Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar Kontaktuppgifter

Föreningens historia

Tommy Olin:
Verna Peltola:
Lolan Björkman:
Frans Granroth:
Släktforskarföreningen 2002-2012 (pdf)
Artikel i Sukujutut 1-2004 (pdf)
Ett sammandrag över verksamheten under 50 år, 1952 - 2002
Historisk återblick 1952 - 1992

Förtroendevalda:


Ordföranden

Paul Andersson Frans Granroth Börje Brandt Roy Sjöblom Tommy Olin           
Paul Anderson 1952-1983 Frans Granroth 1984-1988 Börje Brandt 1989-1993 Roy Sjöblom 1994-2015 Tommy Olin 2016-           

Viceordföranden

Johan Strömsnäs Melker Storå Frans Granroth Paul Granholm Frans Granroth Jan Ehnvall Vera Peltola   Bengt Berg Tommy Olin
Johan Strömsnäs 1952-1972 Melker Storå 1973-1982 Frans Granroth 1983 Paul Granholm 1984-1989 Frans Granroth 1990-1993 Jan Ehnvall 1994-1996 Verna Peltola 1997-2004 Leif Back 2005-2007 Bengt Berg 2008-2009 Tommy Olin 2010-2015
Marlene Byggmästar


 

Marlene Byggmästar 2016- 
Sekreterare

Hans Nyholm Melker Storå Ines Kass Lars Mattsson Bengt Berg Eva Holm  Benita Lillsund   Marlene Byggmästar    
Hans Nyholm 1952-1964 Melker Storå 1965-1972 Ines Kass 1973-1990 Lars Mattsson 1991-2000 Bengt Berg 2000-2007 Eva Holm 2008-2010 Benita Lillsund 2011-2014 Marlene Byggmästar 2015-     

Kassörer

Stig Holm Alfred Dahl Valter Nyman Kerstin Norrbäck-Slotte  Lars Riska  Gun-May Öhman  Christel Sandell Päivi Kjellman     
Stig Holm 1952-1977 Alfred Dahl 1978-1985 Valter Nyman 1986-1994 Kerstin Norrbäck-Slotte 1995-2002 Lars Riska 2003-2004 Gun-May Öhman 2005-2009 Christel Sandell 2010-2012 Päivi Kjellman 2013-    
silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad

Senast ändrad: 16.9.2016