Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

14.11.2018 Hans Westö berättar om sin bok om Hästö i Kronoby.
12.12.2018 julfest


DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

25.10.2018
8.11.2018
22.11.2018
13.12.2018
   Ulla Storbjörk, Päivi Kjellman
   Stefan Barkar, Lars Forsén
   Jan Ehnvall, Eva Holm
   Hans Härmälä, Bengt Berg
10.1.2019
24.1.2019
14.2.2019
28.2.2019
14.3.2019
28.3.2019
11.4.2019
25.4.2019
   Marlene Byggmästar, Kerstin Westerlund
   Mary Kapténs, Håkan Sjö
   Bengt Berg, Bjarne Kull
   Leif Granqvist, Lars Forsén
   Päivi Kjellman. Ulla Storbjörk
   Jan Ehnvall, Eva Holm
   Hans Härmälä, Stefan Barkar
   Marlene Byggmästar, Mary KapténsINFO

 
11.09.2018 Genealogiska Samfundet i Finland informerar:

Omat Juuret - Mina Rötter - My Roots

Omat Juuret -esittelyvideo nyt Seuran YouTubessa!

Seuran Omat Juuret -projektin esittelyvideo on nyt katsottavissa Seuran YouTube-kanavalla. Omat Juuret on verkkopalvelu, jossa jokainen voi koota oman ja ajan myötä täydentyvän kokonaisuuden omista juuristaan, perinteistään ja kotiseudustaan. Se on konkreettinen apuväline omien juurien, oman suvun ja paikallisyhteisön tutkimiseen ja esittämiseen. Verkkopalvelu on suunnattu kenelle tahansa omasta taustastaan kiinnostuneelle eikä sen käyttäminen vaadi ennakkotietoja tai -osaamista.

Omat Juuret -hanke saa EU:n Leader-rahoitusta Aisaparin ja Rieska-Leaderin kautta. Paikallisina yhteistyökumppaneina ovat Härmä-Seuran sukututkijat, Erkkilän sukuseura ja Himangan kotiseutuyhdistys. Hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä toimii Teppo Ylitalo, omatjuuret(a)genealogia.fi.OKTOBER


Sjömän och kaptener

25.10.2018 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
En stor handelsflotta behövde också sjömän och kaptener. Sjömännen kom ofta från nejden medan de utbildade styrmännen och kaptenerna var rörliga och kunde lätt byta boningsort. I slutet av 1800-talet. Lärare: Guy Björklund.    
Glimtar från medeltiden i storsocken Pedersöre med omnejd

25.10.2018 kl. 18.30-20.00 Kulturhuset AX, Pedersöre MI-föreläsning.
Har du hört om Hans Östensson, Laurens Östensson och Hynsse Andersson i Pedersöö socken? Det är några av sockenborna här i trakten på 1480-talet som vi känner till. Kultur Österbottens projektplanerare Heidi Hummelstedt tar oss med på en vandring i medeltida Österbotten och presenterar dessa gestalter och de miljöer de levde i för oss. Under detta informations- och diskussionstillfälle kan även deltagarna delge berättelser om lokala platser med anknytning till äldre historia. Föreläsningen ordnas i samarbete med Kultur Österbotten och är avgiftsfri.NOVEMBER


Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare

7.11.2018 kl. 19.00.
Månadsmötevid Hyddan, Sollefteågatan 12.  
Sofie Stranden-Backa
- Folktro och folkmedicin
På seglats med Johan Israel Idmans (1773 -95)

8.11.2018 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Johan Israel Idman for som skeppsgosse till sjöss då han var 14 år. Han var med om två större skeppsbrott, ett mordförsök, rån m.m. Han besökte bl.a. Marseilles, London, New York. 1795 blev han handelsman i Jakobstad och hade sitt hus mittemot Rådhuset vid torget. Lärare: Guy Björklund.    
Arkivens Dag
10.11.2018  
Hembygdsförbundets höstmöte med seminarium om digitalisering
10.11.2018  kl. 10.30  Juthbacka herrgård i Nykarleby  
Hembygdsförbundets höstmöte med seminarium om digitalisering. Besök även till Kuddnäs, det nyrenoverade Topelius barndomshem. Dagen börjar kl. 10.30 på Kuddnäs. Lunch kl. 12.00 på Juthbacka, höstmöte ca kl. 13.00 och  ett digitaliseringsseminarium ca kl. 14 med Susanne Lagus och Oskar Ros som föreläsare. Dagen avslutas kl. 16.15. Ingen deltagaravgift men för lunch och kaffe debiteras 12 €/person.  Anmälan om deltagande bör göras  senast fredag 2.11.2018 till forbundet@hembygd.fi eller tfn 0500-615541 (även sms).
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
14.11.2018 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. 
Hans Westö berättar om sin bok om Hästö i Kronoby
Till Ostindien och Kina ombord på Concordia och andra fartyg
22.11.2018 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Grundandet av det Ostindiska handelskompaniet 1731 i Göteborg öppnade möjligheten för många sjöfarare att segla till Kina och Ostindien. Också sjöfarare från våra trakter tog tillfället i akt och mönstrade på ostindiefarare. Jakobstadsfartyget Concordia.. Lärare: Guy Björklund.    Topelius
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare

