Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

13. 3.2019     Årsmöte. Ulf Överfors berättar om "Tå lektris kom ti Esse" en liten berättelse som handlar om bondsonen
                      som blev socialist, ateist och nykterist i Amerika och grundade ett elandelslag i Esse.
10. 4.2019 
    . 5.2019     Utflykt.


DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

14.2.2019
28.2.2019


   Bengt Berg, Bjarne Kull
   Leif Granqvist, Lars Forsén


14.3.2019
28.3.2019
11.4.2019
25.4.2019
   Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
   Jan Ehnvall, Eva Holm
   Hans Härmälä, Stefan Barkar
   Marlene Byggmästar, Mary KapténsINFO


 
Curt Nyman berättade på februari månadsmöte om:
"Vad gjorde pappa under kriget -
hur man söker information om militärtjäntsgöring."
Curt tipsade om flera bra länkar
 hur man hittar information om våra soldater.
Se de nya länkarna under Länkar.

FEBRUARI


Ombord tillsammans med kaptenskan Matilda Peterson (1872-84)
21.2.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Under slutet av 1800-talet blev segelfartygen både större och bekvämare. Kajutorna blev rymliga och fick utrymme för både passagerare och familjemedlemmar. Det blev rätt vanligt att kaptenen kunde ta med sig sin fru och t.o.m. barn. Matilda Peterson från Jakobstad var en av dessa kaptensfruar, som seglade iväg med sin man, för att se världen.. Lärare: Guy Björklund.    
Larsmo lokalhistoriska arkiv

25.2.2019 kl. 18.00-19.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter.
Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.MARS


Släktforska med DNA

4.3.2019 kl. 18.30
Kronoby MI-kurs. Internat- matsal- och hantverksbyggnaden - Kvarnkammaren, Torgarevägen 4, Kronoby.
Är du nyfiken på dina förfäder? Funderar du på att DNA-testa dig? Vill du veta vilken väg från Afrika dina anfäder har tagit sig hit? Finns det någon sanning i sägnen som farfar berättade? Vad kan du ha för nytta med att DNA-testa dig? Vilket DNA-test ska du välja? Vad gör du när svaret kommer? Vi försöker under tre kvällar reda ut några av de frågor som uppstår i samband med DNA-släktforskning. Lärare Gun-May Öhman.
Nykarlebynejdens  släkt- och bygdeforskare
6.3.2019 kl. 19.00 Månadsmöte i Rådhuset, Kyrkogatan 4
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
13.3.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Släktforska vid Riksarkivet Vasa
19.3.2019 kl. 18.30 Pedersöre MI-kurs.
Vårt mål är att besöka Riksarkivet Vasa tisdagen den 9.4.2018. Under 3 kvällar förbereder vi oss ur vilka källor vi vill forska och få handlingarna framlagda tills vi kommer dit. Källorna kan vara t.ex. bouppteckningar, lagfarter, rättshandling eller passregister. Guidning i magasinen. Ta med det forskningsmaterial du vill forska i och din bärbara dator.
Lärare Gun-May Öhman.
Fregatten Vanadis, Jakobstads sista fullriggare (1874-1903)

21.3.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Fregatten Vanadis kom att bli det sista stora segelfartyget som byggdes i Jakobstad. 1899 såldes det till Åland och 1903 strandade fartyget vid Englands kust. Lärare: Guy Björklund.    
Larsmo lokalhistoriska arkiv

25.3.2019 kl. 18.00-19.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter.
Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.APRIL


Nykarlebynejdens  släkt- och bygdeforskare
3.4.2019 kl. 19.00 Månadsmöte i Rådhuset, Kyrkogatan 4
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
10.4.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Känn din stad - Vad finns idag kvar av 1700-talets Jakobstad - ovanför och under marken
11.4.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Jakobstad brändes ner till grunden under Stora ofreden 1714. Återuppbyggnaden startade från medlet av 1720-talet och pågick under hela 1700-talet och fortsatte ända till 1808-09-års krig. 1835 drabbades Jakobstad igen av en brand, som förstörde hela staden söder om nuvarande Gågatan.
Vad finns då kvar av Jakobstad från tiden mellan bränderna, av gator, byggnader, källare, ovan och under marken?. Lärare: Guy Björklund.    
Jakobstads rederi- och varvsbolag och Alheda skeppsvarv (1916-1919)
25.4.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
1916 grundades Jakobstads rederi- och varvsbolag. Under de få år bolaget existerade hann man bygga upp ett varvsområde och sjösätta två fartyg. Fartygen finns inte mera medan varvsområdet vid Alheda fortfarande är i användning. Lärare: Guy Björklund.    
Larsmo lokalhistoriska arkiv

29.4.2019 kl. 18.00-19.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter.
Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.MAJ


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
Nykarlebynejdens  släkt- och bygdeforskare
    .5.2019 kl. 19.00 Gemensam utflyktSEPTEMBER


Arkivens dag vid Larsmo lokalhistoriska arkiv

9.11.2019 kl. 13.00-15.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter
.

Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.
silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf@multi.fi

Senast ändrad: 13.2.2019