Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar Kontaktuppgifter

Verksamheten

Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f. är Finlands äldsta verksamma svenskspråkiga släktforskarförening utanför Helsingfors. Föreningen grundades 1952 och har idag ca 300 medlemmar. Föreningens kärnområde utgörs av Pedersöre storsockens svenskspråkiga delar. Föreningen har en omfattande verksamhet. Under åren har ett omfattande bibliotek ihopsamlats, innefattande släktutredningar, hemmansutredningar, böcker, handskrifter, urklippssamlingar, mikrofilmer, mikrokort m.m. berörande genealogi och lokalhistoria, företrädesvis i Jakobstadsregionen, men även nationellt och internationellt. Föreningens samling av lokalt genealogiskt material är unik.

Föreningen har sedan 1957 sina forsknings- och arkivutrymmen på Pinnonäsgatan i Jakobstad. Månatligen anordnas under perioden september – maj ett möte med föredrag i något aktuellt genealogiskt eller lokalhistoriskt ämne. Under samma tid har arkivet två kvällar per månad bemanning av äldre forskare som handleder yngre. Släktforskarkurser för nybörjare i medborgar/arbetarinstitutens regi ordnas ofta i föreningens utrymme.

En nybliven släktforskare tycker kanske idag att ett medlemskap i en släktforskarförening är onödigt, eftersom ”allt” material som kan behövas för en forskning, finns tillgängligt på nätet. Så är det emellertid inte, mycket genalogiskt intressant material finns av olika orsaker inte tillgängligt på nätet. Dessutom kan den självlärde släktforskaren riskera att falla i många fallgropar. Den kyrkliga folkbokföringen under 1700- och 1800-talen fördes inte med samma noggrannhet som idag och det betyder att många uppgifter i dåtida folkbokföring är bristfälliga, otydliga, oläsliga, och tvetydiga. Många gånger är det svårt att exakt få fram vem som är föräldrar t.ex. till en person född på 1700-talet. Forskningen försvåras av att stora delar av landsortsbefolkningen före 1921 saknade efternamn i modern bemärkelse. Många hemmansnamn och- nummer ändrades under historiens gång, likaså bya- och sockenindelningar. Alla nämnda omständigheter försvårar släktforskningen. För att undgå de problem som en nybörjare riskerar att drabbas av och för att lära sig litet om källkritik är det en god investering att anmäla sig som medlem i släktforskarföreningen och t.ex. delta i en grundkurs i släktforskning. Där får man information om vilka källor som finns och hur man skall söka i dem samt hur man undgår de vanligaste fallgroparna. Genom medlemskap i föreningen får man även tillgång till föreningens arkiv och samlingar och inte minst nyttig information av äldre släktforskare t.ex. om vad som redan forskats fram.

Föreningen har aktivt tagit del i de nationella projekt som berör digitalisering och tillgängliggörande på internet av den äldre kyrkliga folkbokföringen., vilket bl.a. betyder att genealogiskt basmaterial från församlingarna i Jakobstadsregionen finns tillgängligt såväl i genealogiska samfundets HISKI databas som i Finlands släkthistoriska förenings församlingsdatabas.

Föreningen igångsatte för ett par år sedan ett projekt med att skanna in genealogiskt och lokalhistoriskt material från regionen. Ines Kass avskrifter av Pedersöre Häradsrätts och Jakobstads Rådsturätts protokoll samt föreningens antavlesamling har därigenom digitaliserats. För närvarande pågår inskanning av dödsannonser från föreningens område. Den som är intresserad av att delta i föreningens projektverksamhet kan kontakta någon i styrelsen eller den som ansvarar för respektive projekt.
Tommy Olin 2.6.2015xxxx

Pedersöre moderförsamling

Pedersöre moderforsamling
En översikt på församlingar
som uppstått ur
Pedersöre modersförsamling (pdf)Mikrokort och -filmer

Mikrokort och -filmer
Föreningen har en omfattande
samling böcker,
mikrokort och -filmer (pdf)

i sitt arkiv.

Förklaring till förkortningar
som används i tabellerna:
film  =  mikrofilm
kort  =  mikrokort
bok  =  bok i biblioteket
sss f  =  avskrifter på mikrofilm (genealogiska samfundet)
sss k= avskrifter på mikrokort (genealogiska samfundet)
IGI = International Genealogical Index


Styrelsen 2023

Funktionärer 2023

Ordförande: Tommy Olin  Sekreterare: Marlene Byggmästar
Viceordförande:  Marlene Byggmästar Kassör:  Päivi Kjellman
Styrelseledamot: Mary Kapténs Programansvarig:
Styrelsen
Styrelseledamot: Päivi Kjellman Redaktion Släkt och Bygd: Styrelsen
Styrelseledamot: Ulla Storbjörk Tidningsreferat: Sekreteraren
Styrelsesuppleant: Leif Granqvist Bibliotekarie: Jan Ehnvall
Styrelsesuppleant: Bjarne Kull  Arkivvårdare: Mary Kapténs
Styrelsesuppleant: Stefan Jakobsson Värdinnor: Mary Kapténs, Kerstin Westerlund


Lagerhållning av Släkt o Bygd: Mary Kapténs, Päivi Kjellman


Tekniker: Leif Granqvist


Biträdande tekniker: Bjarne Kull, Pehr Westerbacka
Filmlager- och microkort ansvarig: Håkan Sjö, Kristina Thomén
Verksamhetsplan 2024 Infobrev 2024
Verksamhetsplan 2023 Infobrev 2023 Verksamhetsberättelsen 2023
Verksamhetsplan 2022 Infobrev 2022 Verksamhetsberättelsen 2022
Verksamhetsplan 2021 Infobrev 2021 Verksamhetsberättelsen 2021
Verksamhetsplan 2020 Infobrev 2020 Verksamhetsberättelsen 2020
Verksamhetsplan 2019 Infobrev 2019 Verksamhetsberättelsen 2019
Verksamhetsplan 2018 Infobrev 2018 Verksamhetsberättelsen 2018
Verksamhetsplan 2017 Infobrev 2017 Verksamhetsberättelsen 2017
Verksamhetsplan 2016 Infobrev 2016 Verksamhetsberättelsen 2016
Verksamhetsplan 2015 Infobrev 2015 Verksamhetsberättelsen 2015
Verksamhetsplan 2014 Infobrev 2014 Verksamhetsberättelsen 2014
Verksamhetsplan 2013 Infobrev 2013 Verksamhetsberättelsen 2013
silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf ( a t ) multi.fi

Senast ändrad: 4.5.2024