Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar Kontaktuppgifter

Släkt och Bygd 

Släkt och Bygd 2015

Släkt och Bygd kan beställas direkt från föreningen genom att ringa eller e-posta Mary.
Tidningen finns till försäljning vid Jakobstads Bokhandel Ab, Storgatan 11, 68600 Jakobstad.
Tidningarnas nummer 1-2, 3-4, 5-6 och 7-8 har utkommit i förnyad upplaga som dubbelnummer.

Priser:
Nr 1-43      15 eur/st
Nr 44-        20 eur/st                  
+ porto enligt vikt.

Jakobstad Rådstuvurätts och Pedersöre tingsrätts protokoll samt antavlorna kan nu fås på minnessticka. Priset på stickan är 50 € (minnesstickan innehåller alla tre dvd).


Tings- och rådhusrättsprotokollRenskrivna tings- och rådhusrättsprotokoll för Jakobstad och Pedersöre finns på 2 st DVD, pris 15€ / st.Pedersöre tingsprotokoll DVd
- Pedersöre tingsprotokoll för åren 1546-1764.
- Jakobstads rådhusrättsprotokoll för åren 1653-1764.
Antavlor på DVD
Samling med 97 st antavlor finns på DVD och kan köpas från föreningen för 10 € / DVD.
Innehållsförteckningen på probanden finns i pdf-format.
Släkt och Bygd   -   Innehållsförteckning   -   Författare   -   Släktutredningar

Släkt och Bygd nr 67 (2023)

Förord - Tommy Olin
In memoriam Bengt Berg - Jan Ehnvall
Vårutfärd 20.5.2023 - Putte Bäck
Besök på Strengbergs Tobaksmuseum  - Marlene Byggmästar
Tre bröder Karlsson Storstara's Amerikaresor - Stephan Hemgård
Dödskalle i kållandet - Bjarne Kull
Berättelse om Hannula kronohemman - Rune Rönnqvist
Släktutredning över Johan Johansson Hannula som ärvde Hannula skattehemman efter sin far Johan Andersson Hannula - Marlene Byggmästar
Inkommen litteratur 2023 - Jan Ehnvall

Släkt och Bygd nr 66 (2022)

Förord - Tommy Olin
In memoriam Rurik Åkerholm - Tommy Olin
Gammaldags torg - Marlene Byggmästar
Utflykten till Alahärmä - Bjarne Kull
Korpholmens spetälskehospital - Marlene Byggmästar
Av ryssarna tagna fångar från Nykarleby under stora ofreden - Leif Åman
Polisen i Jakobstad hösten 1898 - Bjarne Kull
Båtflyktingar anno 1918 - Bjarne Kull
Ättlingar till Påhl Andersson Kaptens och Sara Larsdotter - Mary Kapténs
Häradsrisare - Tommy Olin
Släkten Blomström från Markusholmen med dess anor - Roy Sjöholm
Julbilagan Pedersöre
Bokrecension - Tommy Olin
Inkommen litteratur 2022 - Jan Ehnvall

Släkt och Bygd nr 65 (2021)

Förord - Tommy Olin
Utfärd till Hönsörn (Birgit Kass i Edsevö) - Bjarne Kull
Berättelsen om Vill och Anna och berättelsen om stugan Åtta Höns (Kass i Pedersöre) - Bjarne Kull
Kass 5 (Johan Johansson och Margareta Henriksdotter) - Bjarne Kull
Viktor Jakobson Holmlund (sjöman, säljägare, bosatt i Victoria, BC, Kanada) - Marlene Byggmästar
Släktutredning Victor Jacobson Holmlund (Killingholm, Pedersöre) - Marlene Byggmästar
Smädande av pastor, trolldom och djävulssökan (Lepplax) - Gun-May Öhman
Bonden Michel Sigfredsson Sironen, Sparf (från Lappajärvi till Lepplax) - Gun-May Öhman
Tant Hanna (Kronholm) - Roy Sjöblom
Stenborrning och brobyggnad på 1930-talet (mellan Jeppo till Lassfolk) - Leif Åman
Åttlingar till Isak Sjöblom i Kovjoki - Leif Åman
Inkommen litteratur 2021

Släkt och Bygd nr 64 (2020)

Förord - Tommy Olin
Gravgårdarna i Purmo - Tommy Olin
En kyrkfärd från Åvist till Purmo kyrka midsommaren 1927 - Leif Åman
Ättlingar till Elias Henriksson Bonde eller Bröms - Leif Åman
En gren av ättlingar till Erich Hindersson Finne Kurf i Ytterpurmo - Bjarne Kull
Tillägg till Släkt och Bygd nr 61 (Släkten Mattjus - Björn i Pedersöre) - Bjarne Kull
Inkommen litteratur 2020 - Jan Ehnvall och Margit Jakobsson

Släkt och Bygd nr 63 (2019)

Förord - Tommy Olin
Fagerbacka Fäbodställe - Marlene Byggmästar
Nyländska släktforskardagen - Marlene Byggmästar, Mary Kapténs
Dagboksanteckningar från Staraby 1932-34 - Erik Petter Hemgårds nedskrivna anteckningar - Sammanställd av Stephan Hemgård
I emigranternas spår genom skogar, berg och dalar, Washington - Vancouver Island - Vancouver - Majvor Willfors
Matts Bäck och Anna Michelsdotter Huggares ättlingar - Marlene Byggmästar
Inkommen litteratur 2019 - Jan Ehnvall och Margit Jakobsson

Släkt och Bygd nr 62 (2018)

Förord - Tommy Olin
Vårutfärden till Evijärvi - Marlene Byggmästar
Finlands författningskamp - Nils J. Wiklund
Hur man kommer i gång med DNA-släktforskning - Päivi Kjellman
En dubbelgångare: Publicerad i tidningarna Nya Pressen 7.8.1888 och Finlands 8.8.1888 - Stefan Barkar
Mordet på Metropolitan Opera i New York - Stefan Barkar
Träsnidaren Erkki Lahti, "Pitti-Poika" - ett livsöde - Bjarne Kull
En släktgren av träsnidaren Erkki Lahtis morfars farfar, Erik Olofsson Kankkonens efterkommande - Bjarne Kull
Alfred Johansson från Bonäs i Nykarleby - Alf Blomqvist
Släkten Björn i Pedersöre, Ytterpurmo II. Munsala grenen från år 1799 - Släkterna Gästgivars, Sundius, Jussila, Nyby osv - Roy Sjöblom
Register över släktutredningar , släktnamn, gårdsnamn och orter som ingått i Släkt och Bygd nr 1- 61
Inkommen litteratur 2018 - Jan Ehnvall och Margit Jakobsson

Släkt och Bygd nr 61 (2017)

Förord - Tommy Olin
Vårutfärden 14.5.2017 - Putte Bäck
Finlands författningskamp - Nils J. Wiklund
Gustaf "Gus" Sandström - första finländaren i America's Cup - Guy Björklund
Morfars stund på jorden - Mikael Konstantinov Schevlew - Björn Sandell
Notiser som berör vår nejd från tidningarna Finska Amerikanaren och Norden - Mary Kapténs
Joel Andersson, Sääksjärvi och två av hans bröder som emigrerade från Purmo till Amerika - Marlene Byggmästar
Från Kangashäkki till Lappinen - Päivi Kjellman
Släkten Mattjus - Björn i Pedersöre - Roy Sjöblom
Rättelser och komplement till Släkt och Bygd nr. 60 - Roy Sjöblom
Inkommen litteratur 2017 - Jan Ehnvall och Margit Jakobsson

Släkt och Bygd nr 60 (2016)

Ordförande har ordet - Tommy Olin
In memoriam Verna Peltola - Bengt Berg
En sjömanssläkt, en målarsläkt och två hus sammanvävda av kärlek (tillägg till arikeln 2015) - Britta Forsman.
Vårutflykt 14.5.2016.
Därför kom aldrig romarriket upp till Norden - Ulf Holmberg
    - Slaget i Teutoburgerskogen.
Målarna, bröderna Isak Otto Nyman och Joel Reinhold Rosslyn - Bjarne Kull
Personer från Pedersöre som nämnda i tingsprotokoll, transkatt och hamnpengar under 1550 - 1551 - Berit Björklund
En droppe blått blod i Jakobstad - Anders Moliis-Mellberg
Att som nybörjare söka sina släktingar i Amerika - Leif Grankulla
En puzzelbit här, en annan där - Mary Kapténs
Johan Andersson Kaptens Björkskog 1851-1924 - Bengt Björkskog
Stockholms stads tänkeböcker - Tommy Olin
Erik och Matts Eriksöner, utflyttade från Kapténs i Larsmo - Mary Kapténs
    - Ättlingar till Erik Erikson Kaptens 1828-1912.
    - Ättlingar till Matts Eriksson Kaptens 1836-1920.
En gren av släkten Kejsar i Pedersöre Del II - Roy Sjöblom
    - Familjerna Lillsandsund, Sandell, Lövdahl, Pettersson, Timonen, Roos Eriksson, Dahlström, Lund, Henriksson, Calonius m.fl.
Inkommen litteratur 2016 - Jan Ehnvall och Margit Jakobssin

Släkt och Bygd nr 59 (2015)

