Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar Kontaktuppgifter
    
SNABBLÄNKAR:
Amerika  Norge DNA Bloggar GDPR i forskningen
Australien Nya Zeeland EMIGRATION Diskusionsforum ORDBÖCKER
Danmark Spanien Gravstensdatabaser i Finland  Föreningar i nejden Rättelser
FINLAND Sverige Gravstensdatabaser World Wide Kartor Släktforskningsprogram
Kanada Venezuela MILITARIA Telefonböcker Släktutredningar

Rotesoldater TIDNINGAR
     SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARFÖRENINGAR I NEJDENLokalhistoriska arkiven i Pedersöre
Larsmo lokalhistoriska arkiv
Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f.
Karlebynejdens bygde- och släktforskare r.f
Evijärven sukututkijat ryBLOGGAR OCH LOKALA INTERNETSIDORNykarlebyvyer
Loffe.net
Hävderna förtäljer innehåller intresanta artiklar och Hemmanen i Larsmo och Eugmo om deras invånare före stora ofreden.

Författaren K-G Olin, har följt våra emigranter i spåren till Nordamerikas östkust, Alaska, Oregon, Kalifornien, Klippiga bergen, Västindien, Kina, Sydamerika och Sydafrika. Den senaste boken "En ny värld" Del 2, handlar om emigrationen till Austaralien och Nya Zeeland. På K-G Olins hemsida publiceras en namnlista med finländska emigranter, sjömän och resenärer i Austarlien, Nya Zeeland och Stillahavet.

Bloggar av Curt Nyman om vår närhistoria: Vinterkrigets Pedersörebatteri och fortsättningskrigets Tunga sektionen 4 - Pedersöresektionen 1941-44.
Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterlandSLÄKTFORSKNINGSLÄNKAR I FINLANDGENEALOGISKA SAMFUNDET

Genealogiska Samfundet i Finland ...befrämjar släktforskning.. HISKI, släktforskarföreningar, släktföreningar.

SukuHaku är en port till den finländska släktforskningens källmaterial. SukuHaku innehåller register över många slags arkivmaterial och publikationer som är till nytta vid släkt- och personhistorisk forskning. I SukuHaku finns också digitaliserad litteratur och annat släktforskningsmaterial.

Gravstensdatabasen finns numera på SukuHaku. Välj Gravstensdatabasen i fältet "Begransad sökning". Nu kommer ett nytt fält upp "Välj materialt..." där finns alla gravgårdar i alfabetisk ordning. ex. Larsmo gravgårdar hittas endast på finska "Luoto, Luodon uusi hautausmaa". (På Billions graves finns även nyare bilder på gravstenar från nejden, möjligen även från andra orter i FInland)FINLANDS SLÄKTHISTORISKA FÖRENING FSHF (på finska SSHY)
Finlands släkthistoriska förening (FSHF) grundades år 2004. Skannar in bl.a. kyrkböcker och domböcker.RIKSARKIVET FINLAND  
Riksarkivet har flera miljoner inskannade dokument. Med Riksarkivets webbtjänster och databaser, kan dokument sökas i förnyade Astia eller i databasen med domböcker. Från 1800-talet är domböckerna OCR-skannade (optiskt inlästa) vilket underlättar att hitta rätt dokument. Arkivens Portti ger råd och tips om användningen av material samt hur man söker information enligt ämne eller material.

Riksarkivets dokumenten hittas också på Digihakemisto vars web-sidor förnyats. Gruperingen av dokumenten har förnyats vilket underlättar sökningen. Tips: Domsagorna innehåller bl.a.: Brottsmål, tvistemål, fastebrev, rörande lokalsamhälle, lagfart, inteckningar, förmyndarskap, bouppteckningar. Nedan exempel på vilken domsaga Pedersöre och Karleby tillhört i olika perioder:

