Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

18. 9.2019     Besök på Fagerbacka Fäbodaställe.
16.10.2019    Tora Barkar berättar om aktuell forskning i Bäckby
13.11.2019    Kristina Fors berättar om Pirilösonen August Pettersson som blev storbyggmästare i Helsingfors.
                      August byggde bl.a. Nationalmuseet, Riksarkivet.
11.12.2019    Julfest.


DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.


    INFO


home workAUGUSTI

SEPTEMBER


Sukututkimuksen peruskurssi
2.9.2019 kl. 18.00-20.15 Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto, Runeberginkatu 1
Kiinnostavatko juuresi? Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, sillä lähdemme liikkeelle perinteisen sukututkimuksen perusteista. Kurssilla tutustumme sukutaulun laatimiseen, kirkonkirjojen sisältöön, vanhojen käsialojen tulkintaan ja sukututkimuslainsäädäntöön. Pääsemme tekemään käytännön sukututkimusta Pietarsaaren sukututkimusyhdistyksen arkistoon. Viimeisellä kerralla johdatus DNA-sukututkimuksen pariin. Opettaja: Päivi Kjellman
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare 
4.9.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid i Rådhuset Kyrkogatan 4.
Jarl Dahlbacka berättar om mordet i Monå 1893.
Finlandssvenska hembygdsdagar i Nykarleby
14-15.9.2019 Seminarium på lördag vid Kredu, Kristliga Folkhögskolan. Exkursioner på söndag.

Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) har sedan år 2001 arrangerat Finlandssvenska museidagar. 
Temat är Hållbar utveckling, ett mycket aktuellt ämne. Under hembygdsdagarna kan man lyssna till lärorika föredrag men också utbyta åsikter och erfarenheter med andra deltagare. Den sociala samvaron spelar en mycket viktig roll, då deltagare från olika delar av Svenskfinland får träffas och knyta kontakter.

Efter hälsningsord av bl.a. Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt håller historikern och docenten Henry Nygård ett anförande där han ger ett historiskt perspektiv på utvecklingen gällande avfall och återanvändning. Han avspeglar dagens situation mot den historiska utvecklingen. Han har ett förflutet som VD för ett avfallshanteringsbolag.

FSH:s hedersordförande Brage Räfsbäck berättar om sin passion för gamla stockhus, som han räddar genom att plocka ner dem och flytta dem till en ny plats.

Finsnickaren Evalis Sundkvist berättar om återbruk och byggnadsvård och om större och mindre renoveringsprojekt som hon har erfarenhet av. Hon redogör för hur man kan ta till vara gammalt material eller gamla föremål och restaurera dem eller skapa något nytt av dem. Hon restaurerar möbler och renoverar fönster och dörrar med traditionella metoder och material. I hennes företag, Elsa Möbel, som i år firar 10-årsjubileum, får gamla möbler nytt liv.

Efter lunchen, som intas på Kredu, föreläser projektledare Eva-Marie Backnäs från KulturÖsterbotten om vilka möjligheter ett digitalt museum kan ge och om nya sätt att förmedla historia.

I dagens sista föredrag berättar Stundars verksamhetsledare Gunilla Sand och museichef Li Näse från Sagalunds museum, Kimitoön, om vad de lärt sig under resor till museer i Europa. Deras rubrik är: Jobbskuggning på europeiska museer – samarbete och inspiration för nya idéer.

boktorget som är ”öppet” i pauserna har hembygdsföreningarna och privatpersoner möjlighet att sälja hembygdslitteratur.  

Efter kaffet besöker vi det nyrestaurerade Kuddnäs, Zacharias Topelius barndomshem och Nykarleby museum, som båda ligger på promenadavstånd från Kredu. På kvällen blir det en kvällsfest med middag och program i Kredus vackra matsal. Naturligtvis sjunger vi också allsång.