Ordförande har ordet - Roy Sjöblom
Studiebesök i Åbo - Mary Kapténs
Sjöman Matts Andersson Finholm - Mary Kapténs
Matts Hanson Finholm - Mary Kapténs
Matts, ett populärt namn på Finholm - Mary Kapténs
En sjömanssläkt, en målarsläkt och två hus sammanvävda av kärlek - Britta Forsman.
    - Den röda stugan: kyrkstuga, bostad, skomakarverkstad, frisersalong.
    - Den gula villan, hem för en gammal målarsläkt.
    - Målarmästare Hans Westerholm (f. West).
    - Målarmästare Karl Gustaf Westerholm.
    - Tredje och fjärde generationen målare Westerholm.
En gren av släkten Kejsar i Pedersöre - Roy Sjöblom.
    - Familjerna Lillsandsund, Sandström, Jungell, Ervast, Schauman, Roos et.c.
Folkliv i Pedersöre enligt Fogderäkenskaperna för åren 1543-1549 - Berit Björklund
Vårutfärden 16.5.2015 - Putte Bäck
Om Alarik Ahlström och hans verk - Roy Sjöblom
Jakobstads minnen från flydda tider - Särtryck ur "Pedersöre" 1941 - AL. Ahlström
    - Julfirande, tillkännagivanden och budföring.
Inkommen litteratur 2015 - Jan Ehnvall och Margit Jakobssin

Släkt och Bygd nr 58 (2014)

Ordförande har ordet - Roy Sjöblom
Stora ofreden och stora nordiska kriget 1700-1721 - bakgrund och konsekvenser - Tommy Olin
Stora ofreden i Pedersörenejden - Tora och Bengt Barkar
Från Jakobstad och Pedersöre bortförda personer under stora ofreden - Jan Ehnvall
Stora ofredens offer i Pedersöre socken - Tommy Olin
Decemberdag 1714 - Wava Stürmer
Användbar litteratur vid lokalhistorisk forskning kring stora ofreden - Jan Ehnvall
Jordskalv i våra trakter - Bengt och Tora Barkar
”Uthan twifwel aff hunger” - Berit Björklund
Anders Jeremiasson Kapténs född 18.8.1829 död 15.12.1907 - Bengt Björkskog
Löningz Register på Pinonäs Gårdh Anno ? 59 (År 1559) - Berit Björklund
Prästen Elias Telin i Pedersöre - Ulf Holmberg
Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn omkring förra hälften af innevarande Seculum - Inger Seittu
Crono Befallningsman Freidrich Gotthard Arnkijhl - Anita och Matts-Erik Nynäs
Ännu några funderingar kring Pinnonäs - Rurik Åkerholm
Hur använder jag ÖT:s historiska arkiv? - Alf Blomqvist
Inkommen litteratur 2014 - Jan Ehnvall

Släkt och Bygd nr 57 (2013)

Förord - Roy Sjöblom
Vårutfärden 11.5.2013 - Putte Bäck
    Rasmusbacken i Vörå
    Skärgårdsläget Varppi – Westerögården
    Maxmo kyrka
    Tottesund herrgård
Vem var Bäckman? - Tora Barkar
Föreningens 60-års jubileum 2012 - Tommy Olin
Arthur och Vivi Nymans förfäder - Leif Lindblom
    Förfädernas ursprung
    Tre generationer
    Gustaf Andersson Nymans förfäder (Se graf A 2
    Anna Beata Abrahamsdotter Öbergs förfäder (Se graf A 3)
    Eric Ericsson Kauhajärvis förfäder (Se graf A 4)
    Anna Beata Andersdotters förfäder (Se graf A 5)
    Eric Ericsson Wiis´ förfäder
    Anna Eriksdotter Rudnäs´ förfäder
    Simon Jacobsson Holmlunds förfäder (Se graf B 6)
    Brita Kajsa Mattsdotter Abbors förfäder
    Förfädersgrafer till Arthur Nymans förfäder
    Notiser
    Tillägg till lista över förfäder.
Dödsannonser, minnesord, gravinskrifter och foton av minnesmärken - Alf Blomqvist, Håkan Sjö
    Dödsannonser och minnesord
    H. Lagströms samlingar
    Gravinskrifter
    Gravvårdar
    Födelsedagar och minnesord
    Urklippsmappar (i filmrummet)
Ett finntorp inom Katternö bys utmarker - Rurik Åkerholm
Ekonomiska flyktingar (?) - Alf Blomqvist
    Josef Blomqvist (Manfors) – (farfar)
    Alfred Bonäs (Alfred Johanson/Jacob A. Johanson) – (farmors bror)
    Nils Björklund (Nicklas Skutnabba/Nils Skutnabba) – (mormors far)
    Niklas Nylund (Niklas Naars) – (morfars far)
Forskning vid arkiven i Stockholm - Gun-May Öhman
    Vid Sabbatsberg fattighus hittades två kvinnor från nejden.
    Vid Centralfängelset på Norrmalm hittades några kvinnor från nejden.
Eugmobor i Stockholm på 1700-talet - Mary Kapténs
Utflykt till Piteå 25–27.10.2013 - Tommy Olin
Gammelstads kyrkstad i Luleå - Roy Sjöblom
Vem var Jeremias Jakobsson Paasiala? - Bengt Björkskog
    Blir dräng i Bosund
    Jobbade som dräng i Bosund
    Vardagen i kriget
    Två olika system
    Hästbrist och trilskande bönder
    Ockupation
    Bosund inte påverkat av kriget
    Rättegång om arv
Levnadsbeskrivningar – släktforskning - Anita Bobacka
    Tröskelproblem
    Berätta!
Släktfragment från Suomela till Isomaa - Gunvor Isomaa
Pedersöre Kyrkoby och Vestersundsby husbondelängder - Jan Ehnvall
    Pedersöre Kyrkoby
    1. Skutnabba
    2. Lillstara
    3. Storstara
    4. Staffansnäs
    5. Brännäs
    6. Bagarnäs
    7. Smeds
    8. Västerkivilös
    9a. Jöns Månssons hemman (Österkivilös)
    9b. Jöns Olofssons hemman (Österkivilös
    9c. Österkivilös
    10. Lillsandsund
    11. Storsandsund
    12. Pirilö
    13. Klockarhemmanet med Nygård
    Försvunna hemman i Kyrkoby
    Vestersundsby husbondelängd
    1. Vestersund
    2. Sund
    3. Skutnäs
    4. Skutvik
    5. Kisor
    6. Kiv
    7. Tunnridar
    8. Pörkenäs
    9. Flatanabba, senare Nabba
    10. Bonäs
    Försvunna hemman i Vestersundsby
Inkommen litteratur hösten 2012 och 2013 - Margit Jakobsson, Jan Ehnvall
    Gåvor vid vårt 60-års jubileum hösten 2012
    Gåva av professor Nils Storå genom Leif Granqvist
    Gåvor
    Utbytesböcker och –skrifter
    Köp

Släkt och Bygd nr 56 (2012)

Förord Roy Sjöblom
Släktforskarföreningen åren 2002–2012 Tommy Olin
    Verksamhetsformer
    Administration
Vårutfärden 19.5.2012 Bengt Berg
    Nedervetil hembygdsförening och hembygdsmuseum
    Terjärv
Österbottningar på Sveaborg 1750-1790 Rune Rönnqvist
    Bakgrund
    Fästning / flottbas med tillhörande varv till Österbotten?
    Rotesoldater från Österbottens regemente till Sveaborg
        Bakgrund
    Österbottens regemente
    Fredrik af Chapman besöker nejden
        Bakgrund
    Rundturen vintern 1758-1759)
    Skeppsbyggare till Sveaborg från Gamlakarleby
    Gustav III  startar kriget
    Kanonslupar och jollar
    Sjöslagen 1788-1790 och dess följder
    En bataljonspredikant skriver i sin dagbok i december 1789 följande
    Bondsonen Erik Johansson. (1761-1789)
    Avlidna längs vägen Helsingfors-Österbotten december 1789
Lantmäteriingeniör Romillo Karl Fredrik Albrecht Christel Sandell
Smeds och Fors i Ytteresse Berit Björklund
    Allmänt om 1500-talet gällande familjerna
Nybygget Långholm Rurik Åkerholm
Nybygget Nygård Rurik Åkerholm
Flyttningsrörelserna och deras inverkan på lokalsamhället Purmo Tommy Olin
De tidiga fotograferna och deras bilder Ulf Holmberg
    Uppfinningen
    Kortare exponeringstider banade väg för fotografering av människor
    Lokala fasta fotografer
    Pitebygdens Forskarförenings fotoprojekt
    En tidig emigrant
Släkten Skruf från Tolvmans i Pedersöre, Bennäs by Roy Sjöblom
Flyttningsrörelser mellan Västerbotten och Österbotten med särskild inriktning på migration till och från Piteå Olof Andersson
    1500-talet och tidigare
    1600-talet
    1700-talet
    Den stora ofreden
    Projektet Piteborgare
    Olof Sundell och Per Fordell
    Erik Olofsson Major
    Karin Königsdotter gift med Anders Jöransson Lythreus i Uleåborg
Trängsel i Pedersöre Kyrka 1758 Ragnar Löfqvist
    Kommentar Roy Sjöblom
Inkommen litteratur 2012 Margit Jakobsson och Jan Ehnvall
    Gåvor
    Gåva av Åldringsvännerna genom Ralf Slotte och Georg Hannus
    Utbytesböcker och –skrifter

Släkt och Bygd nr 55 (2011)

