Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

15.04.2020    Inget månadsmöte i april.
23.05.2020    Utfärd till Härmä. Mera information senare. DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.


Nästa dejourering i september.


INFO


planeAPRIL


Släkt- och bygdeforskarmässan "Våra rötter"


Styrelsen för Vasanejdens släkt- och bygdeforskare har beslutat att släktforskarmässan "Våra Rötter 2020" inte ordnas den 4.4.2020, utan flyttas fram till en senare tidpunkt på hösten.
Månadsmöte - Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
15.4.2020 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Inget månadsmöte i april.Jakobstads mekaniska verkstad
16.4.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Bryggeriägaren Gabriel och hustrun Aina Serlachius får två söner Birger och Gösta. Båda kommer att skapa sig namn inom Finlands industrihistoria, den ena i Jakobstad och den andra i Mänttä. Birger grundar 1898 Jakobstads mekaniska verkstad, som snart blir en av stadens viktigaste industrier. Lärare: Guy BjörklundMAJ


Fotograf Lars Johan Peldan, Finlands första inhemska yrkesfotograf
19.5.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1856 stiger jakobstadssjömannen Lars Johan Peldan i land för gott. I England hade han kommit i kontakt med fotograferingskonsten. Peldan blir nu Finlands första inhemska yrkesfotograf. Lärare: Guy Björklund
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare 
23.05.2020
Gemensam utfärd
till Härmä. Mera information senare

HÖSTEN 2020


Släkt- och bygdeforskarmässan "Våra rötter"

x.x.2020 kl. 10.00 - 15.00, Korsholms kulturhus i Smedsby, Skolvägen 1
Under mässan hålls två föreläsningar med temana Mikaela Nykvist med rubriken ”Livet i Wasatrakten åren 1850 – 1870” och Guy Björklund med rubriken ”Ryska galärflottans expedition i Kvarken 1714”

Vi samåker från Jakobstad, är du intresserad kontakta Marlene.

silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf ( a t ) multi.fi

Senast ändrad: 18.3.2020