Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN


Månadsmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.


Onsdag 15.11.2023 kl 19.00  Majvor Willfors berättar om Nygårds verkstad och/eller Jakobstads Bilverkstad

Onsdag 13.12.2023 kl.19.00  Julfest.

Onsdag 17.01.2024 Agneta Ranta berättar bl.a.om boken ”Släkten ute i världen – Johnsons vidgar sina vyer”
                                                     som bl.a. släkterna Kuli och Johnson och deras resor ut i världen i början på 1900-talet.
Onsdag 14.02.2024
Onsdag 13.03.2024 årsmöte
Onsdag 17.04.2024


Alla är välkomna.
Är du inte medlem och finner ett intressant föredrag, är du ändå välkommen på våra månadsmöten.
Trevligt sällskap och kaffe med tilltugg.DEJOURERING


Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden
kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

  
  
16.11.2023  
30.11.2023  
14.12.2023  
Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
Stefan Jakobsson, Jan Ehnvall
Tommy Olin, Hans Härmälä


11.01.2024  
25.01.2024  
15.02.2024  
29.02.2024  
14.03.2024  
28.03.2024  
11.04.2024  
25.04.2024  
Marlene Byggmästar, Tage Rönn
Mary Kaptens, Gun-May Öhman
Leif Granqvist, Håkan Blomqvist
Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
Stefan Jakobsson, Jan Ehnvall
Tommy Olin, Håkan Sjö
Bjarne Kull, Hans Härmälä
Marlene Byggmästar, Stefan BarkarINFO


           alla nöjda             

MEDLEMSKAMPANJ

medlemskampanj

NOVEMBER


15.11.2023 Nygårds verkstad och/eller Jakobstads Bilverkstad

Onsdag 15.11.2023 kl 19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare, månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
Majvor Willfors berättar om Nygårds verkstad och/eller Jakobstads Bilverkstad
27.11.2023 Larsmo lokalhistoriska arkiv

Måndag 27.11.2024 kl 18-19 Larsmo lokalhistoriska arkiv, Fagernäsvägen 9, Larsmo (Sandlunden)
Kom och bekanta dig med vårt arkiv. Vi håller öppet för alla intresserade och Leif Grankulla hjälper dig med dina frågor.DECEMBER


13.12.2023 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 13.12.2023 kl 19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare, månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
Julfest. Utgivning av årets Släkt och Bygd 2023.JANUARI

 

17.01.2024 Släkten ute i världen – Johnsons vidgar sina vyer

Onsdag 17.01.2024 kl 19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare, månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
Agneta Ranta berättar bl.a.om boken ”Släkten ute i världen – Johnsons vidgar sina vyer” som bl.a. släkterna Kuli och Johnson och deras resor ut i världen i början på 1900-talet.
29.01.2024 Larsmo lokalhistoriska arkiv

Måndag 29.01.2024 kl 18-19 Larsmo lokalhistoriska arkiv, Fagernäsvägen 9, Larsmo (Sandlunden)
Kom och bekanta dig med vårt arkiv. Vi håller öppet för alla intresserade och Leif Svenfelt hjälper dig med dina frågor.FEBRUARI


14.02.2024 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 14.02.2024 kl 19.00 Månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
26.02.2024 Larsmo lokalhistoriska arkiv

Måndag 26.02.2024 kl 18-19 Larsmo lokalhistoriska arkiv, Fagernäsvägen 9, Larsmo (Sandlunden)
Kom och bekanta dig med vårt arkiv. Vi håller öppet för intresserade och Berndt Barck hjälper dig med dina frågor.MARS


13.03.2024 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 13.03.2024 kl 19.00 Årsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
25.03.2024 Larsmo lokalhistoriska arkiv

Måndag 25.03.2024 kl 18-19 Larsmo lokalhistoriska arkiv, Fagernäsvägen 9, Larsmo (Sandlunden)
Kom och bekanta dig med vårt arkiv. Vi håller öppet för alla intresserade och Sonja Finholm hjälper dig med dina frågor.APRIL


17.04.2024 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 17.04.2024 kl 19.00 Månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
29.04.2024 Larsmo lokalhistoriska arkiv

Måndag 29.04.2024 kl 18-19 Larsmo lokalhistoriska arkiv, Fagernäsvägen 9, Larsmo (Sandlunden)
Kom och bekanta dig med vårt arkiv. Vi håller öppet för alla intresserade och Gun-May Öhman hjälper dig med dina frågor.MAJ

 

maj 2023 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Lördag - Utflykt tillsammans med Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare


silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf - a t - multi.fi

Senast ändrad: 12.11.2023