Förord Roy Sjöblom
Vårutfärden 14.5.2011 Bengt Berg
     Rökiö kvarn
     Välkommen till Hägglunds fotomuseum
     Vid Norrvalla
Husbönder i Larsmo by från 1548 till 1714 Rurik Åkerholm
Nybygget Finnabba i Överpurmo Rurik Åkerholm
Vilobacka hemman i Överpurmo Tommy Olin
     Hemmanet delas
     Eriks hälft
     Höglund och Villner
     Villman ( Nysto ) och Villfors ( Kevas )
     Jakobs hälft
     Skytt ( Sexmans, Heikkas ) och Forsgård ( Jakopas )
Hyytinen Berit Björklund
     Husbönder på Hytinen, Hyttinen eller Hytiäinen
     Husbönder i Kurthane på Rona eller Ruona
Om Jeremias Jakobsson Paasiala-Kapténs Bengt Björkskog
     Teckning: Lasse Björkskog
     Jeremias Jakobsson Paasiala tidigaste ögonblick och bakgrund i denna värld
     Jeremias födelse enligt hävd och fantasi av författaren
     Jeremias föds
     Jeremias flyttar till Larsmo
     Jeremias räknas som anfader till flera släkten
Jakten efter Henric Mattsson Ryss (4.2.1765) och Carin Mattsdotter Bjons, (24.1.1763) efterkommande Roy Sjöblom
Korrigeringar och kompletteringar Roy Sjöblom
Inkommen litteratur 2011 Bibliotekarierna
Släkten Storskrubb-Strandvall 1859-2010 Alf Blomqvist

Släkt och Bygd nr 54 (2010)

Förord Roy Sjöblom
Vårutfärden till Esse 22.5 2010 Eva Holm
Föreningens utfärd till Helsingfors 14-16.oktober 2010 Bengt Berg
Nu ska Piteås tidiga befolkning kartläggas Pitebygdens forskarförening
     Stadsbyggandets tid
     Ingen lätt uppgift
     Projektets olika delar
     Befolkningen
     Tomternas tillblivelse
     Viktiga handlingar och händelser
     Vi behöver Er hjälp
Rudolf Sjögren, Johan Ludvig Runebergs kusin Guy Björklund
Farmaren vid Rabbit Lake Margit Jakobsson
Amerikabrev Birgitta Andtbacka
     Park City Utah den 13.12.1904
     Astoria den 29.1.1906
     Park Cty den 31 maj3
Maans och Storkung i Överesse före och efter Stora Ofreden Berit Björklund
Porkholm nybygge i Ytterpurmo/Överpurmo Rurik Åkerholm
Bengtsdöttrarna från Kauhava Leif Åman
Lisa Mattsdotter Ohls Leif Åman
     Komplettering till tabell 74 på sidan 167 i släkten Kejsar släktbok Ib
Släkten Back (och Wärn) i Esse Elisabet Wikman
     Tillägg till Släkt och Bygd Nr. 6, utkommen år 1961
En släktgren på Bosund (Hermans) hemman i Larsmo, Nr 6, tidigare nr 11Stig-Olof Enkvist
Alfred Goffin – Granbergs ättlingar Roy Sjöblom
Koddstjöitase Lars Forsen
     Ett lättsammare inlägg
Inkommen litteratur 2010 bibliotekarierna

Släkt och Bygd nr 53 (2009)

Förord Roy Sjöblom
In memoriam Frans Granroth Jan Ehnvall
In memoriam Valter Nyman Roy Sjöblom
Vårutfärd till Nykarleby
Brev till en Okänd Soldat dikt av Viola Renvall
Husbönder i Lepplax Rurik Åkerholm
Junnas på Riska i Kronoby Alf Blomqvist, John Riska
Släkten Junnas på Riska i Kronoby Alf Blomqvist, John Riska
Ättlingar till Caisa Sofia Jansson från Fäboda Marita Elg
Östensö by- Östensö hemman - Östensögård Hans Östman
En bit historia om Jakobstad Håkan Sjö
Arbiskursen Släktforska vid Vasa landsarkiv Gun-May Öhman
Släktprogrammet 11 eller FinFamily Kaarle Kaila
Det förgångnas försommarmöte Britta Holmlund
Rosorna på Backnäs Ingemar Jungner
Inkommen litteratur 2009 bibliotekarierna

Släkt och Bygd nr 52 (2008)

Förord Roy Sjöblom
In memoriam Vera Ingeborg Nyman
Föreningens utfärd till Larsmo Bengt Berg/Bert Lindvall
Vasanejdens Släktforskare rf. på besök Bengt Berg
Poliskåren Roy Sjöblom
Hovskomakare Kloker i Esse berättar – Dick/Kristina Thomén
     Alexander den III:s hovdamer var kinkiga kunder
En liten fjäder blev en stor höna Ragnar Löfqvist
     Hösttinget 27.9.1843
     Vårtinget 5.3.1844
     Hösttinget 11.10.1844
     Vårtinget 3.3.1845
     Hösttinget 9.9 1845
     Hösttinget 17.9.1845
    Utsla
Ytterpurmo och Forsby utskogstorpare Rurik Åkerholm
     LÅNGNABBA (torpet under Stormåns)
     ÖVRE KÄLLBACKA under Käld och Mård
     KÄLLBACKA / LÄHDESMÄKI under Käld o Mård
     PERÄ-KÄLLBACKA / PERÄLÄ under Inborr
     WIITAAHO under From
     MÄKELÄ under Stormåns
     SALO-MÄENPÄÄ under Stormåns
     SALO under Kull, Niss och Inborr
     SALO-LAVAMÄKI under Inborr
     SKRÄDDARTORPET
Pettil i Katternö under 1700-talets första hälft Berit Björklund
Elisabeth Henriksdotter Rönngren Gun-May Öhman
Johan Johansson Back Bengt Berg
Inkommen litteratur 2008 bibliotekarierna

Släkt och Bygd nr 51 (2007)

Förord Roy Sjöblom
Utfärden 19 maj 2007 till Munsala Bengt Berg
     Program för utfärden
     Besöket på Smeds gårdsmuseum
     Domarbacka
     Wecksalö ladugård
     Domar boställe
     Klippans Kyrka
Sandnabba hemman i Överpurmo Tommy Olin
     ”Västra” halvhemmanet
     ”Östra” halvhemmanet
     Baptismen, samhällservice och företagsamhet på Sandnabba
Lantmäterikartors öden och förvaringsplatser Rurik Åkerholm
Larsmo bys utskogstorpare Rurik Åkerholm
     BASTUGÅLN
     SANNAS
     WANNABBAS
     STRAND-JOCKAS
     ELGBACKTORPET
     HÖJFORS
     TUPELI
     TIMMERBACKA
     PASANENS (Timmerbacka )
Larsmo- och Munsalaättlingar i Amerika Verna Peltola
     Inledning
     Åttio år av minnen! Hur skall man börja reda ut dem? Gustav Helmer Hill
     Reuben Hills barndomsminnen från Duluth och Larsmont. Edgar Reuben Hill
     Alices minnen från sin uppväxt på farmen i Larsmont. Alice Sofia Hill Gustafson
     Rolands minnen från uppväxten på farmen i Larsmont. John Roland Hill
     Violas minnen från uppväxten på farmen i Larsmont. Viola Hill Hedvall
Familjen Matz Johansson Tarfvonen i Dalabäck Berit Björklund
Mats Litens tingsresa Tore Backa
     Pedersöre vinterting 1734
Släkten Lillqvist från Österkivilös i Pedersöre Roy Sjöblom
Henry Evert Snellmans anor Roy Sjöblom
     Henry Snellmans 10 generationers antavla på fädernet
     Henry Snellmans 10 generationers antavla på mödernet
Inkommen litteratur 2007 bibliotekarierna
     Gåvor
     Gåva av Åldringsvännerna
     Utbytesböcker och –skrifter
     Köp

Släkt och Bygd nr 50 (2006)

Förord Roy Sjöblom
In memoriam Sven-Erik Wiik
Utflykten Bengt Berg
     Jakobstads- och Nykarlebynejdens släktforskares utfärd till Keppo gård och Kimo bruk den 13 maj 2006
Tolmas på Sisbacka i Nederpurmo Tommy Olin
Förste hemman på Strömsnäset i Löfö by Ragnar Löfqvist
Dikten insänd av: Birgitta Andtbacka
Gammal ramsa insänd av: Birgitta Andtbacka
Nars nybygge i Överpurmo Rurik Åkerholm
Kronofiskare Petter Olofsson Bergendahls ättlingar Roy Sjöblom
Släkten Blomqvist, Danman och Fattig från Wexala by i Munsala Ralf Blomqvist/Red. Bengt Berg
Släkten Öberg i Jakobstad Marita Elg
Lunabba (Lonabba) Berit Björklund
Rättelse till Släkt och bygd nr. 49 år 2005 Berit Björklund
Inkommen litteratur 2006 bibliotekarierna

Släkt och Bygd nr 49 (2005)

Förord Roy Sjöblom
Vårutflykten Bengt Berg
     Jakobstadsnejdens och Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskares utfärd till Purmo 21 maj 2005 Fagerbacka 1900-tals utställningen Kulturgården
Kurs i släktforskning för nybörjare Tora Barkar
Biskopsholmen Guy Björklund
     Biskopsholmens begravningsplats
     Biskopsholmens användning
     Industrierna på Biskopsholmen
     Begravningsplanen på Biskopsholmen
     Död och begravning
     Nya Begravningsplanen
     Kända och okända personer begravda på Biskopsholmen
     Gravar som konstverk Gravkors tillverkade i Jakobstad
Michel Nilsson Spikbacka’s riksdagsmannakäpp Håkan Spikbacka
     Utredning över käppens ursprung och vandring Kopia till USA
Lennart och Hildur Dahlnäs Gun-May Öhman
     Vad kostade morfars bröllop år 1930?
     Morfar gifter sig
     Andra dagen
     Förberedelser
     Vad blev då bröllopet att kosta
Gamla protokoll Gun-May Öhman
     En pantad silverkanna och ett brutet äktenskapslöfte
Sysslingar och tremänningar
Gravölsbiljetter Mary Kapténs
Hulda Maria Ekroth ”Katt-Maj” Birgitta Andtbacka
Vart tog Stina Greta Salm från Fäboda vägen? Leif Lindblom
Dikten Lefve idealet av Wiktor Pettersson (Birgitta Andtbacka)
Edsevö bys utskogstorpare Rurik Åkerholm
     BERGLUND-STORTRÄSK under Blässar
     SIMAS under Bredarholm, senare under Rif
     BRÄNNO under Blässar, senare under Bredarholm
     LANDSTENSBACKA under Pettil, senare under Storgård
     RÄVARBACKA under Pettil, senare under Storgård
     RÄVARBACKA / SANDBACKA, under Pettil, senare under Storgård
     KÄLLBACKA under Pettil, senare under Storgård
     KÄLLBACKA under Sudd, senare under Rif
     KYRKOBY, EMAUS (Bäcksbacka), prostens torpare
Släkten Krohns väg från Kronoby via Karelen till Jakobstad Roy Sjöblom
En släktgren från sjöbygden till Smeds i Ytteresse Berit Björklund
Matts Carlsson Nibb och Brita Eriksdotters ättlingar Verna Peltola
Frantz i Katternö– Dahlund i Esse Erik Öhman
Inkommen litteratur 2005 Släktforskarföreningen

