Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender


MÅNADSMÖTEN
hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

15.11.2017  Helmer King berättar om ”Lillkung af Konos-säto”
13.12.2017  Julfest. Bo Kronqvist håller ett anförande om äldre tiders julseder. Dessutom musik.

17.1.2018
14.2.2018
14.3.2018
11.4.2018DEJOURERING
ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden
kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

26.10.2017
9.11.2017
23.11.2017
14.12.2017
 Ulla Storbjörk, Päivi Kjellman
 Hans Östman, Lars Forsén
 Jan Ehnvall, Eva Holm
 Stefan Barkar, Bengt Berg
11.1.2018
25.1.2018
8.2.2018
22.2.2018
8.3.2018
22.3.2018
12.4.2018
26.4.2018
 Leif Granqvist, Stig-Olof Enkvist
 Hans Härmälä, Håkan Sjö
 Bengt Berg, Bjarne Kull
 Marlene Byggmästar, Mary Kapténs
 Hans Östman, Lars Forsén
 Jan Ehnvall, Eva Holm
 Stefan Barkar, Hans Härmälä,
 Päivi Kjellman, Ulla StorbjörkINFO


info


OKTOBER


Känn din stad - Stadens sommarvillaområden och veneziansk afton

26.10.2017  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Stadens utmarker har använts i huvudsak för nytta, såsom odling, slåtter och bete. Men redan i början av 1800-talet började stadsborna arrendera tomter för nöje och rekreation. Från 1840-talet började man kalla detta för sommarnöjen eller sommarvillor. På sommarvillaområdena slår firandet av en veneziansk afton rot och blir med tiden en årligt återkommande festtradition. Lärare: Guy Björklund
Inte bara skräck och fasa
– ett historiskt och nutida perspektiv på emigrationen till Ryssland  
28.10.2017  12.00-15.45 Kronoby MI
Kl. 12.00 Inledning, projektledare Magnus Enlund
Kl. 12.10–12.50 Följderna av de ryska härjningarna i Österbotten under Stora ofreden, FD Johanna Aminoff-Winberg
Kl. 12.50–13.30 De svenskspråkiga finländarnas vistelse i S:t Petersburg under medlet av 1800-talet, FD Johanna Wassholm
Kl. 13.30–14.10 Kaffe och tårta
Kl. 14.10–14.50 Grusade drömmar – emigrationen till Sovjet under 1930-talet, professor emeritus Sune Jungar
Kl. 14.50–15.30 Nutidens finländare i Ryssland med fokus på S:t Petersburg, redaktör Anders Mård
Kl. 15.30–15.45 Sammanfattande slutord, docent Holger Wester

Seminariet ordnas i samarbete med Migrationsinstitutet, Centret för Svenskfinland och Finlands svenska hembygdsförbund.
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

30.10.2017 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.NOVEMBER


Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare
1.11.2017  19.00 Månadsmöte, Rådhuset, Kyrkogatan 4. 
Lars Pensar berättar om händelserna i Nykarleby för 100 år sedan.Finland hundranånting
9.11.2017  18.30-21.00 Pedersöre MI. 
Alfred Backa, författare till boken "Finland hundranånting", ger sin smått skruvade version av Finlands första hundra år. Dessutom lär han ut om humor, improvisation och hur man egentligen bär sig åt för att vara rolig i vår svåra moderna tid.11.11.2017  13.00-15.00 Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter 
Arkivet håller öppet för allmänheten på Arkivens dag. Årets tema i Larsmo är "Indentifiera skolfotografier". Alla är välkomna!
Månadsmöte
15.11.2017  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan). 
600 år på 60 min
16.11.2017  19.00-20.00 Pedersöre MI. 
Är du intresserad av medeltiden i allmänhet och Österbottens äldre historia i synnerhet? Nu har du en chans att få en snabbkurs på 60 minuter! Föreläsningen ordnas i samarbete med KulturÖsterbottens projekt Medeltid i samtid, och hålls av projektplanerare, FM Heidi Hummelstedt. Projektet fokuserar på utvecklande av pedagogiskt material och på att utnyttja bl.a. ny teknik, som QR-koder och Geocache, i spridningen av information om vår äldre historia.
Leader-projektet Medeltid i samtid inleddes år 2016 och har som syfte att lyfta fram den äldre historien i vårt landskap. Vår bild av livet i Österbotten är långt ifrån heltäckande, delvis eftersom många källor har förstörts under åren, men delvis också för att mycket få arkeologiska utgrävningar med inriktning på tidsperioden har gjorts i vårt landskap. Detta till trots känner vi till många små detaljer om livet i de här trakterna för 400–700 år sedan, som tillsammans ger oss en uppfattning om medeltiden i Österbotten.
Känn din stad - Norrmalm (Skata) och Hamngatan
23.11.2017  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Norr om stadskärnan (Malmen) fick Jakobstad sitt eget Norrmalm, som blev stadens tomtresurs under mer än hundra år. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

