Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar Kontaktuppgifter

Släkt- och byaforskarföreningar i nejden:

Lokalhistoriska arkiven i Pedersöre
Larsmo lokalhistoriska arkiv
Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f.
Nykarlebyvyer
Karlebynejdens bygde- och släktforskare r.f

Evijärven sukututkijat ryInternetsidor i nejden:

Loffe.net
Hävderna förtäljer håller på att flyttas till Hemmanen i Larsmo och Eugmo samt deras invånare före stora ofreden.Släktutredningar:

Hans-Erik Krokfors släktforskar i Karlebynejden
Matti Strangs samlingar, bl.a Sursillarna, Pietari Pietarinpojka Strang f. ca 1450 i Kållby och Vilppu Keisari f. 1562 med ättlingar i Österbotten.
Rafel Olins släktträd
Caino-Torp

WikiTree samling släktutredingar.
Juusten gammal frälsesläkt från Viborgs socken.


Forskningslänkar i Finland: 

Genealogiska Samfundet i Finland ..befrämjar släktforskning.. HISKI, släktforskarföreningar, släktföreningar.
Några tips vid sökning i gravstensdatabasen. Välj "Bläddring av gravbilder". Skriv in i fältet "Ort", t.ex. Pedersöre, då kommer alla gravgårdar för kommunen - Vilans, Purmo, Ebenhaser, Forsby, Esse och Pedersöre begravningsplats. Vill man söka direkt på Esse begravningsplats skriver man in Esse i fältet "Begravningsplats". T.ex. för orten Nykarleby hör Pensala, Munsala, Jeppo och Nykarleby begravningsplats.

Finlands släkthistoriska förening (FSHF) grundades år 2004. Skannar in bl.a. kyrkböcker och domböcker.
Riksarkivets webbtjänster och databaser. Riksarkivet har flera miljoner inskannade dokument. Sök i Digitala arkivet eller välj arkiv.
Generalregistret över bosättningen i Finland. Källinformation om bosättningen grupperad efter kommun, årligen progressivt. (Tryck på Kaikki)

Migrationsinstitutet bl.a. emigrantregister
Ålands emigrationsinstitut
Helsingfors Univeritets elevmatrikelar; år 1640-1852 och år 1853-1899 ( sök på båda språken ex. Jakobstad och Pietarsaari )

Bl.a byanamn och gårdsnamn enligt kommun
Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar.
En samling förkortningar på svenska, finska och latin som släktforskaren kan stöta på vid sin forskning. Genealogiska Samfundet i Finland
Veritas, en annan samling med förkortningar.

Svenska litteratursällskapet i Finland rf, har Finna-vy som söktjänst. I vyn kan du göra sökningar i arkivets huvudkatalog och upptäcka SLS digitaliserade arkivskatter, bl.a. handskrifter och brev, manuskript, fotografier och ritningar, ljudupptagningar, noter, kartor samt videofilmer. Vyn innehåller för närvarande över 11000 poster och det publiceras kontinuerligt mera material.

HuMo-gen, Sukututkimus, seikkailu omaan historiaan. Finskspråkig sida med många bra artiklar.
Suomen maatalousmuseo Sarka. Sukutilat Webissä on Suomen maatiloista koottu tietokanta, johon parhaillaan digitoidaan 1900-luvulla julkaistujen maatilamatrikkelien tietoja. Tarkoituksena on kerätä samaan tietokantaan myös tämän hetken tilatietoja sekä sodassa luovutettujen alueiden maatilojen tietoja.


Krigsrelaterade länkar:

Bloggar av Curt Nyman om vår närhistoria: Vinterkrigets Pedersörebatteri och fortsättningskrigets Tunga sektionen 4 - Pedersöresektionen 1941-44.

Johanna Aminoff-Winberg: Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden.
Sök i Karjala tietokanta KATIHA församlingsuppgifter på karelare för tiden 1700-1949.
Förkrigstida kartorna över de delar av Karelen som Finland måste överlämna till Sovjetunionen.
SA-kuva-arkisto. Foton från från fronten 1939-1945.