Släkt och Bygd nr 48 (2004)

Förord Roy Sjöblom
Vårutfärden Bengt Berg
    Nykarlebynejdens och Jakobstadsnejdens släktforskare på utfärd till Kronoby 15 maj 2004
Olof Persson Ekelunds 1686-1754 levnadshistoria Bengt Forss
      Komplettering
Torparbebyggelse i Kållbys utskog i Purmo Rurik Åkerholm
     FORSBACKA
     KALIBACKA, under Lillkåll
     BRÄNNSJÖGÅRD 6:16 under Kittel
     GRÄFTLANDSBACKA 6:13 under Kittel
     BETANIA (BETANIEN) 6:11 under Kittel
     HOLM under Storkåll o Lillkåll
     NARS-NÄSI, under Storkåll
     NORRMOSSA-NÄSI under Kittel, senare under Lillkåll
     ”KLUBBI” under Lillkåll
     VISTINLAHTI under Pettil
Sämskar - Andersson Christel Sandell-Andersson
     Brev skrivna av Matts Sämskar Andersson från Amerika till sin son Viktor
PARKANÄS Sven-Erik Wiik
Nordisk Kungalängd från 900 talet till 1300 Sven-Erik Wiik
Kärna - Anders Johan Öhman Erik Öhman
     Släkt nr 1 Anders Gustav Öhman, f. 1837
     Släkt nr 3, 4, 7, 10 Öhman
     3 Släkten Lena Lovisa Öhman, f. 1841.04.01
     4 Släkten Stina Sofia Öhman, f. 1843.04.13
     7 Släkten Nils (Niklas) Öhman, f. 1850.01.25
     10 Släkten Clara Maria Öhman, f. 1856.09.22
     Släkt nr 2 Johan Erik Öhman, f. 1838
     Släkt nr 5 Lars Petter Johansson, Öhman, f. 1845.04.13
     Släkt nr 6 Jacob August Öhman, f. 1848.01.08
     Släkt nr 9 Alfred Öhman, f. 1853.12.16
     Släkten Vilhelm Öman
”Erikssönernas” religiösa och etiska läror Inskickat av Erik Öhman
     Sammanfattning ur boken Främlingarna på Skevik av Alfred Kämpe
Ordning och reda på barnen Roy Sjöblom
Samlade notiser om vargar Berit Björklund
     Döda i Laihela
     Qwarntullsmantalslängden 1726
     Döda i Storkyro 1718
     Begravda i Ilmola 1717
Historien om ”Brunbergs sten” Roy Sjöblom
Släkten Brunberg från Kronoby Roy Sjöblom
Verksamhetsberättelse 2004
Inkommen litteratur 2004

Släkt och Bygd nr 47 (2003)

Förord Roy Sjöblom
In memoriam Kerstin Norrbäck-Slotte Styrelsen
Vårutfärden Bengt Berg
     Jakobstads- och Nykarlebynejdens släktforskares vårutfärd den 17 maj 2003
Släktforskare på besök hos föreningen Bengt Berg
Olof Perssons Ekelunds härstamning Kompletterande utredning Bengt Forss
Dalabäcks utskogstorpare Rurik Åkerholm
     DYNESBACKA, under Tarvonen.
     LANGRÄVSBACKA, under Torp el. Tarvonen.
     RYTTARBACKA, under Timonen.
     HÖGBACKA, först under Åmans, sedan under Timonen.
     GRANHOLMEN, först under Sudd, senare under Timonen
     MÅRTISBACKA, under Timonen.
     STORVIST, under Pettil, senare under Timonen. Kallas ”Byddse”.
     KANKUS-torpet, under Timonen.
Tingsprotokoll från 1678 Avskrivning: Berit Björklund
     Hösttinget i Cronoby 29-31 Augustij 1678
     Vintertinget i Lappo 9-12 Martij 1678
Anders Lennart Finnholm Gun-May Öhman
     Morfar berättar om sin morfar
PARKANÄS Sven-Erik Wiik
Breven till Näsi-Hermans stuga i Dalabäck Sammanfattat av Britta Holmlund
Elna Johanna Wallin i Pörkenäs
     Elna berättar om sin barndom för barnbarnen
KOPPARSKÄGG SAACK HEMMAN I STRÖMSNÄS - LÖVÖ BY Ragnar Löfqvist
Byskolläraren Erik Olin Birgitta Andtbacka
Senare släkten i Pörkenäs Roy Sjöblom
     ” Släkten Nybonde”; II släkten i Pörkenäs (1805-1886)
     ” Släkten Degerström”; lll släkten i Pörkenäs (1875-2003)
     ” Släkten Jansson”; IV släkten i Pörkenäs (1882-2003)
Tillägg och rättelser Roy Sjöblom
     Gamla släkten Pörkenäs
     Wannäs, Maria Danielsdotter
Inkommen litteratur efter september 2002
Inkommen litteratur 2003

Släkt och Bygd nr 46 (2002)

Inledning ... Roy Sjöblom
Jakobstads- och Nykarlebynejdens släktforskares vårutfärd 2002 ... Bengt Berg
Abraham Häggman Berit ... Björklund
Iakttagelser och jämförelser ... Berit Björklund
Bruunas- Hamni- Löfö hemman i Lövö by ... Ragnar Löfqvist
Nabbkajas vädre ... Ralf Slotte
Släkten Gäddnäs ... Verna Peltola
Torpare på Östensö utmark ... Rurik Åkerholm
     Flatbacka (8:1)
     Langrävsbacka (8:2)
     Furubacka-Johannero, anl. 1874
     Langrävsbacka-Sandfält 9:6
     Sandbacka 9:5
     Storbacka (Stenfält 9:3, Stenbacka 9:4)
     Aspnabba 9:1
     Sjöholm 9:2
     Bäcksholm 9:7
     Kellari(neva) 9:16 Skogvaktartorp
     Ala-Lammi, Norrgård 9:10
     Keski-Lammi, Gästgivars 9:9
     Ylilammi-Etelälammi (Betlehem el. Ylipää) 9:8
Karta över Öja från 1300-1400 talet ... Sven-Erik Wiik
Olof Persson Ek(e)lund 1686-1754 ... Bengt Forss
Friare-annons ... Susanna Frid/Birgitta Andtbacka
Nyåret 1903 ... Birgitta Andtbacka
Den gamla släkten Wikman i Jakobstad ... Sverker Norrback/Roy Sjöblom
Kommentarer till utredningen av släkten Wikman ... Roy Sjöblom
Min mormors otroliga syster ... Kristina Toivianen
Den gamla släkten i Pörkenäs från 1600-talet till våra dagar ... Roy Sjöblom
En översikt av Pörkenäsbornas fiskeby ... Jan-Erik Nylund/Roy Sjöblom
Pörkenäs by som den såg ut på 1930-60 -talet ... Jan-Erik Nylund/Roy Sjöblom
Inkommen litteratur 2002

Släkt och Bygd nr 45 (2001)

Inledning ... Roy Sjöblom
Föreningens verksamhet under år 2001 i resumé ... Bengt Berg
Släktforskarnas vårutfärd 12 Maj 2001 ... Bengt Berg
Släktforskarnas teaterbesök i Öja fiskarby ... Bengt Berg
Brita Andersdotter och Brita Andersdotter ... Berit Björklund
Ett livsöde — Jacob Hendersson Sundman ... Berit Björklund
Jakob Jakobsson och Anna Henriksdotter Gädda i Larsmo, Eugmo
   ättlingar i två generationer ...Verna Peltola
Bodde Svenska konungens son i Gamlakarleby? ... Simo Kattilakoski / Verna Peltola
En etapp längs landsvägen ... Ralf Slotte
Pitkäjärvi nybygge ... Rurik Åkerholm
En utredning av en del av släkten Kronlund ... Kerstin Norrbäck-Slotte
Kyrkoårets högtider ... Birgitta Andtbacka
Gärdobacka vilohem eller fröknarna Winsténs pensionat ...Britta Holmlund
Löfs hemman i Lövö by ... Ragnar Löfqvist
En släktutredning efter bonden Matts Mattsson Pellis ... Roy Sjöblom
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskares styrelse och funktionärer år 2001
Inkommen litteratur 2001
Filmanskaffningar år 2001

Släkt och Bygd nr 44 (2000)