27.11.2017 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.
Karelare och Kemijärvibor - Vad hände med dem?

29.11.2017  19.00 Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f., rådhuset
Evakueringen av karelarna och kemijärvborna är välkända fenomen, men varför lämnade så få kvar i våra nejder? På vilka grunder fördelades evakueringsbördan och hur stor var omfattningen? Föreläsningen fokuserar på de stora linjerna, men belyser även genom exempel utfallet på lokal nivå.DECEMBER


Månadsmöte
13.12.2017  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan). JANUARI


Släktforska med internet

15.1.2018-12.2.2018  18.00-20.30  Arbis, Jakobstad.
Vi forskar mera grundligt i några av de viktigaste källorna i Finland, t.ex. digitaliserade kyrkböcker och tidningar. Vi ser även på några sidor för de som söker emigranter. Ta med dator och uppgifter på de personer du vill söka efter. Lärare: Gun-May Öhman
Månadsmöte
17.1.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan). 

 

Känn din stad - Jugend i Jakobstad

25.1.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
I början av 1900-talet växte Jakobstad snabbt. Under ca en tioårsperiod tredubblades stadens befolkning. Detta skedde tack vare en expansion inom stadens industrier. För denna tillväxt behövdes nya industribyggnader, skolor, affärshus m.m. För att planera dessa byggnader anlitades den tidens kända arkitekter, representanter för jugendstilen, vilket gav Jakobstad många byggnader i jugend. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

29.1.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.FEBRUARI


Månadsmöte
14.2.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan).  
Känn din stad - Staden efter krigen, 1950- och 60-talens byggande
22.2.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Efter krigen på 1940-talet blir Jakobstad landets mest industrialiserade stad sett till invånarantalet. Många nya industrier växer fram och det sker en stor inflyttning till staden. Allt detta resulterar i nya bostadsområden och staden genomgår en byggboom i mitten av 1950-talet. Också centrum påverkas och får en ny plan signerad av Meurman. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

26.2.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.MARS


Släktforska vid Riksarkivet Vasa

5.3.2018 - 19.3.2018 kl. 18.00-20.30 och 22.3.2018 kl. 9.00-15.00 Arbis, Jakobstad. 
Vårt mål är att besöka Riksarkivet Vasa torsdagen den 22.3.2018. Under 3 kvällar (i gymnasiet) förbereder vi oss ur vilka källor vi vill forska och få handlingarna framlagda tills vi kommer dit. Källorna kan vara t.ex. bouppteckningar, lagfarter, rättshandling eller passregister. Lärare: Gun-May Öhman

 


Månadsmöte
14.3.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan).  
Känn din stad - Stadens parker och grönområden
22.3.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Under 1800-talet ansåg man att Jakobstad inte behöver några parker eftersom staden var omgiven av naturliga grönområden. I början av 1900-talet får staden sina första planerade parker och många av dem finns fortfarande kvar. Idag är grönområden en självklar del i de flesta detaljplaner. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

26.3.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.APRIL


Månadsmöte
11.4.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan).  
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv
23.4.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.
Känn din stad - En vandring från centrum till Gamla hamn
26.4.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Föreläsningsserien avslutas med en guidad vandring från Jakobstads centrum till Segelpaviljongen på Smultrongrundet. Under vägen bekantar vi oss med Hamngatan, Biskops. Lärare: Guy Björklundsilhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad

Senast ändrad: 21.10.2017