Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

11.12.2019    Julfest. Utgivning av årets Släkt och Bygd. Gun-May och Majvor berättar om resan i emigranternas fotspår i Nordamerika. Washington - Vancouver.

15.01.2020    Henry Nygård håller anförande om Woldemar Backman.
12.02.2020
11.03.2020    Årsmöte
15.04.2020
xx.05.2020    UtfärdDEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

Torsdag 28.11.2019 Marlene Byggmästar, Jan Ehnvall
Torsdag 12.12.2019 Ulla Storbjörk, Päivi Kjellman


Torsdag 09.01.2020 Gun-May Öhman, Marlene Byggmästar
Torsdag 23.01.2020 Stefan Barkar, Leif Granqvist


Torsdag 13.02.2020 Håkan Sjö, Hans Härmälä
Torsdag 27.02.2020 Bjarne Kull, Jan Ehnvall

Torsdag 12.03.2020 Mary Kaptens, Kerstin Westerlund
Torsdag 26.03.2020 Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk

Torsdag 09.04.2020 Lars Forsén, Leif Granqvist
Torsdag 23.04.2020 Marlene Byggmästar, Mary KaptensINFO


Vem var Lars Mattssons hustru Lucia?
Lars Mattson ägare av 1/2 Back i Esse.
I en artikel i Genos 48 (1977), s.100-101  har Ines Kass velat avskriva hypotesen om att Lars Mattsson,
var svärson till släkten Westzynthius' stamfar, kyrkoherden i Pedersöre, herr Canutus Henrici.DECEMBER

 
Månadsmöte - Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare 

4.12.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid i Rådhuset Kyrkogatan 4.
Lars Smeds berättar om minnesmärket över kyrkobyggarna Rif och boken som han gett ut.
Månadsmöte - Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
11.12.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Julfest. Utgivning av årets Släkt och Bygd. Gun-May och Majvor berättar om resan i emigranternas fotspår i Nordamerika. Washington - Vancouver.
JANUARI

 
Månadsmöte - Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
15.1.2020 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Henry Nygård håller anförande om Woldemar Backman..
Apotekare Viktor Schauman innovatör och företagare
16.1.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1845 gifter sig apotekare Viktor Schauman, löser in Falckens apotek i Jakobstad och flyttar hit. Tio år senare är han en av stadens största företagare och delägare i bl.a. en tobaksfabrik, ett ölbryggeri, en benkvarn och en handelsträdgård. Lärare: Guy Björklund
FEBRUARI

 
Månadsmöte - Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
12.2.2020 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.

Peter Malm och Stockholmens ångsåg
13.2.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Krimkriget 1854-56 resulterar i en kris för sjöfarten. För redarna gällde det nu att hitta ersättande näringsgrenar. Många av Finlands redare satsar i virkeshantering och sågverksamhet, så även Peter Malm.. Lärare: Guy Björklund
MARS


Månadsmöte - Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
11.3.2020 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
ÅrsmöteAPRIL

 
Månadsmöte - Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
15.4.2020 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.

Jakobstads mekaniska verkstad
16.4.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Bryggeriägaren Gabriel och hustrun Aina Serlachius får två söner Birger och Gösta. Båda kommer att skapa sig namn inom Finlands industrihistoria, den ena i Jakobstad och den andra i Mänttä. Birger grundar 1898 Jakobstads mekaniska verkstad, som snart blir en av stadens viktigaste industrier. Lärare: Guy BjörklundMAJ


Fotograf Lars Johan Peldan, Finlands första inhemska yrkesfotograf
19.5.2020 kl. 18.30-20.00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1856 stiger jakobstadssjömannen Lars Johan Peldan i land för gott. I England hade han kommit i kontakt med fotograferingskonsten. Peldan blir nu Finlands första inhemska yrkesfotograf. Lärare: Guy Björklund
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare 
Gemensam utfärd

silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf@multi.fi

Senast ändrad: 25.11.2019