Inledning ... Roy Sjöblom
Lars Mattsson in memoriam
§ § § - och släktforskning ... Roy Sjöblom
Nyare mått och vikter ... Rurik Åkerholm
Två ödehemman i Edsevö ... Rurik Åkerholm
Krögergårdens tillblivelse ... Arne Fröjdö/Håkan Spikbacka
Anders Storman ... Oskar From/Jakobstads Tidning 4.1.1955
Det olycksdrabbade Mattlars ... Berit Björklund
Vem var Gabriel Jacobsson Lybeck? ... Berit Björklund
Daniel Cnutsson Merijärvi och Margeta Andersdotter ... Berit Björklund
Rättelse till nr 28 och 29 s. 19 i Släkt och Bygd 1999
Fattiggubben ... en dikt
En gren av släkten Finnäs i Sundby ... Roy Sjöblom
Ättlingar till Johan Henrik Johansson Sandbacka - Finnäs och Lovisa Henricsdotter Finnäs
Släkten Kronholm i Skutnäs’ härstamning, ett tillägg ... Guy Björklund
Daniel Jakobsson Kronholms och Mickel Nilsson Skutnäs’ härstamning
Släkten Vidberg-Löfbacka-Träisk ... Roy Sjöblom
- Karlström- Boström - Lönnbäck -Norrgård
Jakobstads borgarebok ... Guy Björklund
Register till Släkt och Bygd nr 34-43
Medlemsförteckning
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskares styrelse och funktionärer 2000
Inkommen litteratur 2000

Släkt och Bygd nr 43 (1999)

Förteckning över styrelse och funktionärer ... Roy Sjöblom
Särsbacka-Särs i Evijärvi och Esse ...Rurik Åkerholm
Till Kronoby inflyttade personers födelsetider i hemförsamlingen ... Berit Björklund
Personer i Kronoby vilkas ursprung jag spårat tack vare fadderskap ... Berit Björklund
Johan Johansson Abbors i Lepplax ...Berit Björklund
Fortsättning på utredningen om släkten Flinck i Bäckby ... Kerstin Norrbäck-Slotte
Kontroll av guld- silver- och tenntillverkningen ... Rurik Åkerholm
Maria Sofia Johansdotter Rif-Eklunds och Alexander
Larsson Warg- Wargströms ättlingar i USA ... June Pelo
Korsholms Jordbrukskola 1859-1908 ... Ragnar Löfqvist
En gren av släkten Byskata från Kronoby ... Verna Peltola
Inkommen litteratur 1999

Släkt och Bygd nr 42 (1998)

Inledning … Roy Sjöblom
Förteckning över styrelse och funtionärer 1998 ... Släktforskarföreningen
Farmor ... Thure Rundell
Hemman och deras husbönder i Lövö by i Pedersöre socken ... Ragnar Löfqvist
Byggmästare Anders Jansson ... Britta Holmlund
Åland hemman i Överpurmo ... Rurik Åkerholm
Rättelse till sid. 63 nr 41 ... Släktforskarföreningen
Smeden Mattz Thomasson Biörck ... Berit Björklund
En historia om familjen Samskar ... Verna Peltola
Sämskars historia ... Verna Peltola
Bästa släkt- och bygdeforskare! ... Stig Nylund
Varifrån kom Markus Larsson Lunabba ... Stig Nylund
Hur gjordes barkbrödet och vad smakade det av? ... Lars Mattsson
Tjära, tjära ... Lars Mattson
En gren av släkten Flinck i Bäckby, Esse ... Kerstin Norrbäck-Slotte
Inkommen litteratur 1998 ... Släktforskarföreningen

Släkt och Bygd nr 41 (1997)

Inledning ... Roy Sjöblom
Klockaren Johan Kråkströms ättlingar ... Rurik Åkerholm
Samfälligheter ... Lars Mattsson
En del av släkten Slotte i Kronoby ... Kerstin Norrbäck-Slotte
Släktforskning och Internet ... Verna Peltola
Släkten Murmästars i Lövö, fortsättn. ... Ragnar Löfqvist
Tillägg till Kalajoki-Hermans-Bosund ... Ragnar Löfqvist
Rättelse till Släkt och Bygd nr 40, sid. 79
Hemman och bönder i Bennäs by i Pedersöre socken från 1548 fram till Stora ofreden ... Ragnar Löfqvist
Vem var Matz Oluffzon i Persö sochne ? ... Ragnar Löfqvist
Hulde rättrådige, trogne och flitige Herr Grefve Jakob de la Gardie ... Ragnar Löfqvist
Grevinnan Ebba Brahes ränteuppbörd på äventyrlig sjöfärd ... Åke Aspnäs
Utredning av en gren av släkten Sweins i Öja ... Verna Peltola
Förteckning över inkommen litteratur 1997

Släkt och Bygd nr 40 (1996)

Larsmobornas säljakt på Bottenvikens isar ... Alvar Finnäs
Tre Kalljärvi nybyggen ... Rurik Åkerholm
Ett familjeöde från Stora ofredens dagar ... Stefan Barkar
Släkten Torp från Kållby ... Verna Peltola
Anna Hendriksson ... Sven Sandell
Soldat Henrik Kratz i Vörå och hans ättlingar ... Kerstin Norrbäck-Slotte
Minnesstenen i Åvist ... Arne Kronqvist
Kalajoki-Hermans-Bosund ... Ragnar Löfqvist
Hänt för 300 år sedan ... Ragnar Löfqvist
Inkommen litteratur 1996
Förteckning över föreningens funktionärer

Släkt och Bygd nr 39 (1995)

Inledning ... Roy Sjöblom
Verksamhetsberättelse 1995
Jöran Ersson Storkålls släkt ... Ines Kass
Greven i Öja ... Herman Fagerudd
En mjölnarsläkt från Kaustby ... Roy Sjöblom
En sjömans färd på haven (1893 - 1899) ... Wilhelm Sandström
Minnesstenen på Barkar ... Stefan Barkar
Sågindustrins utveckling i trakten av Jakobstad ... Lars Mattsson
Sälskjul i Larsmo skärgård ... Alvar Finnäs
Hemman och bönder i Östensö ... Rurik Åkerholm
Inflyttning från Kauhava till Pedersöre efter ofreden ... Ragnar Löfqvist
Axplock från våra utflykter 1995 ... May Nyman
Kyrkstugorna vid Pedersöre kyrka ... Guy Björklund
Inkommen litteratur 1995

Släkt och Bygd nr 38 (1994)

Verksamhetsberättelse
Ines Kass in memoriam ... Frans Granroth
En inflyttad och en ingift släkt på Katt hemman i Katternö ... Ines Kass
Eric Wilhelm Appelroth ... Sven-Eric Appelroth
Hugo Jonathan Eliasson Roos ... Sven-Eric Appelroth
Anders och Amanda Kaptens ättlingar ... Gunnar Andersson
Fjärrfiskare i Larsmo ... Alvar Finnäs
Emigranter från Larsmo ... Vera Nyman
Ha dö hört ... Bertel Mård
När Albions söner hemsökte Finland ... Vera Nyman
Utredning om en släktgren av släkten Uunila från Himango till Jakobstad ... Verna Peltola
En släktforskares vedermödor ... Kerstin Norrbäck-Slotte
Lyftskeden av Pedersöre kyrkas kyrktorn ... Börje Brandt
Schaumans Idrottsmän femtio år ... Börje Brandt
Enrollerade sjömän från jakobstadsnejden i " Gustafs krig" 1789 - 90 ... Guy Björklund
Inkommen litteratur till biblioteket 1994
Litet lästräning i handstilstolkning ... Fjalar Lindroos

Släkt och Bygd nr 37 (1993)

Verksamheten 1993
Jubileumsdikt ... Wava Stürmer
Jakob Skruf och dess familj ... Ines Kass
Släkten Schulman ... Erik Schulman
Rötter i Sjöbygden / Juuret Järviseudulla ... Lars Mattsson - Eemeli Karvala
Fjälaholms torp i Eugmo ... Alvar Finnäs
Sääksjärvi hemman i Överpurmo ... Rurik Åkerholm
Anders Holm (1874 - 1963) ... Gretel Braskén - Olavi Häme
Släkten Portin ... Edvin Hagesten
Emigranter från Pedersörebygden som avlidit Amerika (forts.) ... Börje Brandt
Inkommen litteratur 1993

Släkt och Bygd nr 36 (1992)

Styrelsens hälsning till medlemskåren ... Börje Brandt
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 40 år ... Frans Granroth
Våra förnamn och släktnamn i historiskt perspektiv ... Georg Hannus
Anders Mattsson Finnäs ... Alvar Finnäs
Stora ofredens spår i Pedersöre kyrkas kommunionbok ... Ines Kass
Katt hemman och Kattfolket i Ytterpurmo efter Stora ofreden ... Evert With
Dömder att döden dö ... Ines Kass
Nordberg (Kjerp) ... Rolf Rönnqvist
Tillägg till krönikan över släkten Heselius ... Gösta Heselius
Hofslagar hemman i Strömsnäs Lövö ... Ragnar Löfqvist
Inkommen litteratur 1992 ... Vera Nyman

 Släkt och Bygd nr 35 (1991)

Föreningens 39:de verksamhetsår
Sonamopojkarna ... Alvar Finnäs
Tingsprotokollen, deras förvaltning och katalogisering ... Rurik Åkerholm
Pellinen - hemman i Ytterpurmo by av Pedersöre under äldsta tider ... Stefan Barkar
Pellinen / Pellis i Ytterpurmo - Forsby och släkter på Pellinen ... Ines Kass
Invandring till och båtleder längs Esse - ådalen ... Åke Vik
Intressanta släkttrådar - Är dessa antaganden riktiga ? ... Georg Hannus
Ines Kass får "tapperhetsmedalj"
Wälborne Carl Silfwersparres tid i Pedersöre och Jakobstad ... Ines Kass
Rättelse till Släkt och Bygd nr 31 ... Margit Vik
Inkommen litteratur till biblioteket 1991 ... Vera Nyman
Emigranter från Pedersörebygden som avlidit i Amerika (forts.) ... Börje Brandt


Släkt och Bygd nr 34 (1990)