Läs mera på Finlands svenska hembygdsförbund r.f. hemsida.
Livet i Kvarkens skärgård på 1600-talet
17.9.2019 kl. 19.00-21.00 Kronoby MI
Vesa Heinonen är natur-, fiske- och världsarvsguide i Kvarkens världsarv och berättar om livet i Kvarkens skärgård på 1600-talet. Om fiske, säljakt, båtbygge, jordbruk och om postrodden. Han berättar också om olika historiska händelser i området. Föreläsningen ordnas i samarbete med Kronoby hembygdsförening.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
18.9.2019 kl. 19.00 Månadsmöte
Besök på Fagerbacka Fäbodaställe. Samåkning från Jakobstad från ... kl...
Skomakare, skräddare, krukmakare, guldsmeder och andra hantverkare i Jakobstad
19.9.2019 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Före massproduceringens tidevarv tillverkade man själv det man behövde eller så beställdes varorna av en specialiserad hantverkare. Lärare: Guy Björklund
Samerna i Österbotten under medeltiden
24.9.2019 kl. 18.30-20.30 Kronoby MI
Fokus på samernas förhistoria och historia från järnålder och in i historisk tid. En historia om fördrivningar och gemensamma (?) anor. Föreläsaren Peter Ericson är historiker och forskare i samernas historia.
OKTOBER

 
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare 
2.10.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid i Rådhuset Kyrkogatan 4.

Landsvägar, vintervägar och tullar
10.10.2019 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Det var inte bara via hamnen som varor kom till staden. Lättare varor kom från stadens uppland längs landsvägar, medan tyngre varor transporterades längs ett nät av vintervägar. Lärare: Guy Björklund
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
16.10.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Tora Barkar berättar om aktuell forskning i Bäckby
Beckbruk och repslageri
31.10.2019 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Skeppsbygge och sjöfarten behövde sina egna specialiserade hantverkare och produkter. Beckbruket var en av dessa specialiserade manufakturer. Aandra specialister var repslagare, block- och segelmakare. Lärare: Guy BjörklundNOVEMBER


Arkivens dag vid Larsmo lokalhistoriska arkiv

9.11.2019 kl. 13.00-15.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter
.

Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
13.11.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Kristina Fors berättar om Pirilösonen August Pettersson som blev storbyggmästare i Helsingfors. August byggde bl.a. Nationalmuseet, Riksarkivet.
Från rulltobak till presidentes cigarrer
21.11.2019 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1762 skedde Jakobsstads tobaksspinneris anspråkslösa start. 150 år senare var tobaksfabriken stadens största arbetsgivare. Lärare: Guy Björklund
DECEMBER

 
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
11.12.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Julfest.
JANUARI


Apotekare Viktor Schauman innovatör och företagare
16.1.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1845 gifter sig apotekare Viktor Schauman, löser in Falckens apotek i Jakobstad och flyttar hit. Tio år senare är han en av stadens största företagare och delägare i bl.a. en tobaksfabrik, ett ölbryggeri, en benkvarn och en handelsträdgård. Lärare: Guy Björklund
FEBRUARI


Peter Malm och Stockholmens ångsåg
13.2.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Krimkriget 1854-56 resulterar i en kris för sjöfarten. För redarna gällde det nu att hitta ersättande näringsgrenar. Många av Finlands redare satsar i virkeshantering och sågverksamhet, så även Peter Malm.. Lärare: Guy Björklund
MARS

.APRIL


Jakobstads mekaniska verkstad
16.4.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Bryggeriägaren Gabriel och hustrun Aina Serlachius får två söner Birger och Gösta. Båda kommer att skapa sig namn inom Finlands industrihistoria, den ena i Jakobstad och den andra i Mänttä. Birger grundar 1898 Jakobstads mekaniska verkstad, som snart blir en av stadens viktigaste industrier. Lärare: Guy BjörklundMAJ


Fotograf Lars Johan Peldan, Finlands första inhemska yrkesfotograf
19.5.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1856 stiger jakobstadssjömannen Lars Johan Peldan i land för gott. I England hade han kommit i kontakt med fotograferingskonsten. Peldan blir nu Finlands första inhemska yrkesfotograf. Lärare: Guy Björklund
silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf@multi.fi

Senast ändrad: 19.8.2019