Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender


MÅNADSMÖTEN
hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

11.4.2018 Svenolof Karlsson berättar om sin släktforskning.
12.5.2018 Vårutfär tillsammans med Nykarleby forskare. Lördagen den 12 maj går utfärden till Sjönejden bl.a. Väinötalo i Evijärvi  Anmälningar till Marlene.DEJOURERING
ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden
kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

22.3.2018
 Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
12.4.2018
 26.4.2018
 Stefan Barkar, Hans Härmälä
 Jan Ehnvall, Eva Holm
INFO

genealogy bug

Kom ihåg att ringa eller skicka e-post till Marlene
 om ni vill samåka till mässan Våra Rötter och/eller
om ni vill delta i vår spännande vårutfärd till Sjönejden
.
MARSKänn din stad - Stadens parker och grönområden
22.3.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Under 1800-talet ansåg man att Jakobstad inte behöver några parker eftersom staden var omgiven av naturliga grönområden. I början av 1900-talet får staden sina första planerade parker och många av dem finns fortfarande kvar. Idag är grönområden en självklar del i de flesta detaljplaner. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

26.3.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.APRIL


Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f.
4.4.2018  Månadsmöte kl. 19.00 i Hyddan, Sollefteågatan 12. 
Päivi Kjellman berättar om hur det är att börja släktforska med DNA. 
Släkt- och bygdeforskarmässan Våra rötter
7.4.2018  kl. 10 - 15 på Korsholms kulturhus i Smedsby, Skolvägen 1
Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f. arrangerar en släkt- och hembygdsforskar-mässa lördagen den 7 april 2018 kl. 10-15 på Korsholms kulturhus.
Målsättningen med mässdagen är att sammanföra släkt- och bygdeforskare i Österbotten till ett gemensamt tillfälle, där de kan visa upp sina arbeten, bekanta sig med varandras arbeten och byta åsikter samt att ge mässdeltagarna en möjlighet att marknadsföra sig och göra sina arbeten kända. Under mässan hålls också två föreläsningar med temana Österbottniska personligheter och Kvinnorna och ofärdsåren, Alma Skog, Augusta Krook och kvinnokagalen.

Vi samåker från Jakobstad till mässan. Är du intresserad kontakta Marlene. 
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare
11.4.2018  19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. 
Svenolof Karlsson berättar om sin släktforskning.


 
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv
23.4.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.
Känn din stad - En vandring från centrum till Gamla hamn
26.4.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Föreläsningsserien avslutas med en guidad vandring från Jakobstads centrum till Segelpaviljongen på Smultrongrundet. Under vägen bekantar vi oss med Hamngatan, Biskops. Lärare: Guy Björklund
MAJ


Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f.
12.5.2018  Vårutfärd. 
Vårutfärd tillsammans med Jakobstads forskare. Lördagen den 12 maj går utfärden till Sjönejden bl.a. Väinötalo i Evijärvi 
Anmälningar till Marlene. 
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare
12.5.2018  Vårutfärd 
Vårutfär tillsammans med Nykarleby forskare. Lördagen den 12 maj går utfärden till Sjönejden bl.a. Väinötalo i Evijärvi 
Anmälningar till Marlene.


 

silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad

Senast ändrad: 17.3.2018