Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Styrelsen fungerar som redaktionsråd för Släkt och Bygd. Vi ber er kontakta någon av dem, om ni har bidrag till Släkt och Bygd.

Nya medlemmar: kontakta ordföranden, sekreteraren eller kassören eller kom till föreningens lokal vid Pinnonäsgatan 28 B när dejourer finns på plats, d.v.s. den andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från september till april.

Vi utför inte släktutredningar, men vi förmedlar gärna era frågor vidare till föreningens medlemmar eller till någon annan i föreningens kontaktnät för vidare hjälp. Kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Styrelsen:
Tommy Olin
Ordförande
Marlene Byggmästar
Viceordförande
 Marlene Byggmästar Sekreterare.
Uppdatering av medlemsuppgifter.
Tommy Olin  Marlene Byggmästar Marlene Byggmästar
0500-272232
tommy.olin AT multi.fi


044-7851420
marlene.byggmastar AT multi.fi


044-7851420
marlene.byggmastar AT multi.fi

Päivi Kjellman Kassör.
Fakturering
Mary kapténs Styrelseledamot.
Beställningar av Släkt och Bygd.
Ulla Storbjörk Styrelseledamot
Päivi Kjellman Mary Kapténs Ulla Storbjörk
050-3564065
paivi.kjellman AT multi.fi


050-3367435
mary.kaptens AT multi.fi


040-7590467
ulla.storbjork AT multi.fi


Stig-Olof Enkvist
Styrelsesuppleant
Leif Granqvist
Styrelsesuppleant
Bjarne Kull
Styrelsesuppleant
Stig-Olof Enkvist Leif Granqvist Bjarne Kull
050-3781435
stig-olof.enkvist AT multi.fi


0400-669492
leif.granqvist AT multi.fi


 050-5632751
bjarne.kull AT multi.fi


Övriga aktiva:
Bengt Berg Jan Ehnvall

Bibliotekarie

Bengt Berg Jan Ehnvall
050-5961013
bengt.bha AT multi.fi


044-7851621
jan.ehnvall AT hotmail.comGun-May Öhman Släktforskningskurser,
webmaster
Håkan Sjö Mikrokort, hiski, dödsanonnser.
Gun-May Öhman Håkan Sjö
050-4687675
gun-may.ohman AT multi.fi


050-4131222
hsjo AT multi.fi


 


silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad

Senast ändrad: 10.2.2018