Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

12.12.2018    Julfest. Lotteri. Tage Lillrank och Manne Sundkvist står för musiken.
16. 1.2019     Gunda Öhman berättar om boken “Lepplax II”
13. 2.2019     Curt Nyman berättar om Tunga sektionen 4 i vinterkriget.
13. 3.2019     Årsmöte
10. 4.2019 
    . 5.2019     Utflykt.


DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

13.12.2018   Hans Härmälä, Bengt Berg10.1.2019
24.1.2019
14.2.2019
28.2.2019
14.3.2019
28.3.2019
11.4.2019
25.4.2019
   Marlene Byggmästar, Kerstin Westerlund
   Mary Kapténs, Håkan Sjö
   Bengt Berg, Bjarne Kull
   Leif Granqvist, Lars Forsén
   Päivi Kjellman. Ulla Storbjörk
   Jan Ehnvall, Eva Holm
   Hans Härmälä, Stefan Barkar
   Marlene Byggmästar, Mary KapténsINFO

 
11.09.2018 Genealogiska Samfundet i Finland informerar:

Omat Juuret - Mina Rötter - My Roots

Omat Juuret -esittelyvideo nyt Seuran YouTubessa!

Seuran Omat Juuret -projektin esittelyvideo on nyt katsottavissa Seuran YouTube-kanavalla. Omat Juuret on verkkopalvelu, jossa jokainen voi koota oman ja ajan myötä täydentyvän kokonaisuuden omista juuristaan, perinteistään ja kotiseudustaan. Se on konkreettinen apuväline omien juurien, oman suvun ja paikallisyhteisön tutkimiseen ja esittämiseen. Verkkopalvelu on suunnattu kenelle tahansa omasta taustastaan kiinnostuneelle eikä sen käyttäminen vaadi ennakkotietoja tai -osaamista.

Omat Juuret -hanke saa EU:n Leader-rahoitusta Aisaparin ja Rieska-Leaderin kautta. Paikallisina yhteistyökumppaneina ovat Härmä-Seuran sukututkijat, Erkkilän sukuseura ja Himangan kotiseutuyhdistys. Hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä toimii Teppo Ylitalo, omatjuuret(a)genealogia.fi.
DECEMBER


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
12.12.2018 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.JANUARI


Släktforska med internet


15.1.2019 kl. 18.30
Pedersöre MI-kurs.
Hur kan du hitta uppgifter om dina släktingar på internet? Vad kan man lita på för uppgifter? Under kursen kan du bekanta dig med några av de viktigaste källorna, så som digitaliserade kyrkböcker och tidningar. Du kan ge önskemål på vad du vill söka,  t.ex emigrantforskning och DNA. Ta med uppgifter på de personer du vill söka efter och ta gärna med egen bärbar dator. Lärare Gun-May Öhman.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
16.1.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Med Hercules runt jorden (1844-47)


24.1.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium
, Arbis-föreläsning.

Hösten 1844 seglade barken "Hercules" iväg till England på en ordinarie "resa till Nordsjön", men som avslutades 1847, som den första finländska jorden-runt-seglatsen. Lärare: Guy Björklund.    
President Mannerheims döttrar


25.1.2019 kl. 18.30-20.15 Jakobstads Gymnasium
, Arbis-föreläsning.

En berättelse om president Carl-Gustav Mannerheims döttrars barndom och liv i vuxen ålder.
Deras "saga" blev inte ett liv i lyx bland noblessen i St.Petersburg och Finland efter föräldrarnas skilsmässa under första världskriget. Lärare: Ulla Grönvall-Streng.Larsmo lokalhistoriska arkiv


28.1.2019 kl. 18.00-19.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter
.

Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.
FEBRUARI


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
13.2.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Ombord tillsammans med kaptenskan Matilda Peterson (1872-84)

21.2.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium
, Arbis-föreläsning.

Under slutet av 1800-talet blev segelfartygen både större och bekvämare. Kajutorna blev rymliga och fick utrymme för både passagerare och familjemedlemmar. Det blev rätt vanligt att kaptenen kunde ta med sig sin fru och t.o.m. barn. Matilda Peterson från Jakobstad var en av dessa kaptensfruar, som seglade iväg med sin man, för att se världen.. Lärare: Guy Björklund.    
Larsmo lokalhistoriska arkiv


25.2.2019 kl. 18.00-19.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter
.

Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.MARS


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
13.3.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Släktforska med DNA


14.1.2019 kl. 18.30
Kronoby MI-kurs. Internat- matsal- och hantverksbyggnaden - Kvarnkammaren, Torgarevägen 4, Kronoby.
Är du nyfiken på dina förfäder? Funderar du på att DNA-testa dig? Vill du veta vilken väg från Afrika dina anfäder har tagit sig hit? Finns det någon sanning i sägnen som farfar berättade? Vad kan du ha för nytta med att DNA-testa dig? Vilket DNA-test ska du välja? Vad gör du när svaret kommer? Vi försöker under tre kvällar reda ut några av de frågor som uppstår i samband med DNA-släktforskning. Lärare Gun-May Öhman.

Släktforska vid Riksarkivet Vasa

19.3.2019 kl. 18.30 Pedersöre MI-kurs.

Vårt mål är att besöka Riksarkivet Vasa tisdagen den 9.4.2018. Under 3 kvällar förbereder vi oss ur vilka källor vi vill forska och få handlingarna framlagda tills vi kommer dit. Källorna kan vara t.ex. bouppteckningar, lagfarter, rättshandling eller passregister. Guidning i magasinen. Ta med det forskningsmaterial du vill forska i och din bärbara dator.
Lärare Gun-May Öhman.
Fregatten Vanadis, Jakobstads sista fullriggare (1874-1903)


21.3.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium
, Arbis-föreläsning.

Fregatten Vanadis kom att bli det sista stora segelfartyget som byggdes i Jakobstad. 1899 såldes det till Åland och 1903 strandade fartyget vid Englands kust. Lärare: Guy Björklund.    
Larsmo lokalhistoriska arkiv


25.3.2019 kl. 18.00-19.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter
.

Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.APRIL


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
14.5.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Känn din stad - Vad finns idag kvar av 1700-talets Jakobstad - ovanför och under marken

11.4.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium
, Arbis-föreläsning.

Jakobstad brändes ner till grunden under Stora ofreden 1714. Återuppbyggnaden startade från medlet av 1720-talet och pågick under hela 1700-talet och fortsatte ända till 1808-09-års krig. 1835 drabbades Jakobstad igen av en brand, som förstörde hela staden söder om nuvarande Gågatan.
Vad finns då kvar av Jakobstad från tiden mellan bränderna, av gator, byggnader, källare, ovan och under marken?. Lärare: Guy Björklund.    
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
Nykarlebynejdens  släkt- och bygdeforskare
    .5.2019 kl. 19.00 Gemensam utflykt
Jakobstads rederi- och varvsbolag och Alheda skeppsvarv (1916-1919)

25.4.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium
, Arbis-föreläsning.

1916 grundades Jakobstads rederi- och varvsbolag. Under de få år bolaget existerade hann man bygga upp ett varvsområde och sjösätta två fartyg. Fartygen finns inte mera medan varvsområdet vid Alheda fortfarande är i användning. Lärare: Guy Björklund.    
Larsmo lokalhistoriska arkiv


29.4.2019 kl. 18.00-19.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter
.

Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.
silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf@multi.fi

Senast ändrad: 1.12.2018