Pedersöre hörde under följande domsagor: Karleby hörde under följande domsagor:
Södra Österbottens domsaga 1680-1762 Norra Österbottens domsaga 1680-1762
Uleåborgs södra och Korsholms norra härads domsaga 1762-1776 Uleåborgs södra och Korsholms norra härads domsaga 1762-1776
Mellersta Österbottens domsaga 1777-1804 Mellersta Österbottens domsaga 1777-1804
Mellersta Österbottens övre domsaga 1804-1862 Mellersta Österbottens övre domsaga 1804-1862
Nykarleby domsaga 1863-1955 Gamlakarleby domsaga 1863-1955
Pedersöre domsaga 1955-1993 Pedersöre domsaga 1955-1976 
(överföring till Gamlakarleby stad 1977)STADSARKIVEN
Helsingfors stadsarkiv hittas bl.a. bouppteckningar som är inskannade. Sjömanshus. 
Jakobstads museums handhåller även stadens arkiv och fungerar i dag som ett lokalhistoriskt arkiv för Jakobstad dit föreningar och personer kan placera sina arkiv för framtida förvaring. Bland de mest anlitade arkiven kan nämnas Malmska och Strengbergska handelshusens arkiv, Jakobstads sjömanshus arkiv, författarinnan Anna Bondestams arkiv och sockenskrivarsläkten Brunbergs tjänstearkiv. Arkivet har också hand om en del av staden Jakobstads kartor och ritningar, främst äldre sådana.

Centralarkivet (stadsarkivet) i Karleby leder stadens arkivfunktion. Centralarkivet tar emot och förvaltar sådana handlingar från stadens offentliga verksamhet som är avsedda för långtidsförvaring och tillhandahåller också informations- och forskartjänster i anslutning till detta. Stadsarkivets handlingar ger en bra bild av Karleby stads utveckling och information om ärenden som behandlats i olika förvaltningar.


SJÖFART
Åbo Akademi: På Sjöhistoriska Institutets arkiv finns en databas över skeppsdagböcker.


EMIGRATION

Migrationsinstitutet hittas uppgifter bl.a. på passansökningar, passagrérarlistor i Migrationsinstitutets emigrantregistret.
Ålands emigrationsinstitut
Databas över emigranter från Österbotten - June Pelo
Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus - är ett nytt projekt som samlar information om emigranter och litteratur för Mellersta Österbotten.


ÖVRIGA INTRESSANTA LÄNKAR I FINLAND
Svenska litteratursällskapet i Finland rf, har Finna som söktjänst. I vyn kan du göra sökningar i arkivets huvudkatalog och upptäcka SLS digitaliserade arkivskatter, bl.a. handskrifter och brev, manuskript, fotografier och ritningar, ljudupptagningar, noter, kartor samt videofilmer. Vyn innehåller för närvarande över 11000 poster och det publiceras kontinuerligt mera material.

Studentmartiklar från Helsingfors Universitet för åren 1640-1852 och 1853-1899.

HuMo-gen, Sukututkimus, seikkailu omaan historiaan. Finskspråkig sida med många bra artiklar.

Några renskrivna kyrkböcker av Veikko Perttunen omkring 1700-1800-taletför Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuota Haukipudas, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuivaniemi, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Merijärvi, Muhos, Nivala, Nyby, Oulu, Oulujoki, Oulunsalo, Paavola, Pattijoki, Piippola, Pudasjärvi, ulkkia, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Rantsila, Rautio, Reisjärvi, Revonlahti, Saloinen, Sievi, Siikajoki, Temmes, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Ylikiiminki, Ylivieska.SLÄKTUTREDNINGARHans-Erik Krokfors släktforskar i Karlebynejden
Matti Strangs samlingar, bl.a Sursillarna, Pietari Pietarinpojka Strang f. ca 1450 i Kållby och Vilppu Keisari f. 1562 med ättlingar i Österbotten.
Rafel Olins släktträd
Caino-Torp

Geni ett projekt där vi tillsammans gör ett gemensamt släktträd. Mycket bra hjälpmedel till forskningen, men minns att kontrollera källan. På Facebook och internet finns information hur man använder Geni.