Databasen över krigsdödade i Finland 1914-22
Omkomna i finska krigen 1939-1945
Information om de sovjetiska krigsfångarna som avled i fångenskap kan man söka i databasen krigsfångarnas dödlighet och personöverlämningarna i Finland 1939-1955
Ett stamkort är ett dokument som utarbetats för alla som tjänstgjort inom försvaret. Stamkortet innehåller information om tjänstgöringen från deltagande i uppbåd fram till att personen hemförlovats, stupat eller gått i pension. Så här beställer du ett stamkort från Riksarkivet.
Tolkningen av militära förkortningar (pdf) som finns i militärpassen och stamkorten.

Sotapolku, Sotapolku.fi on verkkopalvelu, joka syntyi uteliaisuudesta ymmärtää missä isovanhempamme kulkivat sotien aikana. Palvelussa voit etsiä tai lisätä sukulaisesi tietoja ja vaiheita sotien aikaan kartalla.
Sotasampo. Sotasampo mahdollistaa toisen maailmansodan tutkimisen erilaisten toisiinsa linkitettyjen sovellusten avulla. Sotasammon avulla voit hakea, selata ja visualisoida laajoja tietoaineistoja Suomesta toisessa maailmansodassa, ja tutkia esimerkiksi sodassa taistelleiden sukulaistesi vaiheita talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa.

Arkivregistret Aarre (på finska) som finns på Riksarkivet. Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv.

Intressant historia och berättelser; Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

DNA -i släktforskarens tjänst

Finland DNA-projekten testar och samlar DNA-uppgifter

SSGG Svenska Sällslapet för Genetisk Genealogi. Bra information om släktforskning och DNA.


FamilyTreeDNA Y-DNA Haplotree and mtDNA Haplotree
Tree - YFull. Haplogroup Y Tree
ISOGG International Society of Genetic Genealogy, Y-DNA haplogroup Tree


Släktforskarlänkar i Skandinavien:

Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare har samlat många fina länkar på sin sida.
Pitebygdens forskarförening  t.ex. länktips till föreningar och privatpersoners forskningsidor i Norrland.
Lulebygdens forskarförening

Sök i Riksarkivet i Sverige's digitaliserade arkiv SVAR och NAD.
Rötter är Sveriges största släktforskningssida.
Sök adress- och telefonuppgifter i Sverige på Eniro.
Sök när din vän fyller år i Birthday.se och som bor i Sverige. 

Arkiverket i Norge - Norges digitala databaser.
Norway-Heritage - passagerar listor från Norge 1825-1873.
Birthday.no - sök när dina vänner fyller år som bor i Norge. 
Slekt Og Data - Gravminner i Norge

Danmarks riksarkiv -  Danmarks digitala arkiv.


Släktforskningslänkar utrikes:

Ellis Island - passagerarlistor för de som anlände till New York 1892-1924.
Castle Garden - passagerarlistor till New York 1855-1890.

Databas över emigranter från Österbotten - June Pelo

Family history research center - mormonernas databaser med original dokument. Bra och gratis.
Ancestry - störst men inte gratis.
Find a grave - gravstenar från hela världen.
BillionGrave är en annan sida med information från gravstenar och minnesrunor.
Legacy har nyare minnesrunor 2000-
Fold3 - militära dokument, genom att söka i databasen kan man hitta tips var vår emigrant befiann sig.
Sök adress- och telefonuppgifter från hela världen i Locate Family - Find people for free!
Telefonboken i USA eller Canada
Social Security Death Master File 1582-2013 - Sort by birtday - Sort by name
Samlingssida med länkar till alla State goverments digitala arkiv i USA Digital State Archives
Washington State Digital Archives - här hittas original dokument från Washington USA.

Find my past - originaldokument bl.a. i Storbitanien, Irland, Australien och Nya Zeeland. 

