Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadsmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.
INFO


tax
HÖSTEN 2020


Släkt- och bygdeforskarmässan "Våra rötter"

x.x.2020 kl. 10.00 - 15.00, Korsholms kulturhus i Smedsby, Skolvägen 1
Under mässan hålls två föreläsningar med temana Mikaela Nykvist med rubriken ”Livet i Wasatrakten åren 1850 – 1870” och Guy Björklund med rubriken ”Ryska galärflottans expedition i Kvarken 1714”

Vi samåker från Jakobstad, är du intresserad kontakta Marlene.
Sukututkimuksen peruskurssi
syys-marraskuu 2020 Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto
Kiinnostavatko juuresi? Kurssilla tutustumme sukutaulun laatimiseen, kirkonkirjojen sisältöön, vanhojen käsialojen tulkintaan ja sukututkimuslainsäädäntöön. Pääsemme tekemään käytännön sukututkimusta Pietarsaaren sukututkimusyhdistyksen arkistoon.Johdatus DNA-sukututkimuksen pariin. Opettaja Päivi Kjellman.
Föredrag med Peter Sjölund om DNA-forskning
2.10.2020 kl. Arbis, Jakobstad
Arbis har bjudit in Peter Sjölund, en av Sveriges främsta DNA-forskare och föreläsare. Mera uppgifter kommer senare.
Kurs med Peter Sjölund om DNA-forskning
3.10.2020 kl. Arbis, Jakobstad
Peter Sjölund håller endags kurs hur man går vidaare i sin DNA-forskning när man fått resultaten. Mera uppgifter kommer senare.
Praktisk släktforskning med det egna DNA resultatet
 
okt-nov 2020 kl.9-14 (2 lördagar) Arbis, Jakobstads Gymnasium
Praktiska övningar med det egna DNA-resultaten från FTDNA. Vi använder bl.a. verktyget kromosomläsare i FTDNA och samt tabeller i Excel (eller Open Office). Vi lär oss triangulera för att hitta det genetiska släktskapet. De som har DNA testat sig i annat bolag, kan använda Excel. Egen dator och man bör ha fått resultat från testbolagen. Lärare Gun-May Öhman.
Släktforskning med vertygen GEDmatch och DNA Painter

nov 2020 kl.9-14 (1 lördag) Arbis, Jakobstads Gymnasium
Det finns många verktyg för att hitta genetiskt släktskap. Vi lär oss använda verktygen GEDmatch och DNA Painter. Vi lägger upp vårt resultat på GEDmatch för att hitta flera träffar. Många av våra emigrantsläktingar hittas där. På DNA Painter samlar vi resultaten. Grupperar segmenten på träffarna för att hålla koll på våra gemensamma anor. Ju mera uppgifter man kunnat identifiera och samlat till DNA-painter, ju lättare blir det att lokalisera en ny träff. Egen dator och man bör ha fått resultat från testbolagen. Lärare Gun-May Öhman.
Riksomfattande hembygdsdagar i Karleby
20-21 nov 2020 Finlands svenska hembygdsdagar
Hembygdsdagarna är en del av jubileumsåret Karleby 400. Hembygdsdagarna förverkligas av Karleby stads kulturtjänster i samarbete med Finlands Hembygdsförbund och Finlands svenska hembygdsförbund. Evenemanget är tvåspråkigt i år – Karleby är ju den nordligaste tvåspråkiga kommunen i Finland.

Temat som valts för de riksomfattande hembygdsdagarna i år är ”Perinne on voimaa – Tradition är styrka”. Med valet av tema vill man fästa uppmärksamhet vid stadens långa och rika historia som sträcker sig över 400 år. Man vill också betona det rika kulturarvet, som också i dag lever och mår bra, och dess olika uttryck. Fiolspelstraditionen från Kaustby hålls lyfts fram under hembygdsdagarna i Karleby och har föreslagits till Unescos förteckning över immateriellt kulturarv. Vi kommer också att bekanta oss med purpuridansen som har haft stor betydelse i Mellersta Österbotten och förknippas särskilt med bröllop.

Under hembygdsdagarna i Karleby får vi bekanta oss med det levande kulturarvet och dessutom med ett mångsidigt urval av kulturobjekt lokalt och i närområdet. På programmet finns bland annat ett expertseminarium, parkkonserter, hembygdsmarknad och utfärder.silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf ( a t ) multi.fi

Senast ändrad: 13.7.2020