WikiTree samling släktutredingar.
Juusten gammal frälsesläkt från Viborgs socken.MILITARIASök i Karjala tietokanta KATIHA församlingsuppgifter på karelare för tiden 1700-1949.
Förkrigstida kartorna över de delar av Karelen som Finland måste överlämna till Sovjetunionen.
SA-kuva-arkisto. Foton från från fronten 1939-1945.

Databasen över krigsdödade i Finland 1914-22
Omkomna i finska krigen 1939-1945


RIKSARKIVET FINLAND
Information om de sovjetiska krigsfångarna som avled i fångenskap kan man söka i databasen krigsfångarnas dödlighet och personöverlämningarna i Finland 1939-1955


Ett stamkort är ett dokument som utarbetats för alla som tjänstgjort inom försvaret. Stamkortet innehåller information om tjänstgöringen från deltagande i uppbåd fram till att personen hemförlovats, stupat eller gått i pension. Så här beställer du ett stamkort från Riksarkivet. Tolkningen av militära förkortningar (pdf) som finns i militärpassen och stamkorten.


Arkivregistret Aarre (på finska) som finns på Riksarkivet. Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv.


SOTAPULKU
Sotapolku on verkkopalvelu, joka syntyi uteliaisuudesta ymmärtää missä isovanhempamme kulkivat sotien aikana. Palvelussa voit etsiä tai lisätä sukulaisesi tietoja ja vaiheita sotien aikaan kartalla.

Sotasampo. Sotasampo mahdollistaa toisen maailmansodan tutkimisen erilaisten toisiinsa linkitettyjen sovellusten avulla. Sotasammon avulla voit hakea, selata ja visualisoida laajoja tietoaineistoja Suomesta toisessa maailmansodassa, ja tutkia esimerkiksi sodassa taistelleiden sukulaistesi vaiheita talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa.


ROTESOLDATER, BÅTSMÄN OCH TIMMERMÄN
Några tips från Pedersöre storsockens historia: ... "Sedan 1634 ...alla socknar utmed sjösidan under båtmanshållet" ... "Tingsnotisen från 1648 omtalar, att soldaterna från Pedersöre då voro båtsmän på krigsflottan." ... "avtalat hösten 1692 med bönderna i Pedersöre... att de istället för båtsmän ... skulle börja hålla 80 timmermän vid Karlskrona örlogsvarv" ... "I alla andra socknar i Österbotten utom Pedersöre och Kronoby infördes 1733 det ständiga eller fasta knekthållet".

De flesta av våra rotesoldaterna hittas i Österbottens infanteriregmente. Digitalt material hittas främst på FSHF medlemssidor, i Riksarkivet Finland och Sveriges riksarkiv. Den viktigaste källan är Generalmönsterrullor där man kan följa soldaten. I Rekryteringslängder kan det finnas var soldaten är född och hans patronymikon. Vargineringslängd (reserver). Brödmönsterlängd berättar status om soldaten är aktiv. Vadstena krigsmanshuskassa betalade underhåll (pension) ifall man var berättigad t.ex. för en lång tjänstgöring. Nedan några exempel.

FSHF medlemssidor - logga in > välj Militärhandlingar > Österbottens infanteriregmente
Mönsteringsrullor - Värväysluettelo, innehåller ofta även Warginernings manskap. I Flottans arkiv 1690-1721 finns Österbottens kompani. Efter 1721 bildades Österbottens skeppstimmermanskapskompani, en uppgift var att under sommarmånaderna reparera skepp i Karlskrona.

