Rytiniemi i Öfvervetil redan 1811
Unkarlen Johan Hansson Djupsjöbacka (f.1786-1869) blir ny bonde på Junnas, Johan Hansson flyttar från Sandvik med sin syster Brita Hansdotter och moder änkan Anna Mårtensdotter till Jonnas och fortsätter nybyggararbetet.

Ahlsved hemman 

Alisvidja eller Ahlsved hemmanets bonde Matts Mattsson Ahlsved (f.1750 - 1810) kom från Ahlsved hemman i Kortjärvi. Matts Mattsson Ahlsveds släkt fortsätter med nybyggarvärvet

Torpen på Djupsjöbacka

På Djupsjöbacka har endast funnits två torp Det första på Brantbacka som efter en tid återgick till stomlägenheten och det senare på Djupsjöbacka, det finns ännu grunderna bevarade av båda torpen


Fjalar Djupsjöbacka 3.11.2008