Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN

Månadsmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

Alla är välkomna.
Är du inte medlem
och finner ett intressant föredrag, är du ändå välkommen på våra månadsmöten. Trevligt sällskap och kaffe med tilltugg.

Onsdag 14.10.2020    Markby byaforskare presenter den nyutkomna Markbyboken
Onsdag 18.11.2020    K-G Olin berättar om sin nya bok Finlandssvenska emigranters historia i Australien, Nya Zeeland o Stilla havet. del I.
Onsdag 16.12.2020    Julfest

2021   Tommy Olin berättar om Kemijärvi-borna som evakuerades till våra trakter.

Föreningen strävar efter att hålla medlemsmöten i vanlig ordning hösten 2020. Om coronaläget förvärras avbryts programmet vilket meddelas på denna sida samt i minneslistan.DEJOURERING

Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

Torsdag 24.09.2020 Leif Granqvist, Johan Wik
Torsdag 15.10.2020 Gun-May Öhman, Håkan Sjö
Torsdag 29.10.2020 Jan Ehnvall, Lars Forsen
Torsdag 12.11.2020 Bjarne Kull, Stefan Barkar
Torsdag 26.11.2020 Marlene Byggmästar, Kerstin Westerlund
Torsdag 17.12.2020 Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk


Torsdag 14.01.2021 Bjarne Kull, Johan Wik
Torsdag 28.01.2021 Leif Granqvist, Jan Ehnvall 
Torsdag 11.02.2021 Mary Kaptens, Kerstin Westerlund
Torsdag 25.02.2021 Gun-May Öhman, Marlene Byggmästar
Torsdag 11.03.2021 Hans Härmälä, Lars Forsen
Torsdag 25.03.2021 Håkan Sjö, Stefan Barkar
Torsdag 15.04.2021 Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
Torsdag 29.04.2021 Marlene Byggmästar, Mary KaptensINFO


chokladOKTOBERMånadsmöte. Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare
14.10.2020 kl. 19:00-20:30 Månadsmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21
Markby byaforskare presenter den nyutkomna Markbyboken.


Nykarleby 400 år - Från tjärdalar till minkrike, Nykarleby under 1800- och 1900-talet
21.10.2020 kl. 13:00-14:30 Nykarleby Arbis,  Zachariasskolan
Efterfrågan på den tidigare så inkomstbringande tjäran upphör, lärdomscenter skapas och i sjöbyarna byggs skugghus i rask takt. Följ med på en vandring genom Nykarlebys händelserika 1800- och 1900-talshistoria där både de stora händelserna och mindre trenderna lyfts fram. Lärare Simon Ekstrand

Glimtar från gårdagens Jakobstad
22.10.2020 kl. 13:00-14:30 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Hur levde man förr? Under tidiga 1900-talet var Jakobstad på tröskeln till modernitet. Levnadsvillkoren var inte alltid de lättaste. Fisket var en viktig näringskälla och de som bodde nära stränderna var tvungna att kunna lita på och se efter varandra. Lärare Torbjörn Anderssén

Fotograf Lars Johan Peldan - Finlands första inhemska yrkesfotograf
22.10.2020 kl. 18:30-20:00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1856 steg jakobstadssjömannen Lars Johan Peldan i land för gott. Under sina resor hade han kommit i kontakt med fotograferingskonsten. Han sadlade nu om och blev Finlands första inhemska yrkesfotograf. Lärare Guy Bjrklund
NOVEMBER


Österbottniska offerplatser
3.11.2020 kl. 18:30-20:00 Pedersöre Mi, Kulturhuset Ax
Hur känns det att hitta en österbottnisk offerplats som kanske visar sig härstamma från stenåldern? Kom och lyssna när MIkael Herrgård och Bertel Nygård förser oss med fakta om skålgropar och andra offerstenar samtidigt som de delar med sig av egna berättelser och fotografier.

John Hansen – ett emigrantöde
12.11.2020 kl. 18:30-20:00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
John Hansen föddes i Larsmo 1840. Han flyttade med sin föräldrar och syskon till Kisor i Vestersundsby. År 1859 blev han sjöman i Jakobstad och bodde på Hamngatan. År 1879 mönstrade han av i San Fransisco. Lärare Guy Bjrklund

Månadsmöte. Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare
18.11.2020 kl. 19:00-20:30 Månadsmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21
K-G Olin berättar om sin nya bok Finlandssvenska emigranters historia i Australien, Nya Zeeland o Stilla havet. del I.