28.11.2018 kl. 19.00. Månadsmötevid Hyddan, Sollefteågatan 12.
Tony Kronqvist och Alexandra Ramsay berättar om Z. Topelius anfäder och hans antavla presenteras..
Vem var hans anfäder, vad betydde de för honom?
Tony Kronqvist och Alexandra Ramsay kommer från Helsingfors Släktforskare r.f.
DECEMBER


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
12.12.2018 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.Julfest.JANUARI


Släktforska med internet

15.1.2019 kl. 18.30
Pedersöre MI-kurs.
Hur kan du hitta uppgifter om dina släktingar på internet? Vad kan man lita på för uppgifter? Under kursen kan du bekanta dig med några av de viktigaste källorna, så som digitaliserade kyrkböcker och tidningar. Du kan ge önskemål på vad du vill söka,  t.ex emigrantforskning och DNA. Ta med uppgifter på de personer du vill söka efter och ta gärna med egen bärbar dator. Lärare Gun-May Öhman.
Med Hercules runt jorden (1844-47)

24.1.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Hösten 1844 seglade barken "Hercules" iväg till England på en ordinarie "resa till Nordsjön", men som avslutades 1847, som den första finländska jorden-runt-seglatsen. Lärare: Guy Björklund.    
President Mannerheims döttrar

25.1.2019 kl. 18.30-20.15 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
En berättelse om president Carl-Gustav Mannerheims döttrars barndom och liv i vuxen ålder.
Deras "saga" blev inte ett liv i lyx bland noblessen i St.Petersburg och Finland efter föräldrarnas skilsmässa under första världskriget. Lärare: Ulla Grönvall-Streng.FEBRUARI


Ombord tillsammans med kaptenskan Matilda Peterson (1872-84)

21.2.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Under slutet av 1800-talet blev segelfartygen både större och bekvämare. Kajutorna blev rymliga och fick utrymme för både passagerare och familjemedlemmar. Det blev rätt vanligt att kaptenen kunde ta med sig sin fru och t.o.m. barn. Matilda Peterson från Jakobstad var en av dessa kaptensfruar, som seglade iväg med sin man, för att se världen.. Lärare: Guy Björklund.    MARS


Släktforska vid Riksarkivet Vasa

19.3.2019 kl. 18.30 Pedersöre MI-kurs.
Vårt mål är att besöka Riksarkivet Vasa tisdagen den 9.4.2018. Under 3 kvällar förbereder vi oss ur vilka källor vi vill forska och få handlingarna framlagda tills vi kommer dit. Källorna kan vara t.ex. bouppteckningar, lagfarter, rättshandling eller passregister. Guidning i magasinen. Ta med det forskningsmaterial du vill forska i och din bärbara dator.
Lärare Gun-May Öhman.
Fregatten Vanadis, Jakobstads sista fullriggare (1874-1903)

21.3.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Fregatten Vanadis kom att bli det sista stora segelfartyget som byggdes i Jakobstad. 1899 såldes det till Åland och 1903 strandade fartyget vid Englands kust. Lärare: Guy Björklund.    APRIL


Känn din stad - Vad finns idag kvar av 1700-talets Jakobstad - ovanför och under marken

11.4.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
Jakobstad brändes ner till grunden under Stora ofreden 1714. Återuppbyggnaden startade från medlet av 1720-talet och pågick under hela 1700-talet och fortsatte ända till 1808-09-års krig. 1835 drabbades Jakobstad igen av en brand, som förstörde hela staden söder om nuvarande Gågatan.
Vad finns då kvar av Jakobstad från tiden mellan bränderna, av gator, byggnader, källare, ovan och under marken?. Lärare: Guy Björklund.    
Jakobstads rederi- och varvsbolag och Alheda skeppsvarv (1916-1919)
25.4.2019 kl. 18.30-20.00 Jakobstads Gymnasium, Arbis-föreläsning.
1916 grundades Jakobstads rederi- och varvsbolag. Under de få år bolaget existerade hann man bygga upp ett varvsområde och sjösätta två fartyg. Fartygen finns inte mera medan varvsområdet vid Alheda fortfarande är i användning. Lärare: Guy Björklund.    
silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf@multi.fi

Senast ändrad: 18.10.2018