Sveriges riksarkiv > Specialsök >
Flottans arkiv > Serier: Välj: Rullor flottan och på Fri text: pedersöre > Tryck på Sök > 1747-1748 > Tryck på Bild för: 1747 Generalmönsterrulla ...> Roteringsförteckning, Timmermän i Pedersöre och Kronoby 1747-1748  (bild 393-)
Flottans arkiv > Serier: Välj: Rullor flottan och på Fri text: finska > Tryck på Sök. >Tryck på Bild vid år 1807 > Bläddra eller välj bild för: Placeringsrullor, Sjömanshus (?Ny?Karleby bild 20) (Jakobstad 38) (Gamlakarleby 40,44) (Vasa stad 54)
Generalmönsterrullor > Välj regmente: Österbottens regmente och Andra majorens kompani > Tryck på Bild vid år 1795 (Gamlakarleby socken bild 115)

Roterings- och utskrivningslängder > Fri text: österbotten > 1627-1635 >

På Hans Hömans websidor finns en stor samling släktforskningslänkar och artiklar, bl.a. om Svensk militärhistoria inkl. Finland.SLÄKTFORSKNINGSLÄNKAR I SKANDINAVIENSVERIGE
Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare har samlat många fina länkar på sin sida.
Pitebygdens forskarförening  t.ex. länktips till föreningar och privatpersoners forskningsidor i Norrland.
Lulebygdens forskarförening
Databas över svenska gravar.
Släktforsknings databas Kråken 22. Västerbotten och Norra Ångermanland största släktforsknings databas, av Sven-Erik Johansson i Umeå.

Sök i Riksarkivet i Sverige's digitaliserade arkiv.
Rötter är Sveriges största släktforskningssida.
Sök adress- och telefonuppgifter i Sverige på Eniro.
Sök när din vän fyller år i Birthday.se och som bor i Sverige. 

NORGE
Arkiverket i Norge - Norges digitala databaser.
Norway-Heritage - passagerar listor från Norge 1825-1873.
Slekt Og Data - Gravminner i Norge

DANMARK
Danmarks riksarkiv -  Danmarks digitala arkiv.

ISLAND
IcelandicRoots    SLÄKTFORSKNINGSLÄNKAR I ÖVRIGA VÄRLDENRESAN

Ellis Island - passagerarlistor för de som anlände till New York 1892-1924.
Castle Garden - passagerarlistor till New York 1855-1890.


DATABASER
Family history research center - mormonernas databaser med original dokument. Bra och gratis.
Ancestry - störst men inte gratis.


GRAVSTENSDATABASER OCH MINNESRUNOR
Find a grave - gravstenar från hela världen.
BillionGrave är en annan sida med information från gravstenar och minnesrunor.
Legacy har nyare minnesrunor 2000-
Social Security Death Master File 1582-2013 - Sort by birtday - Sort by name


TELEFONBÖCKER
Sök adress- och telefonuppgifter från hela världen i Locate Family - Find people for free!
Telefonboken i USA eller Canada


AMERIKA
Samlingssida med länkar till alla State goverments digitala arkiv i USA Digital State Archives
Washington State Digital Archives - här hittas original dokument från Washington USA.
Fold3 - militära dokument, genom att söka i databasen kan man hitta tips var vår emigrant befann sig.


KANADA
The National Archives - originaldokument i Kanada. 
Liberary and Archives Canada
Your Life Moments - samling över dödsrunor, meddelande om födda och bemärkelsedagar för några av Kanadas provinser från 2005 till nutid.


AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND
Find my past - originaldokument bl.a. i Storbitanien, Irland, Australien och Nya Zeeland. 

AFRIKA

EUROPA
Sologenealogia hittas släker från Spanien och Venezuela samt närliggande länder. Spanjorerna använder två eftenamn, ett från far (farfar) och ett från mor (morfar). Efternamnet kan användas enskilt eller båda efternamnen i olika handlingar. En kvinna kan också nämnas som Fru med mannens efternamn.


