Bilder innifrån kvarnen...

Kvarnen

Bilder från omgivningen runt kvarnen

Foderkvarnparet Kornkvarnstenarna

 Stenparen

Bild innifrån båda stenparen

 Bild innifrån av båda stenparen

Kraftöverföringenförsta ställverket

 Kraftöverföringen och ställverket