Bilder av kvarnen och omgivningen...

Kvarnen

Bilder innifrån kvarnen

 

Södra sidan av kvarnen me gamla transformatorn till vänster

 Fransidan mot söder av kvarnen med gamla transformatorn till vänster

Utloppskanalen

 Utloppakanalen mot väster, här bakom kvarnen var byns första elektrisitetsverk

Utloppskanalen

 Utloppskanalen

Nedanför dammen

 Nedanför dammen

baksidan av kvarnen, i bakgrunden det gamla stallet

 Baksidan av kvarnen, i bakgrunden det gamla stallet