ÖVRIGA BRA LÄNKSIDOR
Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet är släktforskarnas länklista nummer 1.TIDNINGAR Nationalbibliotekets digitala samling Det historiska tidningsbiblioteket 1771-1910
ÖT:s tidningsarkiv (abonnemang krävs)
Brages Pressarkiv - Referensdatabasen Prestanda innehåller hänvisningar till tidningsartiklar från 1990 till 2014. 
ISSUU digtaliserade gratis tidskrifter från hela världen ex från ÖP till Pirkka

Wikipedia: List of online newspaper archives lista med länkar på alla dagstidningar i världen.
Amerikanska tidningar Chronicling America,
Michigan Digital Newspaper portal
Googles tidningsarkivDISKUTERA SLÄKTFORSKNING Det österbottniska släktforskningsforumet Westside
Suku Forum diskusionsforom i Finland
SukuHakuri diskusionsforum i Finland's arkiv från 2007-2018.
The Finlander Forum kan man fråga efter emigranter och emigranter söker sina rötter.
Anbytarforum är ett diskussionsforum för släktforskning i Sverige och upprätthålls av Sveriges släktforskarförbund.

Många nya och gamla forum har fyttat till Facebook.

 

KARTOR OCH ORTERGamla kartor hittas också i riksarkiven's databaser i Sverige


På Lantmäteriverkets Kartplatsens hittas aktuella terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor.
Gamla tryckta grund- och topografiska kartor från åren 1949–1992 kan man ladda ner på Lantmäteriverkets websida.
I Lantmäteriverkets arkiv finns handlingar och kartor med anknytning till förrättningar från och med 1700-talet som berör lantmäteriförrättningar samt grundkartor och sockenkartor. Om du vill beställa gamla handlingar, kontakta Lantmäteriverkets kundservice.


Bl.a byanamn och gårdsnamn enligt kommun
Suomen maatalousmuseo Sarka. Sukutilat Webissä on Suomen maatiloista koottu tietokanta, johon parhaillaan digitoidaan 1900-luvulla julkaistujen maatilamatrikkelien tietoja. Tarkoituksena on kerätä samaan tietokantaan myös tämän hetken tilatietoja sekä sodassa luovutettujen alueiden maatilojen tietoja.
BIBLIOTEK, ORDBÖCKER och ÖVERSÄTTNING Fredrika biblioteken har kanske boken som du söker.
Nationalbiblioteket's databas Doria, en samling digitaliserade dokument, handlingar och skrifter från olika bibliotek.
Archives Portal Europe

Svenska litteratursälskapet hittas Förvaltningshistoriskt ordbok som ger förklaringar till termer som har använts inom den offentliga förvaltningen i Finland från medeltiden till 1950.

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar.
En samling förkortningar på svenska, finska och latin som släktforskaren kan stöta på vid sin forskning. Genealogiska Samfundet i Finland Veritas, en annan samling med förkortningar.


Använd DeepL eller Google översättning för att snabbt översätta texter.
SLÄKTFORSKNINGSPROGRAM SukuJutut finns även på svenska .
Gramps- är ett gratis enkelt släktforskningsprogram, fås på många språk och system bl.a. för MS Windows, Linux, Mac.
Brother's Keeper är ett gratis amerikanskt släktforskningsprogram som går att få på svenska.
Disgen
- är ett svenskt släktforskningsprogran som handhas av föreningen DIS.  
Min Släkt - är ett enkelt och bra program.DNA - GENETISK FORSKNING TESTBOLAG

FamilyTreeDNA FTDNA. Många finlandare, nordbor och europeer. Det går bra att börja med ett billigare autosomalt test. Ifall intresset ökar kan du från samma test beställa tillägg på haplogrupp, mtDNA och Y-DNA i olika prisklasser. FTDNA är det enda bolaget som testar fullständigt mtDNA. Ingen årsavgift. Enkelt gränsnitt. FTDNA är en favorit bland många vana släktforskare.

MyHeritage har ett användarvänligt gränssnitt och man får snabbt förslag på släktingar. Många bra verktyg. Populärt i Norden och Europa. Billigt test, men kräver löpande årsabonemang om man vill ha tillgång till flera DNA-verktyg.