Föreningens 38:e verksamhetsår
Kronofiskaren Olof Bergendahl ... Alvar Finnäs
Hemmansnamnet Ryss i Monå, Munsala ... Pär-Erik Levlin
Katt hemman och kattfolket i Ytterpurmo efter Stora ofreden ... Evert With
En släkt Finnare i Lepplax ... Ines Kass
En släktgren från Gädda hemman i Eugmo by i Larsmo ... Maja Salo
Bönder i Eugmo enligt några års jordeböcker ... Maja Salo
Tilläg till krönikan över släkten Heselius ... Gösta Heselius
Kring Vitsjö i Överesse ... Åke Vik
Rasmus Påhlsson Påfwalls och släktkretsen ... Ines Kass
Erik Eriksson Kåll och hans familj ... Paul Granholm
Byggmästar hemman i Larsmo kring Stora ofreden ... Frans Granroth
Register till Släkt och Bygd N:ris 28 - 33
Inkommen litteratur till biblioteket 1990
Emigranter från Pedersörebygden som avlidit Amerika (forts.) ... Börje Brandt

Släkt och Bygd nr 33 (1989)

Föreningens 37:e verksamhetsår
Anders Mattson Finnäs och Storfarbrors testamente ... Alvar Finnäs
Nyinkommen litteratur
Rif i Edsevö by av Pedersöre. Hemman och släkt ... Ines Kass
Daniel Östberg ... John Sandell
Kring Lampi torp i Lappfors ... Jenny Fredrickson
Borgaren Hans Carlsson och hans släkt ... Ines Kass
Skeppsbyggnadsplatser runt Esse åminne ... Rurik Åkerholm
Anders Andersson Finnäs ... Alvar Finnäs
Charlotta och Erik Kålls efterkommande ... Paul Granholm - Erik Kåll
Sandsund hemman ... Frans Granroth
Emigranter från Pedersöre som avlidit i Amerika ... Börje Brandt

Släkt och Bygd nr 32 (1988)

Föreningens 36:e verksamhetsår
En riktig karbidjul ... Vilhelm Sandnäs
En gren av släkten Kaptens i Bosund ... Erik Öst
Lillkåll - Alkafolk ... Rurik Åkerholm
Pehrs i Östensö by ... Ines Kass
Tillägg till Storkaino - Kristola ... Erik Öst
Sonamo torp ... Alvar Finnäs
Ur en gammal tidning (Ilmarinen nr 57 år 1851) ... Vera Nyman
Rättelse: Styrmans i Larsmo
Kring ett läsförhör i Linnusperä by i Karleby år 1896 ... Börje Brandt
Sandsund hemman II ... Frans Granroth
Pedersörenejden och Svedbergska skolan ... Bertel Nyholm
Rannsakningslängd anno 1679 (forts. fr. nr 30) ... Ines Kass
Häxor och trollkarlar i Pedersörenejden ... Ines Kass

Släkt och Bygd nr 31 (1987)

Föreningens 35:e verksamhetsår
Jakobstadssläkten Roos och dess förgreningar ... Bror-Erik Uunila
Rättelse: Westerlund (Emtö)
Sandsund hemman ... Frans Granroth
Gren av släkten Storkaino - Kristola ... Erik Öst
Livets vindar ... Vera Nyman
Pirilö i forna tider ... Gösta Heselius
Utdrag ur kyrkorådets i Pedersöre protokoll 1 juni 1755 ... Gabriel Aspegren
Kring Pedersöre kyrka efter Stora ofreden ... Ines Kass
Klubb hemman i Östensö och släkten Käcko-Klubb ... Ines Kass
Släkten Haapala - Damskata - Murick ... Sigurd Nylund
Vägledning för användning av tablån över nuvarande församlingar i forna Stor-Pedersöresocken ... Börje Brandt
Nuvarande församlingar i forna Stor-Pedersöre socken ... Börje Brandt

Släkt och Bygd nr 30 (1986)

Paul Andersson in memoriam ... Frans Granroth
Emtö hemman i Lepplax, Pedersöre (Vesterlund, Nyman) ... Paul Andersson
Emigrantbrev (5 mars 1883) ... Gustaf Strömsnäs
Rättelser till Släkt och Bygd nr 28
Strömsnäs hemman på Lövö ... Eric Öst
Bonde hemman och släkt i Ytterpurmo by ... Ines Kass
Styrmans i Larsmo ... Vera Nyman
Rättelse: Styrmans i Larsmo
Kådmakarn och risdoktorn ... Vilhelm Sandnäs
Rättelse: Rundt i Kovjoki
Laurentius Preutz. En bemärkt 1600-tals gestalt ... Frans Granroth
Rannsakningslängd anno 1679 ... Ines Kass
Släktforskarkonferens på Juthbacka ... Börje Brandt

Släkt och Bygd nr 29 (1985)

Föreningsinformation
En släktgren från Vannäs i Sundby ... Paul Andersson
Minnen från tvenne Munsalaresor ... Vilhelm Sandnäs
Styrmans i Larsmo ... Vera Nyman
Rättelse: Gamla släkten Rijf i Lepplax
Om tre präster Granroths studier vid Åbo Akademi ... Inga Laure
Släkten Ålander i Jakobstad ... Paul Andersson
Strömsnäs hemman på Lövö ... Erik Öst
Rijfättlingen Mårten Sigfridsson Storkiäld och hans släkt ... Ines Kass
Skolmästaren i Jakobstad Johan Littorenius ... Åke Aspnäs
Rättelse: Strömsnäs i Lövö

Släkt och Bygd nr 28 (1984)

Information om verksamheten
En släkt Ström i Jakobstad ... Paul Andersson
Ur Purmo kapellförsamlings räkenskaper och kungörelser ... Anders With
Gamla släkten Rijf i Lepplax ... Ines Kass
Människoöden genom fyra generationer ... Frans Granroth
Strömsnäs hemman på Lövö ... Erik Öst
Kaptens hemman i Larsmo ... Paul Andersson
Register till Släkt och Bygd nr 22 - 27

Släkt och Bygd nr 27 (1983)

Verksamhetsberättelser för år 1982
Hagfors-medaljen som tilldelades Paul Andersson ... Paul Andersson
Fritid och kultur-utslällningen, Föreningens 30-års jubileum
Kaptens hemman i Larsmo ... Paul Andersson
Kittelsläkten efter Stora ofreden ... Ines Kass
Ur Purmo kapellförsamlings räkenskaper och kungörelser ... Anders With
Läsförhör på 1920-talet ... Felix Ekholm
Daniel Larsson Österkivilös efterkommande ... Ines Kass
Ämbetsmannahögmod och bondestolthet ... Ines Kass
Harpholmen och Brudön ... J. L. Birck
Oulun Sukututkimusseura r. y. :s besök 14.5.1983
Bråk kring kyrkstugorna på Kyrkostrand ... Åke Aspnäs
Självbiografi: 45 år som predikant-pastor i Finland, USA och Kanada ... Alfred Öhman
Storsvedjeback - Åman ... Rurik Åkerholm

Släkt och Bygd nr 26 (1982)

In memoriam föreningens medlemmar Johan Strömsnäs, Melker Storå, Sune Holm och Stig Holm
Gästgivars hemman i Sundby, Pedersöre ... Paul Andersson
Ur Purmo kapellförsamlings räkenskaper och kungörelser ... Anders With
Sudd Hemman och släkt i Katternö ... Ines Kass
Dikten om Peder Skutnäs ... Gustav von Numers
Bönderna i Sundby före och efter Stora ofreden ... Paul Andersson
Rannsakan rörande Essewe Capel Kyrkia ... Ines Kass
Anteckningar från en militär-kommunionbok för åren 1827 - 1830 ... Rurik Åkerholm
Påhlniske och sachsiske krigsfångar i Jakobstad 1704 - 1713 ... Ines Kass
Släktfoskarkontakt över språkgränsen ... Valter Nyman
Några bönder på Kåll och Vannäs i Sundby på 1800-talet ... Paul Andersson
Bouppteckning år 1738 på Vannäs ... Paul Andersson

Släkt och Bygd nr 25 (1981)

Kackur hemman i Larsmo ... Paul Andersson
Pedersöre sockens mantalslängd 1719 ... Rurik Åkerholm
Släkten Nygård från Markby, Nykarleby ... Alfred Nygård
En släkt Strang i Pedersöre, kommen från Vindala ... Ines Kass
Ur Purmo kapellförsamlings räkenskaper och kungörelser ... Anders With
Ett emigrantbrev från Australien. (avsändare John Andersson, 1861-1933) ... Paul Andersson
Stränga lagar i forna tider ... Walde Lillqvist
Tvist om kyrkstugorna vid Pedersöre kyrka ... Ines Kass
Tarvonens hemman i Dalabäck, rättelse och tillägg ... Ines Kass
Medlemsförteckning per 19.10.1981

Släkt och Bygd nr 24 (1980)

Verksamhetsberättelser för år 1979
Spännande fritidssyssla att spåra sina förfäder ... Göran Sundholm
Storkåll hemman och släkt under 150 år ... Ines Kass
Adolf Jonaesons Österbackas härkomst ... Johan Appelqvist
Brask hemman i Larsmo efter Stora ofreden ... Paul Andersson
Kofferdikapten Hans Portin och hans familjs öden i norra Finland från år 1824 ... Evert With
Spelman Pettils söner i Kalifornien ... Johan Appelqvist
Esse-ättlingen, konstnären Charles Portin, 90 år ... Paul Anderson
Ett gammalt familjealbum ... Britta Holmlund
Några byabeskrivningar ... Rurik Åkerholm
Soldaten Henrik Juthman och hans efterkommande ... Pär-Erik Levlin
Henrik Christersson Tarvonen-Påvals släkt ... Ines Kass

