Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender


MÅNADSMÖTEN
hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.

17.1.2018
14.2.2018
14.3.2018
11.4.2018DEJOURERING
ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden
kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

1.1.2018
25.1.2018
8.2.2018
22.2.2018
 Leif Granqvist, Stig-Olof Enkvist
 Hans Härmälä, Håkan Sjö
 Bengt Berg, Bjarne Kull
 Marlene Byggmästar, Mary Kapténs
8.3.2018
22.3.2018
12.4.2018
26.4.2018 
 Hans Östman, Lars Forsén
 Jan Ehnvall, Eva Holm
 Stefan Barkar, Hans Härmälä,
 Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
ÅRETS SLÄKT OCH BYGD HAR UTKOMMIT !


Förord - Tommy Olin
Vårutfärden 14.5.2017 - Putte Bäck
Finlands författningskamp - Nils J. Wiklund
Gustaf "Gus" Sandström - första finländaren i America's Cup - Guy Björklund
Morfars stund på jorden - Mikael Konstantinov Schevlew - Björn Sandell
Notiser som berör vår nejd från tidningarna Finska Amerikanaren och Norden - Mary Kapténs
Joel Andersson, Sääksjärvi och två av hans bröder som emigrerade från Purmo till Amerika - Marlene Byggmästar
Från Kangashäkki till Lappinen - Päivi Kjellman
Släkten Mattjus - Björn i Pedersöre - Roy Sjöblom
Rättelser och komplement till Släkt och Bygd nr. 60 - Roy Sjöblom
Inkommen litteratur 2017 - Jan Ehnvall och Margit Jakobsson


GOD JUL

GOD JUL


JANUARI


Släktforska med internet

15.1.2018-12.2.2018  18.00-20.30  Arbis, Jakobstad.
Vi forskar mera grundligt i några av de viktigaste källorna i Finland, t.ex. digitaliserade kyrkböcker och tidningar. Vi ser även på några sidor för de som söker emigranter. Ta med dator och uppgifter på de personer du vill söka efter. Lärare: Gun-May Öhman
Månadsmöte
17.1.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan). 

 

Känn din stad - Jugend i Jakobstad

25.1.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
I början av 1900-talet växte Jakobstad snabbt. Under ca en tioårsperiod tredubblades stadens befolkning. Detta skedde tack vare en expansion inom stadens industrier. För denna tillväxt behövdes nya industribyggnader, skolor, affärshus m.m. För att planera dessa byggnader anlitades den tidens kända arkitekter, representanter för jugendstilen, vilket gav Jakobstad många byggnader i jugend. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

29.1.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.FEBRUARI


Månadsmöte
14.2.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan).  
Känn din stad - Staden efter krigen, 1950- och 60-talens byggande
22.2.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Efter krigen på 1940-talet blir Jakobstad landets mest industrialiserade stad sett till invånarantalet. Många nya industrier växer fram och det sker en stor inflyttning till staden. Allt detta resulterar i nya bostadsområden och staden genomgår en byggboom i mitten av 1950-talet. Också centrum påverkas och får en ny plan signerad av Meurman. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

26.2.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.MARS


Släktforska vid Riksarkivet Vasa

5.3.2018 - 19.3.2018 kl. 18.00-20.30 och 22.3.2018 kl. 9.00-15.00 Arbis, Jakobstad. 
Vårt mål är att besöka Riksarkivet Vasa torsdagen den 22.3.2018. Under 3 kvällar (i gymnasiet) förbereder vi oss ur vilka källor vi vill forska och få handlingarna framlagda tills vi kommer dit. Källorna kan vara t.ex. bouppteckningar, lagfarter, rättshandling eller passregister. Lärare: Gun-May Öhman

 


Månadsmöte
14.3.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan).  
Känn din stad - Stadens parker och grönområden
22.3.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Under 1800-talet ansåg man att Jakobstad inte behöver några parker eftersom staden var omgiven av naturliga grönområden. I början av 1900-talet får staden sina första planerade parker och många av dem finns fortfarande kvar. Idag är grönområden en självklar del i de flesta detaljplaner. Lärare: Guy Björklund
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv

26.3.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.APRIL


Månadsmöte
11.4.2018  19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare (se ovan).  
Larsmo Lokalhistoriska Arkiv
23.4.2018 18.00-19.00  Larsmo Lokalhistoriska Arkiv, Fagernäsvägen 9, ingång via Sandlundens åldringscenter
Arkivet är öppet för allmänheten för att bekanta sig med vårt arkiv och ställa frågor av forskare som är på plats.
Känn din stad - En vandring från centrum till Gamla hamn
26.4.2018  18.30-20.00 Arbis, Jakobstad. 
Föreläsningsserien avslutas med en guidad vandring från Jakobstads centrum till Segelpaviljongen på Smultrongrundet. Under vägen bekantar vi oss med Hamngatan, Biskops. Lärare: Guy Björklundsilhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad

Senast ändrad: 14.12.2017