Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

18. 9.2019     Besök på Fagerbacka Fäbodaställe.
16.10.2019    Tora Barkar berättar om aktuell forskning i Bäckby
13.11.2019    Kristina Fors berättar om Pirilösonen August Pettersson som blev storbyggmästare i Helsingfors.
                      August byggde bl.a. Nationalmuseet, Riksarkivet.
11.12.2019    Julfest.


DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.


    INFO


sommarlovJUNI - JULI - AUGUSTI


Ha en skön sommar !


SEPTEMBER


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
18.9.2019 kl. 19.00 Månadsmöte
Besök på Fagerbacka Fäbodaställe. Samåkning från Jakobstad från ... kl...OKTOBER


Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
16.10.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Tora Barkar berättar om aktuell forskning i BäckbyNOVEMBER


Arkivens dag vid Larsmo lokalhistoriska arkiv

9.11.2019 kl. 13.00-15.00 Fagernäsvägen 9, vid Sandlundens åldringscenter
.

Arkivet är öppet för allmänheten. Kom in och se vad som finns i vårt arkiv.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
13.11.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Kristina Fors berättar om Pirilösonen August Pettersson som blev storbyggmästare i Helsingfors. August byggde bl.a. Nationalmuseet, Riksarkivet.DECEMBER

 
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare 
11.12.2019 kl. 19.00 Månadsmöte vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21.
Julfest.silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf@multi.fi

Senast ändrad: 12.5.2019