Släkt och Bygd nr 23 (1979)

Verksamhetsberättelser för år 1978
Esse-ättlingen, konstnären Charles Portin, 90 år ... Paul Anderson
Soldattorp och soldater i Esse ... Edvin Brännbacka
Olof Hyytinen i Lappajärvi ... Britta Holmlund
Tarvonens hemman i Dalabäck och Christer Josefssons släkt ... Ines Kass
Bidrag till släkten Rijfs skiftande öden: Viitasaari- och Varkaus- Rijfarna ... Inga Laure
Släktutredning för erhållande av släktgårdsdiplom för Rif lägenhet RN:o 7:12 i Soklot ... William Wik
Släktforskare på skärgårdsresa i sept. 1978 ... Walde Lillqvist

Släkt och Bygd nr 22 (1978)

Johan Gustav Adolf Näse (1903 - 1978)
Några minnesbilder av Gösta Näse ... Magnus Nynäs
Bidrag till Ytterjeppo och Jeppo byars bebyggelsehistoria ... Pär-Erik Levlin
Greve Polycarpus Cronhjelm i Larsmo och hans yngsta dotter Amalia Sofias ättlingar i Jakobstad ... Paul Andersson
Greve Polycarpus Cronhjelm i Larsmo ... Hugo Lagström
Stormåns hemman och Släkt i Ytterpurmo-Forsby, Pedersöre ... Ines Kass
Försök till tolkning av våra ortnamns ursprung ... Edvin Brännbacka
Rättelse och tillägg till sid. 25 och 27 i Nr 21 ... Charlotte Flensburg
Rättelser och tillägg
Rannsakning år 1756 om sågkvarnar och skogar ... Ines Kass
Tarvonen, släktmötet i Pedersöre 8 - 9 juli 1978 ... Britta Holmlund
Johan Hanstén och hans hustru Margareta Beckmans härstamning ... Melker Storå
Kassnäs hemman i Sundby, utredning för erhållande av släktgårds diplom ... Paul Andersson
Register till Släkt och Bygd N:ris 16 - 21

Släkt och Bygd nr 21 (1977)

Programmen vid föreningens månadsmöten 1955 - 1977
Minnen och hågkomster från mitt barndomshem ... Anna Granqvist
Släkten Portin i Sundby ... Charlotte Flensburg (f. Portin)
Tunnridar, Jakob Eriksson ( i Vestersundsby), torparsonen, skogvaktaren Johan Abrahamsson Öberg eller Fisk. Del II ... Paul Andersson
Rättelser och tillägg till del I
En riksdagsman från Jeppo år 1573 ? ... Eugen W. Levlin
Henrik Johanssons släkt på Kass hemman i Katternö ... Ines Kass
Ett tingsprotokoll från 1758 med kommentarer ... Rurik Åkerholm
Byggmästarna Jakob och Matts Högdahl ... Bror Höglund
Hemman och bönder i Överesse och Lappfors från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet ... Edvin Brännbacka
Skulptören Felix Arthur Nylunds anor, rättelse ... Paul Andersson

Släkt och Bygd nr 20 (1976)

Verksamhetsberättelser
Tunnridar, Jakob Eriksson (i Vestersundsby), ättlingar på Tunnridar, i Fäboda och Pörkenäs.
Släktgrenen Jansson - Larsson från Fäboda. Del I ... Paul Andersson
Hemman och bönder i Över- och Ytterjeppo byar från mitten av 1500-talet till tiden efter Stora ofreden ... Eugen W. Levlin - Pär Erik Levlin
Hemman och bönder i Över- och Ytterjeppo byar från mitten av 1500-talet till tiden efter Stora ofreden ... Pär Erik Levlin
En fångtransport med förhinder år 1711 ... Åke Aspnäs
Hemman och bönder i Dalabäck, Edsevö, Katternö och Kållby byar av Pedersöre, rättelser till hemman nr 2 ... Ines Kass
Gåta hemman och släkt i Östensö; tillägg till utredningen i Släkt och Bygd nr 18 ... Marita Pietilä
Några antipodiska KIV-ättlingar ... Johan Appelqvist
Anna Jöransdotter (f. ca. 1690) - barn och barnbarn ... Ethel Ekmark
Hemman och bönder i Ytteresse och Bäckby från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet ... Edvin Brännbacka
Bönderna i Lepplax och Norrby under Stora ofreden ... Gösta Näse

Släkt och Bygd nr 19 (1975)

Nekrolog över Walter Broman (1904 - 1974) ... Gösta Näse
Från Sjöbygd till Ådal ... Edvin Brännbacka
Syster Sofi från Salmas torp i Fäboda ... Britta Holmlund
Soldat Matts Mattsson Salm i Salmas torp i Fäboda ... Britta Holmlund
Hemman och bönder i Dalabäck, Edsevö, Katternö och Kållby byar av Pedersöre ... Ines Kass - Rurik Åkerholm
Nämndemanen i Kovjoki Erik Lassilas härstamning, tillägg ... Eugen W. Levlin
Tillägg till Utredningen om Vestersunds hemman i Släkt och Bygd nr 11 ... Heikki Hugo Herlin
Cederbergiana ... Ines Kass
Frågespalten
Åland i Purmo, ett torparkontrakt ... Paul Andersson
Soldattorp i Eugmo år 1855 ... Paul Andersson
Gåta hemman och släkt i Östensö, Pedersöre, rättelser ... Ines Kass
Jakob Thomasson Ryss eller Musik, en hemkommen krigsfånge ... Ines Kass
Savo by i Lappajärvi, några härifrån utflyttade släkter under 1600- och 1700-talet ... Paul Andersson
Medlemsförteckning 1975

Släkt och Bygd nr 18 (1974)

Sanningen om en sägen (en mordhistoria från Larsmo 1801) ... Ingrid Sandström
Gåta hemman och släkt i Östensö, Pedersöre ... Ines Kass
Nybyggen och nybyggare i Esse från mitten av 1700-talet ... Edvin Brännbacka
Nämndemanen i Kovjoki Erik Lassilas härstamning ... Eugen W. Levlin
Frans hemman i Katternö och dess åbor (komplettering till tab.38 i nr 10 av Släkt och Bygd ... Karl Erik Franzén
August Kinnunen (1869 - 1937), montör vid Jakobstads Elektricitetsverk ... Walter Broman
Rådmans i Esse ... Gösta Näse
Frågespalten
Släkten Jakob Andersson från Kylänpää eller Lassfolk i Purmo ... Paul Danielsson
Kylänpää (= Lassfolk ) hemman i Purmo från 1548 till Stora ofreden ... Paul Andersson

Släkt och Bygd nr 17 (1973)

Glimtar från 20-års jubileet
Samlar du material till Släktkrönika, Släkthistoria ? ... J. L. Birck
Fragment av en släkt Stubb i Esse (forts.) ... Paul Andersson
Matts Wilhelm Mattsson (1897 - 1919), kontorist vid Jakobstads Elektricitetsverk ... Walter Broman
Byggmästare Johan Bäcksbackas levnadsöden ... Bror Höglund
Johan Johansson Bäcksbackas anor ... Paul Andersson
Kittel hemman i Kållby ... Ines Kass
Torparbekymmer ... Paul Andersson
Släkten Laurins ursprung ... Johan Appelqvist
"Spelmans Gusta" och dennes anor ... Paul Andersson
En konungsdom från 1564 rörande råarna mellan Socklot och Sunby byar ... Eugen W. Levlin

Släkt och Bygd nr 16 (1972)

Återblick på Släktforskarföreningens verksamhet 1952 - 1972 ... Ines Kass
Pedersöreättlingen och bildhuggaren Felix Nylund ... Bengt von Bondsdorff
Skulptören Felix Arthur Nylunds anor ... Paul Andersson
Kif hemman i Vestersundsby, Pedersöre ... Paul Andersson
Kring träsnidarsläkten Lybeck ... Gösta Näse
Biträdande övermontören vid Jakobstads Elektricitetsverk, Karl Hjalmar Strömsholm ... Walter Broman
Fragment av en släkt Stubb i Esse ... Paul Andersson
Översikt över gamla mått, mål och vikter ... Rurik Åkerholm
Botemedel mot kräfta ... Åke Aspnäs
Utdrag ur förteckningen över arbetare vid Saima kanalbygge ... Bror Höglund
Register till Släkt och Bygd N:ris 1 - 15

Släkt och Bygd nr 15 (1971)

Nekrolog över Johan Ludvig Birck (1886 - 1971) ... Eric Birck
Öfvermarkiana ... Bror Höglund
Fragment av en släkt Stubb i Esse ... Ivar Söderlund
Nybyggen och nybyggare i Purmo och på Pedersöre utmarker under 1700-talet ... Paul Andersson
Fabriksarbetaren och f.d. båtsmannen Frans Gustav Lövholm (1862 - 1932) ... Walter Broman
Gamla släkten på Katt i Katternö ... Ines Kass
Utdrag ur en bouppteckning å Sisbacka N:o 9 i Purmo ... Ernst Dahlin
Några av soldaten Anders Ahlmans ättlingar bosatta i Sverige ... Eskil Passing
Sandberg hemman i Purmo ... Anders With

Släkt och Bygd nr 14 (1970)

Bränn breven ! Spara vad skrivet är ! ... J. L. Birck
Det gamla brevet vid skorstensmuren (skrivet av Henrik Eliel Wegelius år 1870) ... Ego
Tarvonen-ättlingar i Pedersöre och Jakobstad ... Ines Kass
Var Sulkakoski gästgiveri på 1600-talet ? ... Gösta Näse
Mangelbrädet från Kronoby ... Gösta Näse
Herberge hemman och dess åboar ... Göran Sundholm
F.d. gardisten Anders Andersson Backa ("Löjpar-Ant") ... Walter Broman
Kristola hemman i Bennäs ... Paul Andersson
Roteringslängd för Pedersöre Sockns beviljade 40 Timbermän Pro Anno 1693 ... Rurik Åkerholm