Riksomfattande hembygdsdagar i Karleby
20-21 nov 2020 Finlands svenska hembygdsdagar
Hembygdsdagarna är en del av jubileumsåret Karleby 400. Hembygdsdagarna förverkligas av Karleby stads kulturtjänster i samarbete med Finlands Hembygdsförbund och Finlands svenska hembygdsförbund. Evenemanget är tvåspråkigt i år – Karleby är ju den nordligaste tvåspråkiga kommunen i Finland.

Temat som valts för de riksomfattande hembygdsdagarna i år är ”Perinne on voimaa – Tradition är styrka”. Med valet av tema vill man fästa uppmärksamhet vid stadens långa och rika historia som sträcker sig över 400 år. Man vill också betona det rika kulturarvet, som också i dag lever och mår bra, och dess olika uttryck. Fiolspelstraditionen från Kaustby hålls lyfts fram under hembygdsdagarna i Karleby och har föreslagits till Unescos förteckning över immateriellt kulturarv. Vi kommer också att bekanta oss med purpuridansen som har haft stor betydelse i Mellersta Österbotten och förknippas särskilt med bröllop.

Under hembygdsdagarna i Karleby får vi bekanta oss med det levande kulturarvet och dessutom med ett mångsidigt urval av kulturobjekt lokalt och i närområdet. På programmet finns bland annat ett expertseminarium, parkkonserter, hembygdsmarknad och utfärder.
DECEMBER


Frans Lejon – en idol för döva och blinda
10.12.2020 kl. 18:30-20:00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
År 1889 kom Frans Lejon till Jakobstad från Yläne by i sydvästra Finland. Han var då 10 år gammal, döv och blind och tog sig fram på alla sina fyra. I Jakobstad fick han gå i Dövstumsskolan där han togs omhand av Anna Heikel, som blev hans beskyddare.. Lärare Guy Bjrklund
Månadsmöte. Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare
16.12.2020 kl. 19:00-20:30 Månadsmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21
Julfest.
JANUARI


Adele Malm – lärarinna, bokhandlare, arbetsförmedlare, poet och konstnär
14.1.2021 kl. 18:30-20:00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Det var inte lätt för en ogift och ensam kvinna att försörja sig och leva ett självständigt liv, ifall man inte hade en förmögenhet eller släktingar som hjälpte till. Adele Malm hade i alla fall en egen tomt med hus, som hon kunde använda för sin utkomst och sina talanger. Lärare Guy Bjrklund
FEBRUARI


Rudolf Sjögren – J L Runebergs brorson
11.2.2021 kl. 18:30-20:00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
De flesta av oss känner till nationalskalden Runeberg, men mindre bekant är dock att han hade en brorson, Rudolf, som blev en känd pianist, kompositör och gymnastiklärare. Lärare Guy Bjrklund
MARS


Adolf Lindskog – kopparslagarsonen som blev rikast i stan
11.3.2021 kl. 18:30-20:00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Adolf Lindskog föddes 1751 i Stockholm och var son till kopparslagaren David Lindskog och hans fru Sara Myhra. Adolfs bröder David och Johannes bodde kvar i Stockholm och de båda stannade också kvar inom sitt fars yrke som kopparslagare, medan Adolf blev sjökapten och flyttade till Jakobstad 1775. Lärare Guy Bjrklund

Suku 2021
20.–21.3.2021 Genealogiska Samfundet i Finland
Suku 2021 -tapahtuma järjestetään Keravalla 20.–21.3.2021amilya
APRIL


Stockholmsfröken – inga kopior, äkta original
15.4.2021 kl. 18:30-20:00 Arbis, Jakobstads Gymnasium
Förr fanns i staden människor som skiljde sig från mängden i gatubilden. Av olika omständigheter och med olika förutsättningar hankade de sig fram med tillfälliga arbeten och folks välvilja. Många av personerna fick öknamn som berättade lite om deras egenart. Lärare Guy Bjrklund
MAJ


silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf ( a t ) multi.fi

Senast ändrad: 20.9.2020