The National Archives - originaldokument i Kanada. 
Liberary and Archives Canada
Your Life Moments - samling över dödsrunor, meddelande om födda och bemärkelsedagar för några av Kanadas provinser från 2005 till nutid.


Diskutera släktforskning:

Det österbottniska släktforskningsforumet Westside
SukuHakuri diskusionsforum i Finland.
The Finlander Forum kan man fråga efter emigranter och emigranter söker sina rötter.
Anbytarforum är ett diskussionsforum för släktforskning i Sverige och upprätthålls av Sveriges släktforskarförbund.


Tidningar:

DIGI - Nationalbibliotekets digitala samling Det historiska tidningsbiblioteket 1771-1910
ÖT:s tidningsarkiv (abonnemang krävs)
Brages Pressarkiv - Referensdatabasen Prestanda innehåller hänvisningar till tidningsartiklar från 1990 till 2014. 
ISSUU digtaliserade gratis tidskrifter från hela världen ex från ÖP till Pirkka

Wikipedia: List of online newspaper archives lista med länkar på alla dagstidningar i världen.
Amerikanska tidningar Chronicling America,
Michigan Digital Newspaper portal
Googles tidningsarkiv 


Kartor:

Gamla kartor hittas också i riksarkiven's databaser i Finland och Sverige

På Lantmäteriverkets Kartplatsens hittas aktuella terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor.
Gamla tryckta grund- och topografiska kartor från åren 1949–1992 kan man ladda ner på Lantmäteriverkets websida.
I Lantmäteriverkets arkiv finns handlingar och kartor med anknytning till förrättningar från och med 1700-talet som berör lantmäteriförrättningar samt grundkartor och sockenkartor. Om du vill beställa gamla handlingar, kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Bibliotek:

Fredrika biblioteken har kanske boken som du söker.
Nationalbiblioteket's databas Doria, en samling digitaliserade dokument, handlingar och skrifter från olika bibliotek.
Archives Portal Europe


Släktforskningsprogram:

SukuJutut finns även på svenska .
Brother's Keeper är ett gratis amerikanskt släktforskningsprogram som går att få på svenska.
Disgen
- är ett svenskt släktforskningsprogran som handhas av föreningen DIS.  
Min Släkt - är ett enkelt men bra program.

Sidor med många bra tips på länkar:

Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet är släktforskarnas länklista nummer 1.
GDPR = The General Data Protection Regulation = Dataskyddsförordningen

Fr.o.m. den 25 maj 2018 tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning på behandling av personuppgifter. 
Information om förordningen finns på Dataombudsmannens byrå (Tietosuoja) hemsida.
Alla personuppgiftsansvariga ska se över sin informationspraxis och uppdatera den så att den uppfyller kraven i dataskyddsförordningen senast 25.5.2018. Informationen ska avgiftsfritt vara tillgänglig för den registrerade. Den ska också vara tillgänglig på organisationens webbplats. Dataskyddsarbetsgruppen WP29:s anvisning om transparens innehåller nya modeller för att genomföra informationen. Vilka uppgifter förutsätter informationsplikten? Bekanta dig med tabellen: De uppgifter som informationsplikten förutsätter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GPDR) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES). Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016) 23.5.2018

Genealogiska Samfundet i Finland. har uppfört en Uppförandekodexen (pdf) (2013)  om spelregler för släktforskarnas behandling av personuppgifter om levande personer. Innehåller mall på registerbeskrivning. På finska Sukututkimuksen kätännesäännöt.

FINLEX Den elektroniska författningssamling på Finlands lagstiftning.
De flesta länkarna är till sidor som det går att söka gratis i databaserna. Ofta måste man betala om man vill se de originala dokumenten. Andra länkar kan vara nyttig information då man kört fast i sin forskning. Snabbguide hur man hittar i databaserna.silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf@multi.fi

Senast ändrad: 13.7.2019