Släkt och Bygd nr 13 (1969)

Nekrolog över Wiktor Peltokangas (1902 - 1969) ... Gösta Näse
Anders Erssons släkt å Kass i Katternö ... Allan Holmqvist
Johan Edvard Granqvist (1862 - 1915) ... Walter Broman
Rannsakning om Truldom och förgiöring Anno 1701 ... Ines Kass
Båtsmans- och Timmermanslängder ( roteringslängd 1683) ... Rurik Åkerholm
"Katternö Storpäro" ... Paul Andersson
Häradstinget den 12.8.1700 ... Emil Strömsnäs
Fors hemmans utveckling i Nederlappfors by i Esse socken ... Nils Nylund
Fors eller Forsbacka hemman i Nederlappfors ... Paul Andersson

Släkt och Bygd nr 12 (1968)

Verksamhetsberättelse
Matts Jakobsson Murmästars ättlingar ... Göran Sundholm
Mantalslängd över Pedersöre socken år 1674 (forts.) ... Paul Andersson
Hofrådinnan Jenny Holmberg, f. Törnvik ... Walter Broman
Vestersunds hemman och dess åbor i Vestersundsby ... Paul Andersson

Släkt och Bygd nr 11 (1967)

Nekrolog över Hugo Lagström (1894 - 1967) ... Gösta Näse
Verksamhetsberättelse
Vestersunds hemman och dess åbor i Vestersundsby ... Paul Andersson
Mantalslängd över Pedersöre socken år 1674 ... Paul Andersson
Frans hemman i Katternö och dess åboar ... Ines Kass
Pitter-mammas gränden i Forsby, Pedersöre ... J. O. Villman
Räkneramsa efter Anna-Lisa Jakobsdotter Höglund (f. Storkåll) ... Hugo Höglund
Fraktur- och Antikva-tryckstilarnas tecken för v-ljudet ... Sune Holm

Släkt och Bygd nr 10 (1966)

Släktforskningsresultat i bok och television ... J. L. Birck
Frans hemman i Katternö och dess åboar ... Ines Kass
Anders Karlsson (Rajby) "Trubbo Karlsson" ... Walter Broman
En intervju och vad ett sjömansbrev avslöjade ... J. A. Strömsnäs
Ett Kornjärvi-hemman och dess bebyggare under 1800-talet ... Anders With
Katternö och Dalabäck byars jordebokshemman ifrån början av 1700-talet ... Rurik Åkerholm
Ett betydelsefullt tingsprotokoll ... Paul Andersson
Skutnabba hemman ... Paul Andersson

Släkt och Bygd nr 9 (1965)

Verksamhetsberättelse
Våra släktnamns ursprung ... Håkan Andersson
Frans hemman i Katternö och dess åboar ... Ines Kass
Tingsprotokoll ang. ytterpurmo- och bennäsbornas fiskevatten ... Paul Andersson
Hummelholm i Överesse i äldre tid ... J. A. Strömsnäs
Trollkonan Anna Kumbulainens gästspel på Näse ... Gösta Näse
Anna Lisa Strengberg ... Walter Broman
Ett tingsprotokoll berättar ... Stig Holm
Till Gösta Näses 60-årsdag ... Walter Broman
Frågor ... Sandlund E.
Rättelser

Släkt och Bygd nr 8 (1964)

Inför föreningens 10-årsminne... J. L. Birck
Rolf Josef Backlund (1888 - 1949) ... Gösta Näse
Cederbergiana, tabell 211 ... Ethel Ekmark
Släktnamn i Jakobstad före Stora ofreden ... Leo Nyholm
En tidsbild från Stora ofredens dagar (tingsprotokoll ur Pedersöre dombok år 1723) ... Paul Andersson
Några pedersöresläkter ... J. A. Strömsnäs
Vägen till Tarvos - och vägen från ... Kass - Näse - Åkerholm
Pedersöre vinterting 12 mars 1725 ... Paul Andersson
Inledning till Arthur Söderholms levnadsteckning ... Paul Andersson
Krönika i ord och bild över Arthur Söderholm ... Oskar Starck
Förteckning över i Släkt och Bygd ingångna artiklar, n:ris 1 - 7

Släkt och Bygd nr 7 (1963)

Verksamhetsberättelse
En klockare-ed (Johan Kråknäs) år 1827 ... Maria Kråkström
Vägen till Tarvos - och vägen från ... Kass - Näse - Åkerholm
En terjärvsläkt (nybyggaren på Vistbacka) och dess förgreningar i Esse ... J. A. Strömsnäs
Om två utflyttade från Simonsbacka i Nedervetil ... Ethel Ekmark
Kalvholm hemmen i Katternö och släkten Kalvholm ... Melker Storå
Soldaten Christian Östers härstammning ... Ethel Ekmark
"Brev till Jetta" ... Ingeborg Dyhr-Sylvin
Mannen som såg vikingarna ... Hans Nyholm

Släkt och Bygd nr 6 (1962)

Verksamhetsberättelse
Vägen till Tarvos - och vägen från ... Kass - Näse - Åkerholm
Till Arthur Gustaf Alexander Söderholms 50-årsdag ... Edit och Julius Meyer
Nyback och Back hemman i Överesse och sambandet med släkten Sursill ... J. A. Strömsnäs

Släkt och Bygd nr 5 (1961)

Verksamhetsberättelse
Finnoll i Överesse i äldre tid, hemman och släkt ... J. A. Strömsnäs
Petter-Mammas gränd ... O. From
En skräddare Johan Rim ... Ethel Ekmark
Cederbergiana, tabell 171 ... Paul Andersson
Inflyttade till Munsala från Pedersöre och dess omnejd 1795 - 1814 enl. flyttningsbetyg ... Wald. Ekmark
Gammalt tingsprotokoll från Norr-Lepplax av år 1757 ... Jansson , Erik - Näse, Gösta
Fallet Carin Andersdotter f. 1754 ... Ethel Ekmark
En släkt Gunnila i Bennäs ... Melker Storå

Släkt och Bygd nr 4 (1960)

Gästgivars i Sundby ... J. A. Strömsnäs
Vart flydde de ? ... Gösta Näse
Några korta tingsnotiser ... Hans Nyholm
Släkten Kråka-Kråknäs i Katternö av Pedersöre ... Ines Kass
Ett försök till tolkning av Blässar-namnet ... O. From
Bredarholm hemman i Edsevö och släkten Bredarholm ... Melker Storå
"Brev till Jetta" ... Ingeborg Dyhr-Sylvin

Släkt och Bygd nr 3 (1959)

Kronoby sockens skickligaste träkarl, kyrko- och klockstapelbyggmästaren Hans Gabrielsson Biskop ... Gösta Näse
Cederbergiana tabellerna 2, 2a och 55, 55a ... J. A. Strömsnäs
Ortnamnen, några reflektioner ... O. From
"Andragande vid jordrevningen 1830", förslag till omändring av hemmansnamnen och nummerfördelningen i Pedersöre ... Paul Andersson
Förslag om ändring av namnet Pedersöre till Pedersö (ur ett andragande vid jordrevningen år 1830) ... Paul Andersson
Frågespalten
Mål angående åverkan på gärdesgård och olovligt användande av väg över gårdstomt ( i Kovjoki; Nykarleby häradsrätts protokoll våren 1733) ... J. A. Strömsnäs
Den första skolläraren i Larsmo ... Paul Andersson
Storgård i Edsevö och dess första kända bebyggare ... Melker Storå
Soldaten Anders Ahlman och ättlingar i Kållby ... Melker Storå
Timmermanslega ... Wiktor Peltokangas
Små fynd ... Ingeborg Dyhr-Sylvin

Släkt och Bygd nr 2 (1958)

Varför jag släktforskar ? ... Wiktor Peltokangas
Kronans skeppsvarv på Joux- eller Cronoholmen ... Gösta Näse
Munsalabor på Jouxholmens varv år 1676 ... Hugo Lagström
Brask-Preutz ... Hugo Lagström
Ett köpebrev och sytningkontrakt i Pedersöre år 1843 (avträdare Eric Simonsson Bonde i Ytterpurmo) ... J. L. Birck
Lars Jöransson Snåres inlaga av år 1735 ... Gösta Näse
Förteckning över av Gösta Näse publicerade artiklar i Österbottningen ... Gösta Näse
Frågespalten
Släkterna Slotte - Damsten - Nyman ... J. A. Strömsnäs
Nordbergska släkten på Skutnäs hemman i Pedersöre ... Paul Andersson

Släkt och Bygd nr 1 (1957)

Presentation av Släktforskarföreningen ... J. L. Birck
Samlar du material till Släktkrönika, Släkthistoria ? ... J. L. Birck
Cederbergiana tabellerna 64 och 68 ... Gösta Näse
En "arvsförening" i Kovjoki ... J. A. Strömsnäs
Kisor hemman , några anteckningar om hemmanet samt utredning av en där boende äldre släkt ... Melker Storå
Ur minnenas fatabur ... "Folke"
Ett tingsprotokoll från år 1644 i Pedersöre (Pellinen i Purmojärvi) ... Wiktor Peltokangas
Vem föreställer fotografiet ? ... J. L. Birck
Frågespalten
"Beskrifning öfver Staden Jacobstad" ur Tidningar utgifna af ett sällskap i Åbo" år 1783 ... Hans Nyholm

silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf ( a t ) multi.fi

Senast ändrad: 13.12.2023