Ancestry hittar ättlingarna på våra emigranter. Söker du amerikaner är det här man skall söka. Billigt test men kräver abonnemang per månad eller årsvis.

23andme inte så vanligt bland nordbor. Mest amerikaner och europeer. Man får en enklare detaljerad haplogrupp och en analys på sjukdomar.

Living DNA ungefär som 23andme. Marknadsför att man får reda på sitt ursprung och välbefinnande.


DNA VERKTYG
FamilyTreeDNA Y-DNA Haplotree and mtDNA Haplotree
Tree - YFull. Haplogroup Y Tree
ISOGG International Society of Genetic Genealogy, Y-DNA haplogroup Tree
När du registrer dig på GEDmatch kan du ladda upp ditt DNA resultat från de flesta testbolagen. Här kan du hitta flera träffar på de som testat sig i ett annat testbolag och laddat upp sitt DNA-resultat. Förutom en lista på dina träffar finns några verktyg som är gratis.

Med verktygen på DNA Painter kan du hålla reda på och grupera dina DNA träffar. Gratis för ett resultat vid registrering. Chromosome mapping - ungefär som ett släktforskningsprogram för kluster! WATO=What Are The Odds, bra verktyg om du söker en okänd fader. Inte så bra i områden där alla är släkt med alla.


Hur nära är vi släkt? På DNA Painer finns ett gratis verktyg Shared cM Projekt som visar hur nära vi är släkt. Skriv in det totala cM värde på din träff. De fält som förblir färgade, hittas släktskapet. Tänk på att om träffen är yngre än dig är det knappast någon kusins föräldrar.


LÄS MERA OM GENETISK FORSKNING
SSGG Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi. Bra information om släktforskning och DNA.
Släkt & DNA Peter Sjölund's blog med tips och nyheter.

KURSER OCH FÖREDRAG PÅ YOUTUBE
Webinarium med Peter Sjölund för de som har resultat av ett DNA-test hos MyHeritage.
Från DNA-match till släkting. 23.1.2020
Så jobbar du med gemensamma matchningar och platser. 3.5.2020
Så jobbar du med AutoGruppering och Hypoteser. 1.6.2020
Så jobbar du med Triangulering. 24.6.2020
Så tolkar du DNA resultaten om du har rötter där alla är släkt med alla. 31.7.2020

Släktsnack med Linda har många trevliga och nyttiga släktforsknings intervjuer med olika människor inom släktforskning på Youtube.
RÄTTELSERVem var Lars Mattssons hustru Lucia? Lars Mattson ägare av 1/2 Back i Esse. I en artikel i Genos 48 (1977), s.100-101  har Ines Kass velat avskriva hypotesen om att Lars Mattsson, var svärson till släkten Westzynthius' stamfar, kyrkoherden i Pedersöre, herr Canutus Henrici.GDPR I FORSKNINGEN 


GDPR = The General Data Protection Regulation = Dataskyddsförordningen

Fr.o.m. den 25 maj 2018 tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning på behandling av personuppgifter.  Information om förordningen finns på Dataombudsmannens byrå (Tietosuoja) hemsida.


FINLEX Den elektroniska författningssamling på Finlands lagstiftning.

Genealogiska Samfundet i Finland publicerade dataskyddsanvisningen ”Ansvarsfull behandling av personuppgifter inom släktforskningen” (Vastuullinen henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa ) den 19 oktober 2021. I den förklaras hur EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ska tillämpas i olika situationer inom släktforskningen. Genealogiska samfundet har också publiserat en broschyr "Dataskyddsförordningen gäller också släktforskningen" ( Tietosuoja -Asetus koske myös sukututkimusta ).
GUIDERDe flesta länkarna är till sidor som det går att söka gratis i databaserna. Ofta måste man betala om man vill se de originala dokumenten. Andra länkar kan vara nyttig information då man kört fast i sin forskning. Snabbguide hur man hittar i databaserna.

silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf - a t - multi.fi

Senast ändrad: 4.12.2023